R ne demek? | R anlamı nedir? | R

R anlamı nedir?

R ne demek?

R anlamı nedir?

R | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime:

Türkçe Sözlük

Türk alfabesinin yirmi birinci harfi; ire» diye okunur. On damak konsanamlarının titrek ve sürekli olanıdır.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Arap alfabesinin on ikinci harfi olup, ebced tertibinde yirminci harf olduğu için 200 adedini gösterir. Asıl Türkçe kelimelerin başında bulunmayıp Türkçe’ de bu sesle başlayan kelime bulunmadığından, Türkler, diğer dillerden alınan böyle kelimelerin başına bir vokal koyarak meselâ: «Rum» yerine «Urum», «Rus» yerine «Urus», «Recep» yerine «Irecep» derler. Tarihlerde Rebîülâhır’a ve «râ» şekliyle Rebîlülevvel’e işarettir.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

kıs. radius, rare, received, recipe, residence, retired, right-hand page, rises, rod, rubber.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

kıs. roentgen(s), ruble, rupee.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

, kıs. Rabbi, radical railroad, Reaumur, Republican, Rex, right (tiyatroda), River, Road, Royal.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

kıs. radius, ratio, rupee.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

,r i. İngiliz alfabesinin on sekizinci harfi. the three R' okuma, yazma ve aritmatik (reading, 'riting and 'rithmetic).

İngilizce - Türkçe Sözlük by