Punç ne demek? | Punç anlamı nedir? | Punç

Punç anlamı nedir?

Punç ne demek?

Punç anlamı nedir?

Punç | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: punc

Türkçe Sözlük

(i.) (İng. punch). Sıcak çaya çok az rom veya konyak karıştırılarak yapılan içki.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (tıb). iğne saplamak suretiyle teşhis ve tedavi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). vicdan azabı; pişmanlık, nedamet; esef, yerinme; (vicdanisebeplerle) çekinme, tereddüt, reddetme.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (ABD)., (k.dili). kovboy, sığırtmaç.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. punç, meşrubat. punch bowl içinde punç yapılan büyük kap. punch glass punç kadehi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. İngiliz kukla oyununda karısı ile daima kavga eden Karagöz'e benzer bodur ve kambur adam. Punch and Judy show İngiltere'de bir nevi kukla oyunu. pleased as Punch çok memnun.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f., i. yumruklamak, muşta ile vurmak; i. yumruk, muşta; (argo) kuvvet, enerji. punching bag boksörlerin antrenman yapması için şişirilmiş torba. punch line bir hikâyenin son ve en mühim cümlesi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. zımba, delgi, matkap, ıstampa; f. zımbalamak, ıstampa ile basmak; biz ile delmek. center punch delik açılacak yerleri işaret eden zımba.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. şarap fıçısı; İng. 318 litrelik şarap ölçüsü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. çatı direği; zımba; mermer kesmeciliğinde kullanılan alet.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. palyaço, soytarı; bodur ve şişman kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. benekli, nokta nokta. puncta'tion i. beneklilik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. teşrifat ve resmiliğin en ince noktası; titizlik, merasim düşkünüğü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. teşrifat ve resmiyette fazla titiz. punctiliously z. dikkatle,titizlikle. punctiliousness i. titizlik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. her şeyi dakikası dakikasına yapan, tam vaktinde olan; bir noktadan ibaret. punctually z. tam vaktinde, dakikası dakikasına. punctual'ity, punc- tualness i. dakiklik, bir işi tam vaktinde yapma hususundaki titizlik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. noktalamak, cümleleri ayırmak için nokta koymak; üzerinde durmak; nokta gibi arasına girmek (söz).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., gram. noktalama; noktalama işareti; cümleleri ayırma kuralı. punctuation marks noktalama işa- retleri.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. delme; iğne deliği gibi ufak delik; patlama (otomobil lastiği); f. delmek, delik açmak; değersizliğini ispat etmek. We had a puncture. Lastiğimiz patladı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by