Oyulma ne demek? | Oyulma anlamı nedir? | Oyulma

Oyulma anlamı nedir?

Oyulma ne demek?

Oyulma anlamı nedir?

Oyulma | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: oyulma

Türkçe Sözlük

(i.). Oyulmak işi, çukurlanma.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). 1. Karın tok olmak, açlık defedilmek: O kadar ekmekle doyulur mu? 2. mec. Kanaat gelmek, iktifa olunmak: Bu manzaraya doyulmaz; sizin sohbetinize doyulur mu?

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). 1. Konulmak, vaz’edilmek. 2. Düşmek, dökülmek, munsab olmak: Yeşilırmak, Karadeniz’e koyulur. 3. Üzerine düşmek, çok meşgul olmak: Bu aralık yazıya, piyanoya çok koyuldu. 4. Hücum ve takip etmek: Süvarilerimiz büyük bir gayretle düşmana koyuldular (eskimiştir).

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Çukur ve oyuk olmak: Ağacın kabuğu oyulmuş, yerler selden oyulmuş, kuyunun bileziği ipten oyulur.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

being robbed. denudation. being peeled. peeling.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

divestiture.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Giyeceği çıkarılmak. 2. Deri veya kabuğu çıkarılmak, yüzülmek, ayıklanmak. 3. Giyecek ve eşyası ve üstünde nesi varsa çalınmak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

peel off.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to be peeled. to be robbed.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to be robbed / peeled / stripped. strip.

Türkçe - İngilizce Sözlük by