Quest ne demek? | Quest anlamı nedir? | Quest

Quest anlamı nedir?

Quest ne demek?

Quest anlamı nedir?

Quest | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. macera; arama, araştırma; tahkik, soruşturma, tetkik; f. araştırmak; havlayarak av izini aramak (köpek).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). ele geçen şey; (huk). verasetten başka bir şekilde ele geçen şey.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., huk. ölüme bağlı tasarrufla yapılan bağışlama, teberru; menkul (bilhassa para) vasiyeti.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). fetih, zapt; zafer; kazanılmış şey veya kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). karşı tarafın şahidine soru sormak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.), (i.) biniciliğe ait; atlı; şövalyelere ait; (i.) atlı. equestrian feats binicilik oyunları. equestrian statue atlı heykel. .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. resmi kontrol ve soruşturma. coroners inquest sebebi bilinmeyen ölümlere ait resmi soruşturma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. sual sormak, sorguya çekmek; şüphe etmek; karşı gelmek, inkâr etmek. questionlngly z. sorgu yolu ile .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. şüpheli, şüphe götürür; kati olmayan; kararlaştırması zor. questionableness i. şüpheli hal. questlonably z. şüpheli surette.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

,questionary i. anket; form, belge.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. soru, sual; mesele, bahis; şüphe; sorgu, muhakeme, istintak; sorulan şey; teklif, önerme; mevzu, madde; sorma. question mark soru işareti. a general question huk. bir şahide bütün bildik- lerini söylemesini. emreden sual. a leading question verilece

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

bak. quaestor.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. rica, dilek, niyaz, temenni, istirham; revaç, talep; istenilen şey; f. rica etmek, yalvarmak, niyaz etmek, istirham etmek, dilemek. a request for help yardım dileme. by request rica üzerine. grant a request bir ricayı kabul etmek. in great requ

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f.) ayırmak, tecrit etmek; (huk.) haczetmek, el koymak, müsadere etmek. sequester oneself tenha bir yere çekilmek. sequestrate (f.) el koymak; kamulaştırmak. sequestra'tion (i.) zapt, müsadere, el koyma; inziva, köşeye çekilme.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) (çoğ. tra) (tıb.) nekroza uğramış kemik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. münakaşa kaldırmaz; şüphe götürmez, muhakkak. unquestionably z. şüphesiz olarak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. muhakkak, şüphesiz; soruşturulmamış, sorgusuz.

İngilizce - Türkçe Sözlük by