özgün Baskı (print) ne demek? | özgün Baskı (print) anlamı nedir? | özgün Baskı (print)

özgün Baskı (print) anlamı nedir?

özgün Baskı (print) ne demek?

özgün Baskı (print) anlamı nedir?

özgün Baskı (print) | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: ozgun baski print

Türkçe Sözlük

Çeşitli basım teknikleriyle çoğaltılmış resimsel sanat yapıtı. Bir yapıtın özgün baskı sayılabilmesi için, çoğaltılmak amacıyla yaratılması gerekir. Örneğin, ünlü tabloların basım yoluyla çoğaltılması (reprodüksiyon) tekniği bir özgün baskı türü değildir. Özgün baskı yapımında her türlü kazı resim tekniği yanında, serigrafi, taşbaskı vs. gibi teknikler de kullanılır.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Basıp sıkacak, tazyik edecek şey Mengene, cendere, mâsara. 2. Sıkı, tazyik. Baskı altında olmak. 3. Basan, ağırlık veren şey: Saban baskısı. 4. Kalıp, damga. 5. Bir eserin yeni basılışlarının her seferi: Büyük Türk Sözlüğü ikinci baskısını yaptı. 6. Bir basmanın bir defada basılan miktarının tamamı: Bu gazetenin baskısı 350.000’dir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

typographic. edition. print. printing. press. the press. oppression. pressure. restraint. discipline. arm-twisting. coaction. coercion. compulsion. constraint. crackdown. crush. duress. force. heat. impression. leverage. repression. screw. squeeze. s.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

coercion. compulsion. constraint. edition. force. hem. impression. issue. oppression. press. pressure. printing. repression. restraint. stress. transfer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

edition. impression. imprint. press. pressure. printing. number of copies printed. bailing press. stamp. constraint. restraint. compression. brake. squeezing. squeezer. set hammer. mintage. punch. swage block. actual coercion. implied coercion.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

pressure group.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

misprint.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

typographical mistake. printing error. error of the press.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

woodblock.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Merdiven, basamak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Tülbende baskı yapan

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

oppressive. overbearing. follower.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

domineering.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

one that exerts pressure. stamper of fabrics.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

printed.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

pressurized.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

paperweight.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Ağır, sakîl. 2. Basıp geçen, galip, faik, üstün: Bu, hepsinden baskın çıktı. 3. Ansızın hücum, birden basıp gafil tutma, şebhûn. Baskın vermek = Ansızın hücuma uğramak, kabahat işlerken tutulmak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

dominant. prepotent. predominant. preponderant. overpowering. heavy. raid. sudden attack. descent. forage. foray. incursion. inroad. irruption. surprise. swoop.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bust. descent. foray. incursion. inroads. predominant. raid. surprise. inroad. bust. descent. unexpected visit. dominant.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

raid. unexpected visit.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

raider.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

güneslenmek için su yüzüne çıkan çok iri cüsseli fakat zararsız bir cins köpek balığı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

undisciplined. uncontrolled.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

undisciplined. uncontrolled.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i, f. mavi kopya; proje, plan; f. mavi kopya çekmek; tasarlamak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Bozulmuş, perişân, harap. 2. Mağlûp, dağılmış: Bozgun asker. 3. Bozulma, perişanlık, haraplık. 4. Mağlûbiyet, inhizam. Bozgun vermek = Sınmak, mağlûp ve perişan olmak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

rout. debacle. defeat. discomfiture. beating. cropper. fiasco. stampede. upset.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

checkmate. defeat. rout. stampede. unrest. disorder. checkmate hezimet. routed. defeated.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

defeat. rout. debacle. discomfiture. fiasco.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Bozgun çıkaran veya çıkarmak isteyen. Eski Osmanlı askerî teşkilâtında görevli bir sınıf. Bozgun havası yaratan.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

defeatist. defeatist.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

defeatist. copperhead.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Bozguncuya yakışır davranış.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

defeatism.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Perişanlık, haraplık. 2. Mağlûbiyet, çözülme.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Çözülmeye, erimeye başlamış, yumuşak (kar). Çubuk

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Çözgün.

Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Dijital fotoğraflar için “sipariş dosyası”dır. DPOF-uyumlu fotoğraf makineleri, dijital baskılar için sipariş verisi oluşturabilirler. Kullanıcı, her fotoğrafın kaç tane basılacağını belirleyebilir. Fotoğraf tarihi de basılabilir. DPOF ile, her fotoğrafın küçük halini içeren bir dizin baskısı da istenebilir.

Teknolojik Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). ayak izi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. toynak izi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. baskı, tabı; damga; etki, tesir, izlenim, intiba; bir kitabın başında bulunan yaymevinin ve baslmevinin adları ile yayın tarihi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. damga veya mühür basmak; etkilemek, tesir etmek, zihnine sokmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. canlının kendi cinsini veya kendisini barındıranı tanımasını sağlayan doğal eylem.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

splendid edition. de luxe edition. cabinet edition. edition de luxe.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

splendid edition. de luxe edition. cabinet edition. edition de luxe.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f.,i.yanlış basmak; i.baskı hatası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. gazete kâğıdı, üçüncü hamur kâğıt.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. ayrı baskı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f.,i. üstüne yeniden basmak; i. basılan düzeltme.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

etching.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

etching.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

original. individual. distinctive. unique. genuine. characteristic. inventive. peculiar. typical. way-out.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

original. sole. original orijinal. authentic. genuine.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

original. genuine. authentic.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) - Nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan. Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

Çeşitli basım teknikleriyle çoğaltılmış resimsel sanat yapıtı. Bir yapıtın özgün baskı sayılabilmesi için, çoğaltılmak amacıyla yaratılması gerekir. Örneğin, ünlü tabloların basım yoluyla çoğaltılması (reprodüksiyon) tekniği bir özgün baskı türü değildir. Özgün baskı yapımında her türlü kazı resim tekniği yanında, serigrafi, taşbaskı vs. gibi teknikler de kullanılır.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) Özgün ay. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Kadın İsmi) - Üstün, kerem sahibi cömert el.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Öz gün(Erkek İsmi)

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) - Güneş gibi parlak ve kapsamlı. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe - İngilizce Sözlük

originality.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

orginality.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

originality.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

orginality.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Yabancı Kelime

İng. print

1. baskı, 2. bl. çıktı

1. Bir eserin basılış biçimi veya durumu. 2. Bilgisayarda yazılan bir metnin kâğıda dökülmüş biçimi.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To fix or impress, as a stamp, mark, character, idea, etc., into or upon something.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To stamp something in or upon; to make an impression or mark upon by pressure, or as by pressure.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To strike off an impression or impressions of, from type, or from stereotype, electrotype, or engraved plates, or the like; in a wider sense, to do the typesetting, presswork, etc., of ; as, to print books, newspapers, pictures; to print an edition of a b

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To stamp or impress with colored figures or patterns; as, to print calico.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To take , from a negative, a transparent drawing, or the like, by the action of light upon a sensitized surface.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To use or practice the art of typography; to take impressions of letters, figures, or electrotypes, engraved plates, or the like.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To publish a book or an article.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A mark made by impression; a line, character, figure, or indentation, made by the pressure of one thing on another; as, the print of teeth or nails in flesh; the print of the foot in sand or snow.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A stamp or die for molding or impressing an ornamental design upon an object; as, a butter print.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

That which receives an impression, as from a stamp or mold; as, a print of butter.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Printed letters; the impression taken from type, as to excellence, form, size, etc.; as, small print; large print; this line is in print.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

That which is produced by printing.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An impression taken from anything, as from an engraved plate.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A printed publication, more especially a newspaper or other periodical.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A printed cloth; a fabric figured by stamping, especially calico or cotton cloth.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A photographic copy, or positive picture, on prepared paper, as from a negative, or from a drawing on transparent paper.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A core print.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

See under Core. a picture or design printed from an engraving a fabric with a dyed pattern pressed onto it a copy of a movie on film the result of the printing process; 'I want to see it in black and white' put into print; 'The newspaper published the new

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

the result of the printing process; 'I want to see it in black and white'. a picture or design printed from an engraving. a visible indication made on a surface; 'some previous reader had covered the pages with dozens of marks'; 'paw prints were everywher

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A single print is a piece of paper upon which an image has been imprinted from a matrix In a general sense, a print is the set of all the impressions made from the same matrix By its nature, a print can have multiple impressions [Cf What Is A Print?].

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A single print is a piece of paper upon which an image has been imprinted from a matrix In a general sense, a print is the set of all the impressions made from the same matrix By its nature, a print can have multiple impressions.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Prints are works of art produced in editions or multiple original impressions of the same image They are made by transferring a layer of ink from a printing element, or matrix, onto paper or another material A printing press frequently supplies the pressu

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A positive picture, usually on paper, and usually produced from a negative.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Shape or mark made from a block or plate or other object that is covered with wet colour and then pressed onto a flat surface, such as paper or textile Most prints can be reproduced over and over again by re-inking the printing block or plate Close.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A replica of an image made from an inked surface Broadly considered, the two stages of making a print are the creation of a matrix, and the pulling of an impression by inking the matrix and pressing a piece of paper against it. putting the document on pap

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A command that tells the system to produce a paper copy of the citations a user chooses Another option is to download.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To produce a copy of the document onto paper, computer screen, or diskette.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

If you have printer hooked to your computer, you can easily print the contents of your browser's window by just clicking the Print button. to put the file contents onto paper with a printer; a dialog which contains choices for how much to print, how many

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A fabric with a design printed directly on it. An image imprinted onto a piece of paper with a woodblock, or engraved metal plate.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An image that has been produced by the action of light on paper or similar coated with a light-sensitive emulsion.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Any impression taken on paper from any kind of plate or block, worked either by hand or by photomechanical means.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A price that is actually traded and sent out to real-time data.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To produce a copy of the document onto paper, computer screen, or diskette.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To transfer written matter or design to an object, usually by means of a stamp, die or printing press, with ink as the medium To Imprint.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A command to the computer that tells it to display something on the screen or print it out on a printer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Display the print button, to enable the help text to be printered.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Print command name.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Send data to a printer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. bası, tabı; basma, matbua; taşbasması resim; basılı resim; gazete, dergi; iz; basma işi kumaş; basma kalıbı; foto. negatiften yapılmış resim; gazete kâğıdı, üçüncü hamur kâğıt. in print basılmış, satılmakta. out of print baskısı tükenmiş. rush into

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. basmak; yayımlamak; küçük harflerle yazmak, matbaa harfleriyle yazmak; klişeden basılmış resim çıkarmak; foto. negatiften resim çıkarmak; matbaacılık yapmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Print Mark (Baskı işareti) işlevini kullanarak fotoğraf makinenizdeki resimleri seçebilirsiniz. Seçilen resimleri baskı için işaretlediğinizde Memory Stick™ ya da floppy-disket baskı makinesi, seçilen resimleri otomatik olarak basacaktır.

Teknolojik Terim by

Yabancı Kelime

İng. printer

bl. yazıcı

Bilgisayarda hazırlanan metnin yazılı sayfa hâlinde dökümünü veren araç.


Yabancı Kelime by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. basımcı, matbaacı; telgraf alıcısı; kompütörde istenilen bilgiyi kâğıda geçiren aygıt. printer's devil matbaacı çırağı. printer's ink baskı mürekkebi. printer's mark kitap üstüne basılan basımevinin damgası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. basma, tabetme; baskıcılık; baskı sayısı; matbaa harfleriyle yazılmış yazı. printing machine İng. elektrikli matbaa makinası. printing press matbaa makinası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. komputör ve başka makinalardan çıkan yazılı bilgi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f., i. tekrar basmak; i. yeni baskı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To run very rapidly; to run at full speed.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The act of sprinting; a run of a short distance at full speed. run very fast, usually for a short distance.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An all-out burst of speed, usually at the end of a race A match sprint British: a rim designed for tubular tires.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A kind of kart racing which utilizes smaller road courses, with turns to the left and right, as compared to speedways Sprint courses require different setup than the ovals used in speedway racing Sprint karts are of the situp variety Races usually last on

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Racing on flat water over marked straight courses over distances of 500m, 1000m, etc Sprint kayaks and canoes must meet strict size and weight rules, and are designed for speed, not comfort and stability Sprint is an Olympic sport.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The manner in which a water polo game begins each quarter Each team lines up on the wall or at the two-meter line to start When the referee blows his whistle, the two players closest to the referee sprint towards the ball, which is dropped on the halfway

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The shortest cross-country race, usually 1 5 kilometers, in which any style of skiing is allowed.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A sprint is a multi-day session of intense Zope 3 development organized around extreme programming ideas such as pair programming.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The very high acceleration defensive missile used for 'terminal defense' Click here for more information.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

In training, to swim as fast as possible for a short distance.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Brief promotion within a longer campaign, designed to maintain interest by awarding interim incentives.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Sacrifices any action to move at 3x normal movement rate.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A Scalable Classifier for Data Mining Classifcation system that can handle disk-resident data Extension of SLIQ. a quick run. run very fast, usually for a short distance.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

sprint.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f., i. tabana kuvvet koşmak; i. en büyük hızla yapılan kısa mesafeli koşu. sprinter i. kısa mesafe koşucusu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

One who sprints; one who runs in sprint races; as, a champion sprinter. someone who runs a short distance at top speed.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

someone who runs a short distance at top speed.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

sprinter , sprinters.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

deluge.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

water flood. inrush of water.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. parmak izi; f. parmak izi almak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. basılmaya uygun olmayan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

bak. woodblock.

İngilizce - Türkçe Sözlük by