Probabilizm ne demek? | Probabilizm anlamı nedir? | Probabilizm

Probabilizm anlamı nedir?

Probabilizm ne demek?

Probabilizm anlamı nedir?

Probabilizm | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: probabilizm

Türkçe Sözlük

(i. L. Fr.). Mutlak hakikati inkâr eden; gerçeğin ancak az veya çok ihtimaller arasında bulunabileceğini ileri süren doktrin.

Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. probabilisme

fel. olasıcılık

Bilginin ancak olasılık değeri olduğunu, kesin doğrunun bilinemeyeceğini, bilginin yalnız olasılığa erişebileceğini ileri süren teoriye dayalı kuşkucu öğreti.


Yabancı Kelime by