Posa ne demek? | Posa anlamı nedir? | Posa

Posa anlamı nedir?

Posa ne demek?

Posa anlamı nedir?

Posa | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: posa

Türkçe Sözlük

(1.). 1. Suyu veya yağı alınan şeylerin kalan katı kısmı: Üzüm, zeytin posası. 2. Sıvıların dibine çöken tortu, çökelek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

sediment. dregs. settlings. faeces. tailings. dreg. draff. feculence. foots. marc. residuum.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

sediment. dregs. dross. residue after juice is squeezed from fruit.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

dregs. pulp. residue. sediment. dirt. deposit. residual. residuary. dross. marc. scoria. rape. slag. grain. foxtail. mash. lees. settlings.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. anthropocentrisme

fel. insanmerkezcilik

İnsanı evrenin merkezi sayan, bütün öbür yaratıkların insan için yaratılmış olduklarını söyleyen dinî nitelikli öğreti.


Yabancı Kelime by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). diğer parmakların uçlarına dokunabilen (baş parmak).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (fiz)., (bazan gemilerde görülen ) korona akımı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). mukabil teklif , karşı öneri.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). elden çıkarılabilir, verilebilir; icabına göre kullanılabilir; kullanıl dıktan sonra atılabilir.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). düzen, tertip, tanzim; idare, tasarruf; satma, satış, başkasına verme, elden çıkarma; iktidar. at one's disposal emrine amade, hizmetinde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. bileşimi bozulmaz, çözüm kabul etmez; çü rümez.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. karşı konulabilir, muhalefet edilebilir; karşısına konulabilen (baş parmağın diğer parmakların karşısına konulabilmesi gibi).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Durup tortu hâsıl etmek, durulmak, teressüb etmek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

Türkçe`de çok seyrek kullanılan sözcük Fransızca “Pochade” den kaynaklanır. Doğrudan doğruya doğa içinde yapılan renkli yağlı boya küçük resim eskizi anlamındadır.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. teklif; teklif etme; evlenme teklifi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. tasavvuru mümkün.

İngilizce - Türkçe Sözlük by