Rahatlatmak ne demek? | Rahatlatmak anlamı nedir? | Rahatlatmak

Rahatlatmak anlamı nedir?

Rahatlatmak ne demek?

Rahatlatmak anlamı nedir?

Rahatlatmak | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: rahatlatmak

Türkçe - İngilizce Sözlük

relax. relieve. ease. comfort. relieve one's mind. de-stress. facilitate. disburden. disembarrass. lighten. salve. straighten smb. out. thaw. thaw out. unbend. unbrace.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

comfort. cushion. pacify. reassure. relax. relieve. salve. to relieve. to reassure. to relax. to lighten. to pacify. to set sb's mind at rest.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to make sb feel better to make sb relieved. to put sb at ease.

Türkçe - İngilizce Sözlük by