Quid ne demek? | Quid anlamı nedir? | Quid

Quid anlamı nedir?

Quid ne demek?

Quid anlamı nedir?

Quid | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

i., Lat bir şey. quid pro quo başka bir şeyin yerini tutan şey, karşılık, bedel. tertium quid üçüncü gelen şey, iki zıt şeyin arasına giren üçüncü şey.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., ing., argo bir sterlin.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. ağızda çiğnenen tütün parçası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) eşit uzaklıkta,aynı mesafede olan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Düz panel teknolojisinde likit kristaller iki cam tabaka arasında toplanır. Geçen elektrik akımı, küçük kristallerin ışığın geçmeyecek biçimde dizilmesini sağlar. Bu küçük likit kristallerin her biri bir pikseli yaratır ve görüntü oluşur.

Teknolojik Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. sıvı, su gibi akan, akıcı, akışkan: sulu, ıslak: şeffaf, berrak; paraya kolayca tahvil edilebilir; dilb. ''l ve r harfleri gibi yarım sesli; i. mayi, sıvı; yarım sesli harf. liquid air sıvı hava. liquid measure sıvı ölçeği. liquid oxygen, lox i.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. ödeyip tasfiye etmek (borç), tediye etmek; tasfiye etmek (iş), işi kapatmak, likide etmek: argo öldürmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. tasfiye, işi kapatma, likidasyon go into liquidation tasfiye olunmak (firma).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. sıvılık, akışkanlık; akıcılık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. sıvı haline koymak, sıvılaştırmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. mahiyet, nitelik, öz; ehemmiyetsiz şey, gereksiz itiraz.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., Lat. her şeyi bilme merakında olan kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. ufak cins mürekkepbalığı, supya; kalamar, zool. Loligo vulgaris.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(Lat.) ikisi ortası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by