Parsel Besle | Parsel Besle ne demek? | Parsel Besle anlamı nedir?

Parsel Besle | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: parsel besle

Türkçe Sözlük

(f.). Bir yere getirilip bir haline konulmak, tevhit edilmek: İki arsanın parselleri birleştirilerek bir arsa haline getirildi.

Türkçe - İngilizce Sözlük

sparsely vegetated plain. desert areas. desert. steppe.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ افراز] parçalara bölme. 2.parselleme. 3.salgı.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ افراضات] salgılar. 2.parsellemeler.

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f., s., z. paket bohça, çıkın; miktar, takım; huk. parça, kısım, parsel; f. kısım veya hisselere ayırmak; paket yapmak;den. halat üzerini katranlı bezle örtmek; s., z. kısmen. parcel post paket postası.

Türkçe Sözlük

(i. Fr.). Muayyen bir maksatla ayrılarak sınırı belirtilmiş arazi parçası.

Türkçe - İngilizce Sözlük

plot. parcel. parcel of land. plat.

Türkçe - İngilizce Sözlük

breakup. lot. parcel. plot.

Türkçe - İngilizce Sözlük

building lot. parcel. plot. lot (of land designated in an official survey. building plot. land subdivision. parcel of land.

Türkçe Sözlük

(f.). Parsellere ayırmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. arsa, parsel; romanın konusu; fesat, entrika, suikast, gizli plan. plotless s. plansız (yazı veya hikâye).

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. kısım, parça, cüz; porsiyon, bir tabak yemek; pay, hisse; kısmet, kader, nasip; drahoma, çeyiz; f., hisselere ayırmak, taksim etmek; parsellemek; miras bırakmak; kızına drahoma vermek. lega1 portion huk. mahfuz hisse.

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. seyrek, dağınık, sık olmayan. sparsely z. seyrek seyrek . sparseness i. seyreklik. sparsity i. seyreklik, kıtlık.

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. tekrar bölmek; parsellemek. subdivision i. parsellenmiş arazi; alt bölüm.