Oyulma ne demek? | Oyulma anlamı nedir? | Oyulma

Oyulma anlamı nedir?

Oyulma ne demek?

Oyulma anlamı nedir?

Oyulma | Dream Meanings


Türkçe Sözlük

(i.). Oyulmak işi, çukurlanma.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.).

1.Karın tok olmak, açlık defedilmek: O kadar ekmekle doyulur mu?

2.mec. Kanaat gelmek, iktifa olunmak: Bu manzaraya doyulmaz; sizin sohbetinize doyulur mu?


Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.).

1.Konulmak, vaz’edilmek.

2.Düşmek, dökülmek, munsab olmak: Yeşilırmak, Karadeniz’e koyulur.

3.Üzerine düşmek, çok meşgul olmak: Bu aralık yazıya, piyanoya çok koyuldu.

4.Hücum ve takip etmek: Süvarilerimiz büyük bir gayretle düşmana koyuldular (eskimiştir).


Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Çukur ve oyuk olmak: Ağacın kabuğu oyulmuş, yerler selden oyulmuş, kuyunun bileziği ipten oyulur.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

being robbed. denudation. being peeled. peeling.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

divestiture.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.).

1.Giyeceği çıkarılmak.

2.Deri veya kabuğu çıkarılmak, yüzülmek, ayıklanmak.

3.Giyecek ve eşyası ve üstünde nesi varsa çalınmak.


Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

peel off.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to be peeled. to be robbed.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to be robbed / peeled / stripped. strip.

Türkçe - İngilizce Sözlük by