Quire ne demek? | Quire anlamı nedir? | Quire

Quire anlamı nedir?

Quire ne demek?

Quire anlamı nedir?

Quire | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

i. 24 tabakalık kağıt destesi; iç içe katlanmış kağıt tabakası. in quires ciltlenmemiş, forma halinde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). ele geçirmek, elde etmek, kazanmak, istihsal etmek, tedarik etmek. acquired (s). kazanılmış, müktesep. acquired characteristics doğuştan olmayıp sonradan kazanılan özellikler.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). kazanç, iktisap; ilim, marifet, hüner.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

bak. inquire.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) eski zamanlarda silâhtar; bey, efendi; şövalyelik adayı; isim ve soyadından sonra kısaltılarak yazılan ve bay anlamına gelen bir unvan: John Smith, Esq.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. sormak, sual etmek; aramak, araştırmak; soruşturmak, tahkikat yapmak. inquire about (a thing) (birşey) hakkında sual sormak. inquire after (a person) bir kimsenin hal ve hatırını sormak. inquiringly z. cevap beklercesine.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. muhtaç olmak, ihtiyaç göstermek, gerekli bulmak; istemek, talep etmek. requirement i. gerek, icap, ihtiyaç.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. şövalye silâhtarı; İngiltere'de şövalyelikten bir derece asağı rütbe; İngiltere'de köy eşrafından olan kimse; Amerika'da avukatlık veya yargıçlık eski ünvanı; büyük bir adamın uşağı; kavalye; f. refakat etmek. squireling i. küçük bey.

İngilizce - Türkçe Sözlük by