Perisi | Perisi ne demek? | Perisi anlamı nedir?

Perisi | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: perisi

Türkçe Sözlük

(I.). Beş, altı metre boyunda, denizde yaşayan memeli bir hayvan; deniz perisi (manatus manatus).

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). (mit). orman perisi.

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.), (mit.) orman perisi, ağaç perisi; zehirli bir Hindistan yılanı; bir çeşit Habeş maymunu

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. huri, cennet perisi.

İngilizce - Türkçe Sözlük

i, İskoç, mit. boğulma tehlikesini simgeleyen at şeklinde deniz perisi.

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - (bkz.Malik). 1.Mal sahibi olan kadın. 2.Peri, su perisi.

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. denizayısı, denizperisi, zool. Trichechus manatus.

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., mit. su perisi, ırmaklar ve çeşmeler perisi.

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., Yu., mit. su perisi; zool. uzun ve yassı deniz kurdu.

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) ufak su perisi. nixie (i.) dişi su perisi.

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.), (mit.) orman veya su perisi; şiir genç ve güzel kız; (biyol.) kurtçuk safhasından çıkmış fakat henüz tam gelişmemiş böcek. nymph'al, nymphe'an (s.) peri gibi.

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., Yu. mit. dağ perisi.

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., mit. kanatlı at; ilham perisi; astr. kuzey takımyıldızlarından biri, Pegasus.

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., Yu. mit. güzel şarkı söyleyerek denizcileri aldatan deniz perisi; çok cazip ve tehlikeli kadın; siren, canavar düdüğü; bir çeşit su kertenkelesi; denizkızı.

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. havada yaşadığı farz olunan peri: ince ve zarif kadın. sylphid i. küçük hava perisi. sylphlike s. hava perisine benzer; zarif, ince.

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i., (şiir) ormana ait; ormanlık, ağaçlık; ormanlara ait, ormanda yaşayan veya bulunan; i. ormanda yaşayan insan veya hayvan; orman perisi veya ilahı.

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.), (mit.) dans perisi. terpsichore'an (s.) dansla ilgili.

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. bir çeşit su perisi.