Rabb ne demek? | Rabb anlamı nedir? | Rabb

Rabb anlamı nedir?

Rabb ne demek?

Rabb anlamı nedir?

Rabb | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: rabb

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ رب] Tanrı, Allah. 2.efendi.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). ters, aksi, huysuz, sert, haşin; anlaşılması güç, muğlak (yazı). crabby (s). ters, huysuz, sert, haşin.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f.) el yordamı ile aramak, yoklamak; yüzükoyun yere serilmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) haksızlık veya hile ile başkasının arazisine tecavüz eden kimse .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «rub’» dan imef.) (mü. murabbâa). 1. Dörtlü, dört şeyden mürekkep. 2. Dört köşeli. 3. (matematik) Kendi misliyle çarpılmış (rakam, son). 4. Kare: On kilometre murabbâ genişliğinde bir çiftlik. 5. (edebiyat) Türk şiirinde dörder mısrâlık kıt’alardan yapılmış şekil. 6. (musiki) Türk musikisinde dört mısrâlı söz eseri: Murabbâ beste, murabbâ şarkı, (matematik) 1. Dört köşeli ve dört açılı şekil, dörtgen: Murabbâ-ı müstatil; murabbâ-ı maîn; murabba-ı münharif. 2. Bir rakamın kendi misliyle çarpılmasından çıkan miktar: 8’in murabbaı nedir? 3. Mesafenin enlemesine ve boylamasına ölçülmüşü: Bir arsanın boyu on, eni beş metre olursa murabbaı ne eder? (denizcilik) Murabbâ yelken = Seren yelkeni.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

square.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ مربع] dörtgen. 2.kare.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مربع الشکل] dörtgen şeklinde, kare şeklinde.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. “rab”den) (mü. rabbâniyye). 1. Rabbe, Tanrı’ya ait: Mukadderât-ı Rabbâniyye 2. (i. A. c. Rabbâniyyûn). Gönlünü Allah’a vermiş.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ ربانی] tanrısal, ilahî. 2.Tanrı’dan başka bir şey düşünmeyen.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.Allahla ilgili. 2.Kendini bütün varlığıyla Allah’a teslim eden. Putçu inanıştan uzak, şalin amel işleyen, Allah’tan geleni kabul edip, O’nun dinine muhalif olana karşı çıkan.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i.) (Ar. «Rabb» ile «nâ» zamirinden mürekkep olup «Rabbimiz» demek olduğu hâlde dilimizde «Rab» mânâsiyle kullanılıyor). Tanrı: Rabbenâ hakkı için.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. yiv, oluk; yivli tahtalarla birbirine bindirilen yer; f. yiv açmak; yivli tahtalan birbirine bindirmek. rabbet plane oluk rendesi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.) (Arapça «Rabbim» demek olduğu hâlde dilimizde «Rab» yerine de kullanılıyor). Tanrı, Allah: Aman ya Rabbî! Sizi Rabbî’ye emanet ederim.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ربی] Tanrım.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. haham, Musevi din lideri. Grand Rabbi hahambaşı. rabbinate i. hahamlık, hahamhane. Rabbin'ic i. ortaçag başlarında hahamların kullandığı İbrani dili. rabbin'ical s. hahamlara veya öğrettikleri şeylere ait.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. tavşan, zool. Lepus cuniculus; adatavşanı, zool. Oryctolagus cuniculus; f. tavşan avlamak. rabbit hutch, rabbit warren evcil tavşan üretmeye mahsus kafes veya yer. rabbit punch enseye indirilen el darbesi. rabbity s. tavşana benzer; tavşanlarla d

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. düzensiz kalabalık, halk yığını; the ile ayaktakımı; f. kitle halinde saldırmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. ocak gelberisi; f. erimiş madeni gelberi ile karıştırmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f., i. tırmalamak, tırmalanmak; düzensiz bir şeyler yazmak, karalamak; up( ile) acele ile toplamak; i. tırmıklama, tırmalama; acele toplama; karalama; üzerinde harfler basılı küçük ve yassı tahta karelerle oynanan kelime bulmacası; seyrek çalılık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by