Pûte ne demek? | Pûte anlamı nedir? | Pûte

Pûte anlamı nedir?

Pûte ne demek?

Pûte anlamı nedir?

Pûte | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: pûte

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [پوته] pota.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). hesap etmek, hesaplamak. computa'tion (i). hesap, hesaplama.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). kompüter, hesap eden kimse; elektronik hesap makinası,elektronik beyin. computer hardware kompüterin esas kısımları. computer software yapılacak işe göre değiştirilen kompüterin yardımcı aksamı. analogue computer kendisine verilen rakamlan elektronik

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). kompüter ile hesaplamak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). vekil tayin etmek, temsilci olarak atamak, yerine seçmek; vekile yetki vermek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). kavga, tartışma, münakaşa, mücadele; (f). tartışmak, münakaşa etmek; bir şeyin doğruluğundan şüphe etmek; karşı koy mak, reddetmek, kabul etmemek, itiraz etmek, mücadele etmek. beyond dispute münakaşa kabul etmez, herkesçe kabul edilmiş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). itibarsızlık, kötü şöhret. fall into disrepute şöhreti lekelenmek, ismi kötüye çıkmak, itibardan düşmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. isnat etmek, atfetmek, hamletmek, üstüne yıkmak, yüklemek; vermek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

computer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Teknolojik Terim

Bu terimin yerine artık PC Card terimi kullanılmaktadır.

Teknolojik Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f., i. saymak, kabul etmek; i. ad, şan, şöhret, itibar.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. namlı, şöhretli sayılan, farzolunan. reputedly z. rivayete göre.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. karşı gelinmeyen.

İngilizce - Türkçe Sözlük by