Pierre Marty’s Contribution Is An Evolutionist Doctrine Of Psycho- Somatic Economy. This Reposes On The Coexistence And Alternation Of Two Opposite Forms Of Drive-motion. The First, “life Motions”, Are Motions Of Organization. The Second, “death Motions”, Are Motions Of Disorganization. Individual Evolution Leads In All Humans To The Edification Of Systems Of Fixation–regression That Are More Or Less Resistant. In A Long-lasting General Way, Severe Somatizations Can Be Seen As The Result Of Failures Of These Defence Systems | Pierre Marty’s Contribution Is An Evolutionist Doctrine Of Psycho- Somatic Economy. This Reposes On The Coexistence And Alternation Of Two Opposite Forms Of Drive-motion. The First, “life Motions”, Are Motions Of Organization. The Second, “death Motions”, Are Motions Of Disorganization. Individual Evolution Leads In All Humans To The Edification Of Systems Of Fixation–regression That Are More Or Less Resistant. In A Long-lasting General Way, Severe Somatizations Can Be Seen As The Result Of Failures Of These Defence Systems ne demek? | Pierre Marty’s Contribution Is An Evolutionist Doctrine Of Psycho- Somatic Economy. This Reposes On The Coexistence And Alternation Of Two Opposite Forms Of Drive-motion. The First, “life Motions”, Are Motions Of Organization. The Second, “death Motions”, Are Motions Of Disorganization. Individual Evolution Leads In All Humans To The Edification Of Systems Of Fixation–regression That Are More Or Less Resistant. In A Long-lasting General Way, Severe Somatizations Can Be Seen As The Result Of Failures Of These Defence Systems anlamı nedir?

Pierre Marty’s Contribution is An Evolutionist Doctrine Of Psycho- Somatic Economy. This Reposes On The Coexistence And Alternation Of Two Opposite Forms Of Drive-motion. The First, “life Motions”, Are Motions Of Organization. The Second, “death Motions”, Are Motions Of Disorganization. Individual Evolution Leads in All Humans To The Edification Of Systems Of Fixation–regression That Are More Or Less Resistant. In A Long-lasting General Way, Severe Somatizations Can Be Seen As The Result Of Failures Of These Defence Systems | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: pierre martys contribution evolutionist doctripsycho somatic economy reposes coexistence alternation two opposite forms drive motion first life motions motions organization second death mo

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). münavebe, birbirinin yerini alma; birbirini takip etme; değişim , tahavvül.

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). yardım, bağış, muavenet, iane; makale, yazı; (tic). vergi, mükellefiyet; aidat, prim; müştereken mesul olanlardan birinin hissesini vermesi hali.

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). iktisat, tasarruf, idare; tutum, israftan çekinme; idare usulleri, teşkilât.minister of economy maliye bakanı. political economy politik ekonomi, iktisat ilmi.

Genel Bilgi

Bir zamanlar herkes İngilizler gibi yolun solundan gidiyordu. Bunun için de çok geçerli bir sebep vardı.

Yüzyıllarca önce yolun karşısından gelenin dost mu, yoksa düşman mı olduğunu kestirmek mümkün değildi. İnsanların çoğu sağ ellerini kullandıkları için, yolun solundan, duvar dibinden (yaya veya atla) giderek sol taraflarını emniyete alır, sağ ellerini kılıçlarını hemen çekecek şekilde hazır bekletirlerdi.

Yolun solundan seyahat, ilk defa 1300 yıllarında, papanın Roma’ya gelecek hacıların yolda karmaşaya sebep vermemeleri için, yolun solundan gitmelerini söylemesiyle resmileşti ve yüzyıllar boyu devam etti.

18. yüzyılın sonlarında ABD’de birçok atın çektiği posta arabalarında, sürücü koltuğu yoktu ve sürücü en arkada ve soldaki atın üstünde oturuyordu. Bu da yolun solundan gidildiğinde karşıdan geleni ve yolun kontrolünü zorlaştırıyordu.

Çok geçmeden ABD’de trafik sağdan işlemeye başladı. Fransız İhtilali sırasında, ihtilalin liderlerinden Maximilien Robespierre, büyük bir olasılıkla Katolik kiliseye meydan okuyanlara bir jest olsun diye, Parislilerden yolların sağından gitmelerini istedi.

Bir süre sonra aslında kendisi de bir solak olan Napolyon, ordularındaki ikmal arabalarının yolların sağından gitmeleri emrini verdi ve zaptettiği her ülkede de bu uygulamayı hayata geçirdi.

İngiltere hiçbir zaman Napolyon tarafından zapt edilemediğinden İngilizler yolun solundan gitme alışkanlıklarından vazgeçmediler. Avustralya, Hindistan gibi tüm eski sömürgelerinde de bu usulü devam ettirdiler. Zaten İngilizler’de Amerikalılardan farklı olarak sürücü arabanın üstünde ve sağında oturuyordu.

Modern araba teknolojisinin gelişmesi ile bu gelişimin dünyada öncüsü olan ABD’de sürücü koltuğu ve direksiyon sağdan gidişe uygun olarak sola konuldu ve dünyanın birçok bölgesinde bu şekilde yaygınlaştı.

İngiltere’de ve eski sömürgelerinde, trafik akışını sağ şeride almanın faturası o kadar yüklüdür ki, artık isteseler de kolay kolay bunu yapamazlar.

Hangi ülkede olursanız olun, trafiğin yönü ister sağdan olsun ister soldan, karşıdan karşıya geçmeden önce, siz yine de her iki yöne bakmayı ihmal etmeyin.

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. karşıki, karşıda olan; zıt, aksi, karşıt, ters; bot. karşılıklı, yaprakları karşı karşıya olan; i. karşı olan şey veya kimse; karşıda olan şey veya kimse. opposite number tekabül eden kimse veya şey. oppositely z. zıt olarak. oppositeness i. zı

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. iki, çift. two bits A.B.D. yirmibeş sent. two cent's worth A.B.D., (argo) fikrini anlatma sırası. two-chamber system çift meclis sistemi. two part iki kısımlı. by twos ikişer ikişer. in two iki kısma (kesmek). put two and two together düşünere