Pest ne demek? | Pest anlamı nedir? | Pest

Pest anlamı nedir?

Pest ne demek?

Pest anlamı nedir?

Pest | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: pest

Türkçe Sözlük

(i. F.). 1. Alçak, aşağı. 2. Yavaş sesle söylenilen.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A fatal epidemic disease; a pestilence; specif., the plague.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Anything which resembles a pest; one who, or that which, is troublesome, noxious, mischievous, or destructive; a nuisance. a persistently annoying person.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

a persistently annoying person.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An animal or plant that is directly or indirectly detrimental to human interests, causing harm or reducing the quality and value of a harvestable crop or other resource Weeds, termites, rats, and mildew are examples of pests. any forest health agent desig

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The term 'pest' is broad, encompassing a broad spectrum of animals and insects that cause damage to the garden and its plants Every pest --from deer to nematodes-- causes its own set of problems and has its own set of potential controls Before deciding on

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An organism that directly or indirectly interferes with human activities causing annoyance, economic damage, or health problems.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Any form of plant or animal life, or any pathogenic agent, injurious or potentially injurious to plants or plant products A Quarantine Pest is a pest of potential national economic importance to a country where the pest is not present, or where the pest i

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An organism capable of causing material damage Forest pests include insects and diseases.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Any organism that is out of place or causes stress to a desired organism.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An insect, rodent, nematode, fungus, weed or other form of terrestrial or aquatic plant or animal life that is injurious to health or the environment.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Any forest health agent designated as detrimental to effective resource management.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Any species that is considered obnoxious.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Any organism that reduces the availability, quality, or value of a useful resource.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Any organism that interferes with human health, convenience, comfort, or profit.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Anything causing damage or destruction. A destructive insect or small animal.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Political, Economic, Strategic, Technology Sometimes refered to as 'SLEPT' which means : Strategic, Legislation, Economic, Political, Technology.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

plague.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. baş belâsı; sıkıcı şey veya kimse; zararlı şey veya kimse; veba, taun. pesthouse i. bulaşıcı hastalıklara ve özellikle vebaya mahsus eskiden kullanılan hastane. pesticide i. böcek zehiri.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., şiir iki kısa ve bir uzun heceden meydana gelen vezin tefilesi, feilun.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. Budapeşte.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Geminin kenarlarına korkuluk olarak konan tahta siper. 2. Parmaklığın üstündeki ufkî düz ve kalın tahta: Merdiven, trabzan küpeştesi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bulwark. gunwale.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

gunwale. railing. banister. handrail.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

rail. railing. gunwale. gunnel. bulwarus.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Fars. «pîştahta» dan galat ki, ön tahtası demektir). İş yerinde öne konup üstü masa gibi kullanılan çekmece.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

waist cloth.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

money paid for the goodwill of a business. goodwill.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F. «püşt-mâl» den galat; sırt silecek demektir ). 1. Büyük havlu, hamam havlusu, büyük silecek. 2. Hamamda veya çalışırken bele bağlanan futa. Peştemallık = İtibarlı bir dükkânın müşterisine karşılık, kiralayanın diğerinden aldığı ikramiye.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [پشتمال] peştemal, hamam havlusu.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Büyük havlu yapan veya satan adam.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Saçma, saçmasapan, uydurma, üstünkörü.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. sıkmak, sinirlendirmek, sıkıntı vermek, baş ağrıtmak, usandırmak, taciz etmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. pis ve mikroplu yer, hastalık bulaştıran yer.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., k.dili baş belası, başkalarına sıkıntı veren; bulaşıcı, hastalık nakleden; ahlâksızlık yayan, toplumu ifsat eden. pestiferously z. ahlaksızlık yayarak; baş belâsı olarak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(bk.) Pesdil.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fruit paste. dried layers of fruit pulp.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

thin sheet of sun-dried fruit pulp.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. salgın ve çok tehlikeli hastalık; veba, taun; zararlı veya tehlikeli şey.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. bulaşıcı hastalık getiren; tehlikeli, öldürücü; ahlâka zararlı; k.dili sıkıcı. pestilen'tial s. veba getiren, veba nev'in den; ahlâk bozucu; sıkıcı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

Bitki ve hayvanları zararlılardan korumak için mücadele amacıyla kullanılan kimyasal ilâçlar ve etki maddelerinden hepsini birden ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bütün “herbisid” ve “insektisid”leri kapsamakta olup “biosid” karşılığı kullanılan bir terimdir.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. havaneli, havan tokmağı; f. tokmak veya havaneliyle dövmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., bayt. sığır vebası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. goblen, resim dokumalı duvar örtüsü. tapestried s. goblenle kaplı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i .fırtına, bora, özellikle ,şiddetli rüzgâr fırtınası. tempestbeaten s. fırtınaya tutulmuş, fırtına yemiş. tempest in a teapot ufak bir meseleyi büyütme, pireyi deve yapma. tempesttossed s. fırtına ile öteye beriye atılmış.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. fırtınalı; çalkantılı; şiddetli, dehşetli. tempestuously z. şiddetle. tempestuousness i. fırtınalı olma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by