Plüralist ne demek? | Plüralist anlamı nedir? | Plüralist

Plüralist anlamı nedir?

Plüralist ne demek?

Plüralist anlamı nedir?

Plüralist | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: pluralist

Yabancı Kelime

Fr. pluraliste

1. top. b. çoğulcu, 2. fel. çokçu

1. Çoğulculukla ilgili olan (kimse veya görüş). 2. Çokçuluk öğretisini benimseyen.


Yabancı Kelime by