Ram Etmek ne demek? | Ram Etmek anlamı nedir? | Ram Etmek

Ram Etmek anlamı nedir?

Ram Etmek ne demek?

Ram Etmek anlamı nedir?

Ram Etmek | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: ram

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

boyun eğdirmek, itaat ettirmek.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to steer a ship. to manage abnormal conditions. to master.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). telsiz telgraf.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). zarfsız uçak mektubu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [احرام] kutsal yerler. 2.haremler. 3.hanımlar, eşler.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Literally, the letters of a word read backwards, but in its usual wider sense, the change or one word or phrase into another by the transposition of its letters.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Thus Galenus becomes angelus; William Noy may be turned into I moyl in law.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To anagrammatize. a word or phrase spelled by rearranging the letters of another word or phrase read letters out of order to discover a hidden meaning.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

a word spelled out by rearranging the letters of another word When both lexical forms appear in the same poem, especially in proximity, a reader may reasonably suspect that the anagram is a figure of speech If only one form occurs, the encoding of an asso

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To form a recognizable word, phrase or message by rearranging letters This is the permutation of letters to achieve meaning Also see: multiple anagramming.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A rearrangement of the letters of a word or phrase For example, orchestra is an anagram of cart-horse and Old England is an anagram of golden land Anagrams are a common type of Wordplay in Cryptic Clues.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A word that is spelled with the exact same letters as another word Example: RIDES is an anagram of SIRED and vice versa.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

These are a jumble of words and letters You need to rearrange the letters of words to make a new word or phrase.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A word, which when its letters are rearranged, becomes another word - e g MOTE becomes TOME, or MOOT POINT becomes O MOTTO PIN. a word or phrase spelled by rearranging the letters of another word or phrase. read letters out of order to discover a hidden m

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). harflerin sırası değiştirilerek elde edilen yeni kelime.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). 1. Dinlenme, karar. 2. Rahat, huzur, istirahat. 3. İkamet, meks: Arâm etmek = Dinlenmek. Arâm-ı cân = Can rahatlığı. Arâm-ı dil = Gönül rahatlığı. Dil-Arâm = Gönlü rahatlandıran dilber.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [آرام] dinlenme. 2.yerleşme. ârâm etmek yerleşmek

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Kadın İsmi) 1.Dinlenme, sükun, karar. 2.Rahat, huzur, istirahat. 3.Oturma, eğlenme, ikamet etme.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Arâm verici, dinlendirici, dinlendiren.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.F.). Rahatlık arayan, dinlenmek isteyen.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.) (Arâm-gâh). 1. İstirahat yeri. 2. İkamet olunan yer. Oturulan yer, mesken. Me’vâ, menzil.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.) (Arâm-sâhten). Meks ve ikamet eden, mukîm, sâkin: Arâm-sâz-ı izz ü ikbâl = İzzet ve ikbâl ile oturan.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Rahat ve huzûru bozan, rahatsızlık veren.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Aramak işi. (bk.) Aramak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

search. research. exploration. searching. hunting. quest. reconnaissance. scouring.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

feel. search. searching. seeking. search.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

lookup. search. exploration. frisk. hunt. hunting. pursuit. quest. root about.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

search warrant.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

search warrant.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Teknolojik Terim

Taşınabilir CD’lerde bulunan hızlı ileri ve geri ses aramasına izin veren bir işlevdir.

Teknolojik Terim by

Türkçe - İngilizce Sözlük

search warrant.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Teknolojik Terim

DHR-1000, kaset hafızası olmadığında bile AUX ve alt kod verileri kullanan üç arama moduna sahiptir (Tarih Araması, Fotoğraf Araması ve Dizin Araması). Arama Modlarında, VTR işaretli noktaları sırasıyla bulur. Bu işlev, bazı video kameralarda da bulunmaktadır.

Teknolojik Terim by

Teknolojik Terim

DHR-1000, kaset hafızası olmadığında bile AUX ve alt kod verileri kullanan üç arama moduna sahiptir (Tarih Araması, Fotoğraf Araması ve Dizin Araması). Arama Modlarında, VTR işaretli noktaları sırasıyla bulur.

Teknolojik Terim by

Türkçe - İngilizce Sözlük

body search. police search.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (i). Aram veya eski Suriye'ye ait; (i). Arami dili.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). 1. Bulmaya çalışmak, araştırmak, cüst ü cû etmek: Kaçan atını arıyor. 2. İstemek, talebetmek: Hakkımı arıyorum. 3. Yoklamak, muayene ve teftiş etmek: Birinin ceplerini, üstünü aramak. 4. Ümit etmek, var zannında bulunmak: Bizde öyle şey aramal 5. Arzu etmek, bir şeyin olmasına çalışmak: Siz kavga arıyorsunuz. 6. Bakmak, kaydetmek, nazar-ı itibara almak: Ben öyle şey aramam. Arayıp bulmak = İsteyerek bir belâya duçar olmak. Çare aramak = Tedbir düşünmek. Gökte arayıp yerde bulmak = Umulanın haricinde olarak kolaylıkla maksada nail olmak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

look for. search for. search. seek. try to find. seek for. hunt. miss. comb. comb out. gun for. hunt after. hunt for. hunt out. be on the look-out for. have a look-see. poke. quest. rout. rummage. scout about. scout around. seek after. be spoiling fo.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

look for. search for. search. seek. try to find. seek for. hunt. miss. comb. comb out. gun for. hunt after. hunt for. hunt out. be on the look-out for. have a look-see. poke. quest. rout. rummage. scout about. scout around. seek after. be spoiling fo. cal

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

search. seek. to look for. to seek. to search. to miss. to ask for. to inquire after. to drop in on. court. feel. feel after. inquire. look up. nose. pursue. quest. regret. root about. want.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [آرام بخش] dinlendiren, huzur veren.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Kadın İsmi) -1.Gönül rahatı. 2.Sevgili, sevilen güzel.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Erkek İsmi) 1.gönül rahatı. 2.Sevilen güzel. 3.Yer mekan.

İsimler ve Anlamları by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [آرامگاه] dinlenme yeri. 2.mezar.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Huzur, rahat.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [آرامش] dinlenme. 2.huzur.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Rahatsız, telâşlı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Rahatsızlık, telâş.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). karar verme hakkı veya yetkisi; hakem sıfatıyla karar verme; hüküm, karar.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Bu terim, sırayla her bir satırın verilerini toplayan ve işleyen bir görüntü sensörünü tanımlamak için kullanılmaktadır.

Teknolojik Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). Hindistan'da tekke.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Aşırma mânâsında kullanılan uydurma bir kelime.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

stealing. pinching.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). bayram, özellikle Kurban ve şeker bayramları.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). barograf aletinin tespit ettiği kayıtlar.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fail.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to come off badly. to turn out crabs. fail. flap. flop. to fall through.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). eskiden kale duvarlarını ve kapılarını yıkmak için kullanılan kalın kütük.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Bir dinde mübarek addolunan gün, Ar. lyd: Şeker bayramı = lyd-ı fıtr. Ramazan ayının bitmesiyle başlayan bayram. Kurban bayramı = Hacıların bayramı, lyd-ı adhâ. Mûsevîler’in kamış, hamursuz bayramı. Millî günlerde bayram olur: Cumhuriyet bayramı vs. mec. Sevinç, şenlik. Şehr-Ayîn = Bayram etmek, şenlik etmek, sevinç gösterilerinde bulunmak. Kara bayram = Yas ve matem günü.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

holiday. festal. hols. holiday. holidays. festival. feast. fete. fiesta. gala.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

feast. fiesta. bairam. festival. holiday. rejoicing.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

festival. religious festival. national holiday. festivity. bean feast. fiesta. flag- day. gala. general holiday.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) 1.Neşe ve sevinç günü. Dini bakımdan hususi değeri olan ve milletçe kutlamalar yapılan gün veya günl(Erkek İsmi)

İsimler ve Anlamları by

Türkçe - İngilizce Sözlük

on the day of a religious festival.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

holiday mood.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

holiday gift.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Kurban ve şeker bayramlarında camilerde okunan salât. Türk musikisinin dinî musiki kısmının cami musikisine ait bir formudur.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fair grounds. holiday ground.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f). 1. Birbirine bayram tebriki etmek, Osm. muâyede eylemek. 2. Bayram tebriki için öpüşmek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to exchange greetings on the occasion of a religious holiday.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Bayrama mahsus, bayramlık elbise. Bayram hediyesi, bahşişi

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

sunday clothes.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Erkek İsmi) 1.Merih yıldızı. 2.Her ayın 20.gönü. 3.Acem pehlivanlarından birinin adı. 4.İran hükümdarlarından birkaçının adı ki en meşhuru yaban eşeği avına pek düşkün olan “Behram Gûr”dür.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Erkek İsmi) 1.(bkz.Behram). 2.Gazne sultanı. 3.Kirman Selçukluları hükümdarı.. 4.Eyyubilerin büyük şairi.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. F. A.). 1. Durup dinlenmeyen. 2. Bir düzüye. 3. Rahatsız.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

kenlore.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. böğürtlen çalısı, kaba diken, bot. Rubus fruticosus.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. dağ ispinozu, zool. Fringilla montifringilla.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. tela, terzilikte ve ciltçilikte kullanılan çirişli pamuklu bez; suni ve fazla resmi tavır; f. tela ile beslemek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(e.) Dönüp dolaşarak şiddetle ve havada kasırga gibi bir nevi girdaplar teşkil ederek yağmayı tasvir ederek arka arkaya kullanılır: Buram buram kar yağıyordu. Buram buram duman çıkıyordu. Buram buram terlemek = Fazlasıyle terlemek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

in clouds. in great quantities.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Çabuk yürüyen.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). tatlılara renk ve lezzet vermede kullanılan yanmış şeker, karamel; karamela.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). yanmıs şeker haline gelmek veya koymak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). kardiyogram.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). santigram.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). seramik; kil, porselen, toprak, çini vb'nden yapılmış esyaya ait; bu maddelerin imal edilişi ile ilgili. ceramic tile çini.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (tek). seramik sanatı ve tekniği; çini, çini işleri; çinicilik; (çoğ). seramik eşya, çini, çanak çömlek. ceramist (i). çinici, seramikçi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). tarih. ebced hesabıyla tarih.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Balıkçıların ateş balığı için üzerinde çıra ve funda yaktıkları ıskara.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Kaynar kazan gibi çokur çokur etmek takırdamak.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

limonluk.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f)., (i). tıkamak, tıkayarak sokmak, sıkıca doldurmak; tıkınmak, tıka basa yemek; imtihan öncesi çok çalışmak; (i). kalabalık, izdiham cram-full (s). dopdolu, ağzına kadar dolu. cram it down his throat ağzına tıkmak, zorla kabul ettirmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). adalenin kasılmasına sebep vermek; mâni olmak, sıkıntı vermek; kenetlemek. cramp one's style bir kimsenin söz veya davranışlarını kısıtlamak. cramp the wheel direksiyonu tam kırmak. cramped (s). okunması zor; kasılmış.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). adale kasılması, kramp; şiddetli karın ağrısı; engel mânia; (mak). mengene, kenet, krampon; (çoğ). sancılı aybaşı. crampfish (i). torpilbalığı. writer's cramp çok yazmaktan parmaklarda meydana gelen kramp.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (mak). mengene,kenet, krampon, kanca, perçin çivisi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). şifre ile yazılan yazı. cryptographer (i). şifre ile yazı yazan. cryptographic (s). şifreli yazıya ait. cryptography (i). şifre ile yazı yazma. cryptology (i). şifre bilimi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Republican Day.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). silindir şeklindeki bir odanın duvarlarına yapılan resim; tiyatro sahnenin silindir şeklindeki arka duvarı veya arka perdesi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). dekagram.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). desigram.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Y.). On gramlık ağırlık ölçüsü.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

decagram.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Same as Decagram. 10 grams.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

decagram.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). dekagram.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [در آمد] kazanç, gelir.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

timetable.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Fr.). Gramın onda birine eşit ağırlık birimi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

decigram.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

decigram.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

Kuru sıva üzerine zamklı boya ile yapılan duvar resmi.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (f). diyagram; çizge; plan, şema, resim, şekil; (f). diyagram çizmek. diagrammatic (s). diyagrama ait, diyagram halinde, ayrıntıları olmayan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F. dil = gönül, Arâm = rahat). Gönül rahatı, gönlü rahatlandıran, dilber, güzel.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). diyorama. dioramic (s). diyoramik, diyoramaya ait.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(bk.) Dramatik.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). ditiramp; kaside tarzında duygulu ve düzensiz bir üslupla yazılmış şiir. dithyrambic (s). bu tarzda yazılan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. (anatomi) Memelilerde karın boşluğu ile göğüs boşluğu arasındaki geniş ve yassı kas. 2. (optik ve fotoğrafçılık) Bir ışık huzmesinin çerçevesini sınırlandırmak maksadıyle saydam olmayan bir levhada meydana getirilen açıklık. 3. Telefonun kulaklık ve mikrofonundaki, gramofonda, iğnenin üstündeki ince levha.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

diaphragm.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

diaphragm. midriff.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

diaphragm. mid riff. pessary.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Teknolojik Terim

Diyafram Açıklığı Önceliği, kullanıcının istediğini diyafram açıklığını seçmesine olanak sağlayan bir çalıştırma modudur. Enstantaneyi fotoğraf makinesi otomatik olarak belirler. Bu durum, kullanıcının resim derinliği üzerinde tam kontrole sahip olmasını sağlar.

Teknolojik Terim by

Türkçe Sözlük

(i. Y.). 1. Muayyen bir hadiseyi gösteren grafik. 2. (botanik) Çiçek diyagramı: Bir çiçeğin bütün teferruatını gösteren taslak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

diagram.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

circle chart. diagram.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Kesme, paralama, kesilme, paralanma: Bağırsaklarım doğram doğram kesiliyor = Doğranır gibi şiddetli sancıyla ağırıyor.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Parça parça kesme, paralama. 2. Kapı, pencere, kanat ve çerçeve gibi keresteden yapılan marangozluk işi ve bu işe yarayan kereste: Doğrama işi, doğramadan yapılmış.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

chopping. chop. cutting. slicing. woodworking.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

chopping. cutting up. woodwork. joinery.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

chopping to pieces. woodwork. joinery. carpentry. carpenter's work. timbering. chipping.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Doğrama işleriyle meşgul olan sanatkâr, binaların tahtadan yapılan kapı, pencere, çerçeve gibi işlerini yapan adam ki, dülger işinden ince ve marangoz işinden kaba işle uğraşır. Ar. neccar: Bu, doğramacı işidir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

cabinetmaker.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

carpenter. carpenter who makes woodwork. joiner. house carpenter. woodworker. rough carpenter. door maker. door fitter. furniture fitter.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Doğramacı işi ve san’atı, kapı ve pencere kanat ve çerçeveci gibi işler yapmak sanatı: Doğramacılık zahmetli bir iştir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

carpentry.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

joinery. woodwork.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Parça parça kesmek, paralamak: Tahta, ekmek, et, soğan doğramak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

butcher. chop. cube. mince. saw. to cut into pieces. to cut sth up. to chop. to slice. to mince. to carve.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to cut into slices or pieces. to carve. to chop to bits. to hack. to mince. to hash. to hackle. to cup-up. saw. take to pieces.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Y.). Trajedi ile komedi arasında bir sahne eseri.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

drama.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

drum.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A weight; in Apothecaries' weight, one eighth part of an ounce, or sixty grains; in Avoirdupois weight, one sixteenth part of an ounce, or 27.34375 grains.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A minute quantity; a mite.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

As much spirituous liquor as is usually drunk at once; as, a dram of brandy; hence, a potation or potion; as, a dram of poison.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A Persian daric.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To drink drams; to ply with drams. the basic unit of money in Armenia 1/16 ounce or 1.771 grams a unit of apothecary weight equal to an eighth of an ounce or to 60 grains.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

drama. tragic event.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

a unit of apothecary weight equal to an eighth of an ounce or to 60 grains. 1/16 ounce or 1 771 grams. the basic unit of money in Armenia.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Dynamic Random Access Memory.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Dynamic Random Access Memory Most common RAM for PC.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Dynamic random access memory A type of memory component used to store information in a computer system 'Dynamic' means the DRAMs need a constant 'refresh' to keep the stored information.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Dynamic Random Access Memory: a type of memory used in most personal computers.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Dynamic Random Access Memory. A type of semiconductor random access memory that stores information in integrated circuits that contain capacitors Because capacitors lose their charge over time, the dynamic RAM must be periodically 'refreshed' or recharged

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Dynamic RAM RAM is random access memory.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Dynamic Randon Access Memory The most common type of RAM chips used on DIMMs and SIMMs. A type of memory that is lost when the power is turned off.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Dynamic Random Access Memory Function is controlled by signal timing relationships Commonly designed in as a fast-page mode option. DRAM is the most common type of memory and is 'dynamic' because in order for the memory chip to retain data, it must be ref

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Dynamic Random Access Memory: a cheap and compact form of RAM which needs to be periodically refreshed in order to retain its contents. dynamic random-access memory RAM that stores information in capacitors that must be periodically refreshed Delays can o

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Dynamic RAM.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Dynamic Random Access Memory Dynamic RAM is the most common type of electronic memory used in computers today Memory amount and type have a significant effect on applications performance.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Dynamic memory, or dynamic RAM , is a type of RAM.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Teknolojik Terim

Bir bellek türüdür. Bilgisayarın ana belleği, bu ilkeye göre çalışır.

Teknolojik Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (f). (med,ming) dirhem; bir yudum içki; az bir miktar; (f). alkollü içki içirmek; çok içki içmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

drama.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A composition, in prose or poetry, accommodated to action, and intended to exhibit a picture of human life, or to depict a series of grave or humorous actions of more than ordinary interest, tending toward some striking result.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

It is commonly designed to be spoken and represented by actors on the stage.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A series of real events invested with a dramatic unity and interest.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Dramatic composition and the literature pertaining to or illustrating it; dramatic literature. the quality of being arresting or highly emotional the literary genre of works intended for the theater an episode that is turbulent or highly emotional.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

a dramatic work intended for performance by actors on a stage; 'he wrote several plays but only one was produced on Broadway'. an episode that is turbulent or highly emotional. the literary genre of works intended for the theater. the quality of being arr

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The art of composing, writing, acting, or producing plays; a literary composition intended to portray life character or tell a story usually involving conflicts and emotions exhibited through action and dialogue, designed for theatrical performance. the l

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The art of the theatre; plays, playmaking, and the whole body of literature of and for the stage.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An advertising technique of indirect address in which the characters speak to each other rather than to the audience. Exploration Drama Action Drama Bias Drama Growth Drama.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Informal dramatic activities.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). tiyatro eseri, oyun, piyes; tiyatro edebiyatı, tiyatro sanatı; canlı, duygusal, çarpıcı veya birbiriyle çatışan olaylar dizisi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). tiyatro ile ilgili; tiyatro türünü andıran (özellikle çatışma ve zıtlık ifade eden turü); hareketli, canlı, et kileyici, tesirli, çarpıcı. dramatically (z). bir oyunu andırır şekilde canlı olarak, çarpıcı olarak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Y.). 1. Dramla alâkalı. 2. Heyecan yahut üzüntü verici.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

dramatic. stagey. stagy. theatrical.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

dramatic. tragic.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

dramatic.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

dramatic art.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(çoğ,). (Lat). bir oyundaki kişiler; bir piyesin metnin' den önce gelen oyundaki kişilerin listesi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). oyun yazarı, piyes yazarı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To compose in the form of the drama; to represent in a drama; to adapt to dramatic representation; as, to dramatize a novel, or an historical episode. represent something in a dramatic manner; 'These events dramatize the lack of social responsibility amon

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

put into dramatic form; 'adopt a book for a screenplay'. represent something in a dramatic manner; 'These events dramatize the lack of social responsibility among today's youth'. add details to.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). dram şekline sokmak, tiyatro oyunu şeklinde ifade etmek. dramatiza'tion (i). dram şekline koyma; romanın oyunlaştırılmış şekli.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

dramatic adviser.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). tiyatro eseri yazma sanatı. dramatur'gic (s). bu sanata ait.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(anat.) dura mater, beynin ve omuriliğin en dış zarı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (bot.) ağaçların merkeze yakın bulunan sert odun kısmı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

DVD-RAM (DVD–Rasgele Erişimli Bellek), veri saklama ve arşivleme için oldukça güvenilir bir formattır. Diskler, standart DVD ortamından farklı olarak, dahili hata kontrolü ve bir arıza yönetim sistemine sahiptir.

Teknolojik Terim by

Teknolojik Terim

Sabit disk teknolojisi benzeri bir teknoloji sayesinde üzerine ayrı bir yazılım kullanılmadan yazılan DVD’lere verilen genel ad. Kameralar ve yedekleme ünitelerinde rastlanıyor.

Teknolojik Terim by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.) (m. cirm). Cirmler. (bk.) Cirm. Ecrâm-ı semâviyye, ecrâm-ı ulviyye: Gök cisimleri, yıldızlar. (Fransızca: corps cilestes).

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [اجرام] cansız varlıklar.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.) Gök cisimleri, yıldızlar.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [اجرام سماویه ]gök cisimleri.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

training program. training program (me.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.) (m. herem). Piramidler. (bk.) Herem.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

toga.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

toga.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [اهرام] piramit.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., tıb. elektro kardiyogram.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Program konumları için menü sistemlerine sahip akıllı TV program kılavuzu (yayının mevcut olmasına bağlı olarak kullanılabilir).

Teknolojik Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., biyol. hücre protoplazmasındaki devamlı değişme hali.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Shutter Priority (Enstantane) modunda, enstantane ayarlanır; diyafram açıklığı buna göre fotoğraf makinesi tarafından belirlenir. Aperture Priority (Diyafram açıklığı) modunda, kullanıcı diyafram açıklığını seçer ve fotoğraf makinesi enstantaneyi buna göre ayarlar.

Teknolojik Terim by

Teknolojik Terim

Ekranda TV programını görebilmemizi sağlayan uyg.

Teknolojik Terim by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A short poem treating concisely and pointedly of a single thought or event.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The modern epigram is so contrived as to surprise the reader with a witticism or ingenious turn of thought, and is often satirical in character.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An effusion of wit; a bright thought tersely and sharply expressed, whether in verse or prose.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The style of the epigram. a witty saying.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

a witty saying. a brief witty poem Randle Cotgrave translates 'Epigramme' as 'An Epigram; a Couplet, Stanzo, or short Poeme, wittily taxing a particular person, or fault; also, a title, inscription, or superscription '.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A pithy, sometimes satiric couplet or quatrain which was popular in classic Latin literature and in European and English literature of the Renaissance and the neo-Classical era Epigrams comprise a single thought or event and are often aphoristic with a wi

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A short poem with a witty turn of thought or a wittily condensed expression in prose It was originally a form of monumental inscription in ancient Greece but was developed into a literary form by the poets of the Hellenistic age and by Martial, a Roman po

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) nükteli kısa şiir, hicviye; nükte, nükteli söz, vecize. epigrammat' ic (s.) nükteli, vecizeli epigram'matist (i.) nükteci, vecize yazan kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Gelişmiş ayrı ses ayarı için üç bantlı parametrik ekolayzer.

Teknolojik Terim by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.) (m. «ermele» Türkçe’de kullanılmaz). Dul kadınlar, muhtaç kadınlar: Erâmil maaşları.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ارامل] dullar.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.) (m. verem). Veremler. (bk.) Verem.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). maddesel evrenin dışında olan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). şehir veya okul duvarları dışında, okullar arası (karşılaşma).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.
Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Unutma, nisyan, hatırdan çıkarma: Ferâmûş etmek = Unutmak.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [فراموش] unutma. ferâmuş etmek unutmak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Erkek İsmi) - Unutma, hatırdan çıkma, nisyan.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(f.). Ekşimek, mayalanmak. Osm. tahammür etmek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to ferment.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). (çoğ. ramina) (anat)., (zool). küçük delik. foramen magnum (anat). kafatası altındaki büyük delik. foramen occipitale magnum (anat). artkafa büyük deliği. foraminated (s)., (anat). ufak delikli.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (zool). delikliler takımından bir deniz hayvanı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). şekil vermek, uydurmak; tasarlamak; düzenlemek, tertip etmek, yapmak; çerçevelemek; çatmak, kurmak; argo yalan yere suç yüklemek; ilerlemek; becermek, uydurmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). çerçeve, bina iskeleti, kafes, çatı; beden, vücut; gergef, tezgâh; hal. frame house ahşap ev. frame of mind düşünüş tarzı; mizaç, hal. frame of reference bir hüküm veya karar vermeden önce bilinmesi gereken şartlar ve değer hükümleri. frameup (i)

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [غرام] tutku, aşk.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [گرامی] değerli, kıymetli, saygın, sayın.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Erkek İsmi) - Aziz, muhterem, saygın ulu.

İsimler ve Anlamları by

Teknolojik Terim

CD üzerindeki her parçanın başlangıcı çalınır.

Teknolojik Terim by

Teknolojik Terim

Görsel İndeks Taraması ekranı dokuz parçaya bölünmüştür. İndeks işareti konulmuş başlangıç sahneleri otomatik olarak bulunur ver fotoğraflar şeklinde gösterilir. Böylece kayıtlı kaset içeriğine kolayca bakılabilir.

Teknolojik Terim by

Türkçe - İngilizce Sözlük

gram.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A suffix indicating something drawn or written, a drawing, writing; as, monogram, telegram, chronogram.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Angry.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The East Indian name of the chick- pea and its seeds; also, other similar seeds there used for food.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The unit of weight in the metric system.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

It was intended to be exactly, and is very nearly, equivalent to the weight in a vacuum of one cubic centimeter of pure water at its maximum density.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

It is equal to 15.432 grains.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

See Grain, n., 4.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Danish physician and bacteriologist who developed a method of staining bacteria to distinguish among them a metric unit of weight equal to one thousandth of a kilogram.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

gram.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

a metric unit of weight equal to one thousandth of a kilogram.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Danish physician and bacteriologist who developed a method of staining bacteria to distinguish among them. a unit of weight in the metric system An ounce equals 28 grams In some meal plans for people with diabetes, the suggested amounts of food are given

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The basic unit of mass in the metric system A penny weighs roughly 2 5 grams.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The standard of mass in the metric system. unit of mass and weight in the metric system; the weight of one cubic centimeter of water at standard conditions; 28 35 grams equal one ounce; 45 36 grams equal one pound.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A unit of weight in the metric system There are 28 grams in 1 ounce In some diet plans for people with diabetes, the suggested amounts of food are given in grams. a measure of weight equal to 15 432 grams.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

In metric units the weight of one cubic centimeter of water at 20 degrees Celsius and 1 atm.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A unit of measurement in the metric system The gram measures mass, and is about the weight of a cubic centimeter of water.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Metric unit of mass weight One U S ounce is about 28 grams and one pound is 454 grams.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A metric unit of mass One U S ounce equals 28 4 grams; one U S pound equals 454 grams There are 1000 milligrams in one gram.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The basic unit of mass in the metric system. The basic unit of weight of the metric system, originally intended to be the weight of 1 cubic centimeter of water a 4 DegC.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A measurement of weight equal to about 1/28th of an ounce.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A metric unit of weight One ounce equals 28 4 grams. metric measure of mass used for small objects -- 'A MacTruckie's hamburger weighs 115 grams '.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

This is how tea is sold around the world Two grams is the standard measure to make one cup of tea. metric unit of weight There are 31 10 grams in a troy ounce.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

frief , grief , sorrow.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(kıs.) grammar, grammatical.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(ing.) gramme (i.) gram.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) Hindistan'a mahsus bir çeşit nohut; bir çeşit fasülye.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

Batı Amerika otlaklarında bulunan bir ot.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

weight in grams.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

weight in grams.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. grammaire

dil bilgisi

Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

grammatical.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

grammar dilbilgisi. grammar.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

grammar.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

grammarian.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

ünlem, eski Eyvallah ! Sağol ! Çok teşekkür ! Allah Allah !

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) ota benzer, ot gibi, ota ait. graminiv'orous (s.) ot yiyen, otla beslenen .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) gramer, sarf, dilbilgisi; gram'er kitabı; gramer kurallarına göre hazırlanmış yazı veya konuşma. grammar school eskiden İngiltere'de üniversiteye talebe hazırlayan mektep; A.B.D. ilk ve orta okul derecesinde resmi okul. comparative grammar karşıla

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) gramer uzmanı, dilbilgisi kitabı yazarı, gramerci.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) gramere ait, sarfi, dilbilgisi kurallarına uygun. gram - matically (z.) gramer bakımından, sarfça, gramer kurallarına uygun olarak .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

gramophone.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

phonograph. gramophone sesyazar. fonograf.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

gramophone. phonograph. record player.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.), (İng.) gramofon, fonograf, pikap.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) yunusbalığına benzer memeli bir hayvan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) ipek ve keçi kılından yapılmış kaba kumaş, grogren.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.) (m. garîm). 1. Alacaklılar. 2. Hasımlar, rakipler, düşmanlar. 3. Fecrin ilk aydınlığı, 4. Düşürülen ölü çocuk için ödenen diyet.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Jewish Easter Feast.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Passover.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(HARAM) (i. A.). 1. İslâm dininde yapılması veya kullanılması yasak olan, helâl olmayan: İçki haramdır. İslâm dini domuz eti yemeyi harâm etmiştir. 2. Dokunulması ve tecavüzü yasak, kutsal, mukaddes, mübarek: Beytullah-ül-harâm, Mescid-i harâm, beled-i harâm, Muharrem-ülharâm. Harâm olsun = İçe sinmesin: Bana bundan sonra eğlence haram olsun. 3. Kullanılması din bakımından yasak olan şey, helâl zıddı: Haram yemek, haramdan kaçınmak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

forbidden by religion. illicit. ill-gotten. illegimate.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

forbidden by religion. ill-gotten. unlawful. wrong.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

forbidden by religion. unlawful. wrong. illicit.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Forbidden.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

This category is prohibited for the Muslim to do such as stealing and lying Doing the haram counts as a bad deed and not doing it counts as a good deed. forbidden unlawful.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

M prohibited food; the word actually refers to that which is delineated or indeed sacred. forbidden.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The sacred enclave in Mecca enclosing the Ka'bah, the focal point of the hajj.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

That which is against Islamic law.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The Holy Precinct of Mekka.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Something a Muslim must not do or eat.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Something which is unlawful or prohibited in Islam.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [حرام] haram.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

money illegitimately acquired.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F., Ar. harâm, Fars. zâde = doğmuş). Piç.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Haram mala el uzatan adam, hırsız, uğru, haydut, yol kesici, şakıy.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [حرامی] eşkıya.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Hırsızlık, haydutluk, uğruluk.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-F.) [حرام زاده] piç.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). yüz gram, hektogram.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Fr.). Yüz gramdan ibaret ağırlık birimi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Same as Hectare, Hectogram, Hectoliter, and Hectometer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

hectogram.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). helyosta ile gönderilen haber.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). altı köşeli yıldız, Süleyman'ın mührü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

bozguna uğramak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F. «hırâmîden» fiilinden imas.). Sallanma, salınarak naz ve edâ ile yürüme: Hırâm etmek. Hoş-hırâm = Naz ve edâ ile salınarak yürümesi güzel ve hoş olan.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.) (m. herem). Herem). Heremler, piramidler. (bk.) Herem (ehrâm gibi).

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Erkek İsmi) - Salınma, salınarak edalı yürüme.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Salınarak naz ve edâ ile yürüyen. Hıramende olmak, hırâmân olmak = Bu suretle yürümek: Hırâmân hırâman = Salına salına.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [ خرامان] salınan. 2.salınarak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(bk.) Hırâmân.

Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Histogram ekranı, bir görüntüde her bir aydınlık değerinin kaç kez gösterildiğini belirtilen bir grafiktir. Aydınlatma koşullarını açık ve doğru biçimde gösterdiğinden pozlamanın ayarlanması için mükemmel bir araçtır. Bu işlev bir çok kayıt ve oynatma modunda kullanılabilir.

Teknolojik Terim by

Teknolojik Terim

Histogram işlevi açık olduğunda, ekranda bir histogram grafiği görüntülenir. Bu grafik, siyah ve beyaz geçişlerini kontrol etmenizi sağlar.

Teknolojik Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). biri etkilenmiş ve diğeri tabii olan iki laser ışınının çarpıştırılması sonucu meydana gelen ve üç boyutlu resim verebilen negatif.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Hologram AF (Otomatik Odaklama), zayıf aydınlatma koşullarında odaklamanın yapılması için lazer hologramı kullanır ve odaklamanın daha doğru yapılmasını sağlar. Sistem Lazer Sınıf 1 şartnamesinin gereklerini yerine getirdiğinden, insan gözü için yüksek düzeyde güvenlik sağlar.

Teknolojik Terim by

Teknolojik Terim

Hologram AF (Otomatik Odaklama), zayıf aydınlatma koşullarında odaklamanın yapılması için lazer hologramı kullanır ve odaklamanın daha doğru yapılmasını sağlar. Sistem Lazer Sınıf 1 şartnamesinin gereklerini yerine getirdiğinden, insan gözü için yüksek düzeyde güvenlik sağlar.

Teknolojik Terim by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. ibrâmât) Rica ve ve teklifte usandırıp mecbur edinceye kadar ısrar etme: Ibrâm etmek = Israrla istemek veya teklif etmek.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ابرام] zorlama.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

, ideograph i. yazıda kelimenin harfleri gösterilmeden doğrudan doğruya fikri ifade eden işaret, ideogram ideograph'ic(al) s anlamı belirten işarete ait.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. cahil kimse

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «harem» den). 1. Hac sırasında Harem-i Şerîf’e girerken hacıların büründükleri dikişsiz elbise ki, yün, pamuk veya ketenden olur: Ihrâma girmek. 2. Bedevilerin büründükleri büyük yün çarşaf. 3. Yere veya minderin üzerine yayılan, çarşaf ve yorgen gibi kullanılan havlı veya havsız yün yaygı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The distinctive garb of the male pilgrim worn during Umra or Hajj It consists of two pieces of white, plain and unsewn cloth One of the pieces is wrapped around the midriff to cover his body from just above his navel to his ankles, and the other is draped

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The white cotton dress worn by Mohammedan pilgrims to Mecca, For men, two scarfs, without seams or ornament of any kind, of any material except silk; one scarf is folded round the loins, and the other is thrown over the neck and shoulders, leaving the rig

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The white cotton dress worn by Mohammedan pilgrims to Mecca For men, two scarfs, without seams or ornament of any kind, of any material except silk; one scarf is folded round the loins, and the other is thrown over the neck and shoulders, leaving the righ

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The distinctive garb of the male pilgrim worn during Umra or Hajj It consists of two pieces of white, unsewn and plain cloth One of the pieces is wrapped around the midriff to cover his body from just above his navel to his ankles, and the other is draped

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The special two-garment seamless attire worn by pilgrims Also, the state of ritual consecration during which the pilgrim abstains from certain acts, such as not combing, not shaving, and observing sexual continence.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The state of ritual purity required for undertaking the Hajj or Umra The special garments worn in this state are also called Ihram.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A spiritual, mental and physical state that one is in when embarking on Hajj or Umrah It is also the clothing one is wearing while in this state.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [احرام] hac zamanı giyilen beyaz giysi.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. ihram.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «hürmet» ten masdar) (c. ihtirâmât). Hürmet, sayma, sayn: İhtiramda kusur etmedi. Vâclb-ül-ihtlram — Saygıya değer. İhtirâmât-ı fâika = Eskiden mektuplarda selâm ve saygı tâbiri.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

reverence. respect.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

veneration. reverence.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [احترام] saygı duyma, hürmet etme.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Saygı, hürmet.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe - İngilizce Sözlük

standing at attention.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. ihtirâm). İhtiramlar, hürmetler, saygılar.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Saygı göstererek, saygı göstermek üzere.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [احتراما] saygıyla, saygı duyarak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(İKRAM) (i. A. «kerem» den masdar) (c. ikrâmât). 1. Ağırlama, hürmet, saygı. Ar. İzâz, tâzîm: Kemâl-i ikrâm ile, ikrâmât-ı lâzıme ile kabûl etti. Misafirlerine ikrâm eder. 2. Saygı ve iltifat şeklinde bir şey verme: Size ne ikrâm ettiler? Bir şerbet, bir sigara, bir tütün tabakası ikrâm etti. 3. İhsan, kerem: Zü’l-Celâl-i vei-ikrâm olan Allah. 4. Pazarlığın dışında olarak, satıcı tarafından müşteriye yapılan tenzilât: Bana biraz ikrâm etmeyecek misiniz? Uç lira ikrâm edebilirim.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

treat.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

treating with respect and honour. gift. kindness. discount. reduction.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

honouring. treating with respect and honour. something offered. on the house. treat.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ اکرام] cömertlik. 2.sunma, armağan etme.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.). 1.Hürmet, saygı gösterme. 2.Ağırlama. 3.Bir şeyi hediye, armağan olarak verme. 4.Hesap dışı yapılan inceleme. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. ikrâm). ikramlar. bk. ikram.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

one who enjoys serving things to guest.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Ağırlama suretiyle, hürmet, saygı ve tâzîm için: Size ikrâmen bu işi yaptım.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(İKRAMİYYE) (i. A ). 1. Saygı, mükâfât için verilen para veya hediye: Haremeyn ikramiyesi: Osmanlı devrinde Haremeyn-i Şerîfeyn’e gönderilmek üzere dolgun maaşlı memurların maaşlarından yılda bir kesilen para. 2. Şirketlerin, bankaların belirli zamanlarda hisse sahiplerine kur’a çekerek dağıttıkları para veya piyangoda bilet sahiplerine çıkan para veya hediye: Bu defa çekilen piyangonun büyük ikramiyesi filâna düştü. 3. Satıcı tarafından pazarlığın dışında olarak müşteriye yahut arada vasıta olana verilen para veya yapılan tenzilât: Elli lira ikramiye aldı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bonus. prize. premium. bounty. gratification. gratuity. perk. perquisite. plum. sweepstake.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bonus. bounty. perquisite. prize. perk. lottery prize.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bonus. premium. prize in a lottery.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ اکراميه] bahşiş. 2.ikrâm olarak verilen para veya eşya.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Allah’ın ikramı, nimeti, bağışı.

İsimler ve Anlamları by

Teknolojik Terim

İndeks Araması, kaset üzerindeki işaretli noktaları bulmanızı sağlar. İndeks Taraması, tüm işaretli noktaların ilk birkaç saniyesini göstererek kasette neler bulunduğunu görmenizi sağlar.

Teknolojik Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) molekül içinde bulunan veya meydana gelen.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) mektep içinde yapılan, bir okulun sınıfları arasında olan (oyun, müsabaka).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) kasın içine zerkedilen, kasın içini etkileyen.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

good for nothing.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

airy. barren. dud. hopeless. pathetic. useless. waste.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

good- for-nothing. incommodious. kaput. trifling. worthless.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Yiğit, pehlivan, bahâdır.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

heroic. brave. stouthearted. stout. doughty. hero. character.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

brave. character. chivalrous. hero. valiant. heroine. protagonist.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

hero. brave. heroine. gallant. lion hearted. old horse. paladin.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [قهرمان] yiğit

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Erkek İsmi) 1.Yiğit, cesur, (bahadır). 2.Hüküm sahibi, iş buyuran. 3.Fars mitolojisinde Rüstem’in yendiği kimse. - (bkz.Bahadır).

İsimler ve Anlamları by

Genel Bilgi

17. yüzyılda Macaristan’ın Sobatzka Kalesi’nin Osmanlı muhafızları çok sevdikleri bir koçu özenle besliyorlardı. İkinci Viyana Kuşatması ile başlayan felaketli devirde kale Almanlar tarafından kuşatıldı. Kurtuluş imkanı göremeyen askerler bir sabah vakti kaleden fırlayarak düşmanı yarıp Budin yoluna doğru yöneldiler. Onlarla beraber fırlayan koç da sahiplerini yalnız bırakmamış iri boynuzları ile önüne çıkan düşman askerini yaralayarak, kendini tutturmadan askerlerle beraber Budin’e gelmişti. Bu gazi ve cengaver koç Budin’de büyük bir şöhret kazandı. Ancak ne yazık ki aynı yılın kurban bayramında kesildi!

Genel Bilgi by

Türkçe Sözlük

(i. F.) (kahramân’ın c.). Kahramanlar, yiğitler.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. hal. F.). Yiğitçe, yiğitlikle, bahâdırâne: Bir tavr-ı kahramânâne ile; kahramânâne hücum etti.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

heroic.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

heroic. heroically. valiant. valiantly.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Kahramanlık, yiğitlik.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Yiğitlik, bahâdirlik.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

heroism. bravery. deed. exploit. feat. gallantry. prowess. valor. valour. achievements.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bravery. chivalry. exploit. gallantry. heroism. heroic deed. feat.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bravery. exploit. gallantry. heroism. prowess. valour.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. cameraman

sin. ve TV çekimci

Alıcıyı doğrudan doğruya çalıştıran ve yöneten, alıcı hareketlerini gerçekleştiren, görüntülerin filme alınmasını sağlayan kimse.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

cameraman.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

cameraman. film cameraman. movie man.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). T. Pek esmer ve siyahımsı (adam). 2. (denizcilik) İri demir külçesinden ibaret ağır valyoz (balyoz) (hi.). 1. Merkezi, sonradan «Karaman» denen LArende şehri olan ve Konya ile bütün çevresini elinde tutan, iki asır kadar yaşayan büyük Anadolu beyliği. 2. (coğrafya) Karamanoğulları’nın hüküm sürmüş oldukları bütün Konya ve çevresini içine alır. Tanzimat’tan önce bu topraklar Karaman Beylerbeyiliği adını taşırdı, merkezi Konya şehri idi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

karaman. drop stamp.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) 1.Esmer, yağız insan. 2.Güneybatı’da esen yel.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. muhtemelen Isp.). 1. Bir nevi boyalı parlak kendir bezi ki, potin yüzü dahi olur. 2. Bu bezden yapılmış: Karamandola potin.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(hi.). 1. Karaman ili ahalisi. 2. 1924’ten önce Konya çevresinde oturan, Türkçe konuşan Ortadokslar.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

cannon. collision. smashup. confusion.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

carom. billiard. cannon. collision. smash up. confusion caused by a collision.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

caramel.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

caramel. taffy toffee. toffee toffy taffy.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.) (y. k.). Her şeyi kötüye yoran; iyi bir gelişmeden ümidini kesen, bedbin.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

pessimistic. pessimist. dejected. depressed. downbeat. heavy-hearted. low. somber. sombre.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

pessimist. pessimistic. pessimist kötümser. bedbin. pesimist.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

pessimist. low.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

pessimism.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

pessimism kötümsürlük. bedbinlik. pesimizm.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

pessimism. qualm.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Buğday içinde biten bir ot ki, unu bozan siyah bir tane verir. 2. Bu otun tanesi: Bu buğdayda çok karamuk var.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

corn cockle.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Şifalı Bitki

(agrostemma githago): Karanfilgiller familyasından, yurdumuzda hububat yetiştirilen tarlalarda görülen, çoğu zaman buğdayla karışık olarak biten, 30-100 cm yüksekliğinde, tohumları zehirli bir bitkidir. Üzeri tüycüklerle kaplıdır. Yaprakları almaşıktır. Çiçekleri büyük ve güzel ve morumsu pembe ve ender olarak da beyazdır. Kullanıldığı yerler: Soğuk algınlığını giderir.

Şifalı Bitki by

Türkçe Sözlük

(i. denizcilik). Çifte demir atıldığı zaman, geminin dönmesiyle zincirlerin dolaşmasını önlemek üzere kullanılan tertibat.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Barsakları ve böbreği örten zar.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. mantık) (y. k.). mefhum, mânâ.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

concept. notion.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

conception. concept.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

concept. notion. conception. fancy. purport. purview. senses.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.). 1.Bir nesnenin zihindeki soyut ve güzel tasarımı, mefhum. 2.Nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve ortak bir ad altında toplayan genel tasarım. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Kavrama, anlama işi. 2. Ağaç kuşak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

engaging. gripping. understanding. apprehension. comprehension. apperception. grasp. seizing. bite. chuck. cinch. clasp. claw. clutch. cognation. cognizance. conception. digestion. fathom. grip. insight. penetration. perception. prehension. uptake.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

clasp. clutch. cognition. comprehension. conception. grasp. grip. hang. insight. range. understanding. apprehension. coupling.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

clutch. grasp. comprehension. understanding. grab. clutch pedal. brace. strut. crosspiece.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). 1. Zor ve şiddetle tutmak, kapmak, yakalamak, bütününü avuç içine almak: Portakalın birini kavradı. 2. Sarmak, etrafını almak, çevirmek, içine almak: Sızılar vücudunu kavradı, ateş mahalleyi kavradı. 3. Anlamak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

compass. understand. absorb. comprehend. fathom. seize. grasp. get a grip. hold. apperceive. appreciate. apprehend. bite. catch. catch on. clasp. clench. clip. clutch. come home. conceive. cup. dawn on. digest. discern. get. get hold of. grip. latch.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

apprehend. bite. catch. clasp. clutch. comprehend. digest. fathom. grasp. grip. perceive. read. realize. see. seize. snatch. to comprehend. to understand. to apprehend. to grasp. to seize. to grip. to bite. to snatch. to clutch.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

grab. clasp. to comprehend. to grasp. to seize. to conceive. to clutch. crabbing. to engage the clutch.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. felsefe). Kâinatın ancak eşya ile var olduğunu, ondan ayrılırsa zihnin bir mefhumundan ibaret kalacağını ileri süren doktrin, Fr. conceptualisme.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

conceptualism.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

conceptualism.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

conceptualize.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

conceptual. conceptive. conceptional. notional.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

conceptual.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

conceptual.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - (bkz.Kirami).

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.Kerem bağış ihsan lütuf sahibi. 2.Dinde üstün mertebelere ulaşan. 3.Keramet sahibi derviş veli. - Türk dil kuralı açısından “d/t” olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. kerâmât). 1. Kerem, lutuf, ihsan. 3. Evliyadan sâdır olan hârikulâde hal: O zâtin bir kerâmetini görmüştüm. 4. mec. Keramet sayılacak derecede isabet, pek doğru fikir veya rey: Keramet buyurdunuz; bu sözünüz ayn-ı kerâmettir (daha çok eski nezaket ve saygı tâbiridir).

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

miracle. oracle.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

miracle. miraculous deed.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

miracle worked by God through a person. the God-given power of working miracles. miracle. wonder.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ کرامت] cömertlik, kerem. 2.velîlerin gösterdikleri olağandışı hal.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) 1.Birine karşı ikramda bulunmak. 2.Allah’ın bir kimseye cömertliği, lütfü, himayesi ve yardımı olarak ele alınır.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. Fr.). Bir desimetre küb damıtılmış suyun ağırlığına eşit ağırlık birimi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

kilogram. kilogramme.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

kilogram.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A measure of weight, being a thousand grams, equal to 2.2046 pounds avoirdupois.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

kilogram.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

One kilogram is equivalent to 1,000 grams or 2 2 pounds; the mass of a liter of water. one kilogram is equivalent to 1,000 grams or 2 2 pounds; the mass of a liter of water.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The kilogram is a unit of mass, equal to 2 2 pounds, or 1,000 grams.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

One kilogram is equivalent to 1,000 grams; the mass of a liter of water. unit of mass in the metric system. the standard for unit of mass and weight in the metric system; equivalent to 1000 grams ; symbol kg.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The unit of mass in the metric system; the mass of the International Prototype Kilogram, a cylinder of platinum-iridium alloy, stored at Seures, France, by the International Bureau of Weights and Measures.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A metric unit of mass Equals 1000 grams Also equals about 2 2 pounds.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Metric unit of weight; about 2 2 pounds.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A unit of mass in the metric system; one of the seven fundamental units.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A unit of weight in the metric system equivalent to 1,000 grams or 2 2046 lbs Knockdown Flange Body hook and cover hook in contact, but not tucked in. A weight of measure equivalent to approximately 2 2 pounds.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

One thousand grams. : A metric unit of measurement One kilogram is equal to 1000 grams or 2 2 pounds. one thousand grams. kill-o-jool A unit for measuring mass There are 1000 g in 1 kg. n kilogram. one thousand grams; the basic unit of mass adopted under

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kilogram, kilo .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. fizik). 1 kilogram ağırlığındaki bir kitlenin yere doğru çekilme kuvvetine eşit enerji birimi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Fr. fizik). Bir kilo ağırlığındaki bir cismi bir metre yükseğe kaldırmak için sarfedilen kuvvete karşılık olan enerji ve iş birimi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.) (m. kerîm). Kerîmler, büyükler, bk. Kerîm.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ کرام] yüce kişiler. 2.cömertler.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.Soydan gelenler, soyu temizler, ulular, sergelil(Erkek İsmi) 2.Cömertler, eliaçıklar. Sahabenin lakabı olmuştur.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.Cömertçe, eli açıklara özgü. 2.Soylular, ulular, şereflilerle ilgili.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(f.). Fazla bükülüp buruşmak, buruşup toplanmak: İplik kıvrıyor.

Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Ürünle birlikte verilen Picture Motion Browser yazılımı, fotoğraf koleksiyonunuza göz atmanıza ve koleksiyonunuzu yönetmenize yardımcı olur. Fotoğraflarınızı e-posta ile arkadaşlarınıza ve ailenize gönderebilir veya İnternet’teki paylaşım sitelerine kolaylıkla yükleyebilirsiniz.

Teknolojik Terim by

Türkçe Sözlük

(I. askerlik). Deniz kuvvetlerinde tümemiralden sonra gelen rütbe.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

vice admiral. rear admiral.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

vice-admiralty.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Al. Fr.). Adalenin kasılması.

Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. crampe

tıp kasınç

Bir veya birkaç kasın irade dışı, ağrılı ve geçici olarak kasılması.


Yabancı Kelime by

Sağlık Bilgisi

Kaslarda, şiddetli bir ağrı ile beraber istek dışı meydana gelen kasılmalara kramp denir. Çoğunlukla yorgunluk, fazla terleme ve ishalden sonra görülür. Atardamar hastalıkarından kaynaklanan kramplarda mutlaka bir doktora başvurmak gerekir. Diğerlerinde aşağıdaki reçeteler uygulanır.

Tedavi için gerekli malzeme : Sirke, bal, su.

Hazırlanışı : Bir kaba 1 fincan sirke, 1 fincan sıcak su ve 1 fincan süzme bal konur. İyice karıştırılır. Gün aşırı sıcak sıcak içilir.


Sağlık Bilgisi by

Türkçe - İngilizce Sözlük

cramp.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

cramp.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Al. Fr.). 1. Sıkıca tutmaya yarayan, bir tarafı eğri metal parçası veya çivi. 2. Futbolcuların pabuçlarının altına çakılan çivi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

crampon.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

stud. spike.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

cleat. clamp. cramp. crampon. dog iron.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. felsefe) (uyd. k ). Nazariye, teori.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

theory. theorem. hypothesis.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

speculation. theory. theory teori. nazariye.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

theory. hypothesis.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

theorist. theoritician.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

preferring to think in theoritical rather than practical terms.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

theoretical. theoretic. abstract. academic. academical. doctrinaire. hypothetic. hypothetical. notional. pure. speculative.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

academic. pure. speculative. theoretic. theoretical. doctrinaire.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

theoretical. hypothetical.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

the Feast of the Sacrifice.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. bir kelime ifade eden işaret.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. düğümlü örgü, düğümler atılmış süslü kordon veya sicim. macro- (önek) büyük, büyümüş, iri.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

Mendil. Bazı bölgelerde de kadınlar dışarı çıkarken üzerlerine aldıkları bir tür örtü. (bk.) Makrama.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Sofraya mahsus işlemeli, eski tarzda peçete, el bezi. 2. Bazı köylü kadınların başlarına sardıkları nakışlı peştemal.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., sweet marjoram mercanköşk, güvey otu, bot. Majorana hortensis. common marjoram, wild marjoram keklik otu, yer fesleğeni, bot. Origanum vulgare.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Fr.). Musiklli sahne eseri. (Türkçe’de) Sanat değeri olmayan, acıklı sahne oyunu.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. heyecanlı dram, melodram. melodramat'ic s. melodram kabilinden; aşırı duygusal. melodram'atist i. melodram yazan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). I. Arzu, talep, istek: Elbette bir merâm İçin gelmiştir. 2. Kasit, maksat, niyet: Bu sözden merâmın nedir?

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

purport.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

aim. goal. aspiration.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مرام] amaç, anlatılmak istenen şey.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - Arzu istek. İçten tasarlanan niyet.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Geçici ve şöyle böyle tamir: Giyeceği, yapıyı merâmet etmek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Bozuk şeyleri geçici ve şöyle böyle tamir eden adam.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Merâmet ettirmek.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-T.) terkedilmek, metruk bırakılmak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Sağlık Bilgisi

Midede veya bağırsaklardaki hazmolmuş gıdaların, oralarda herhangi bir yere takılması sonucu şiddetli bir ağrı meydana getirmesine mide krampı veya mide spazmı denir. Tedavi için aşağıdaki reçeteler uygulanır.

Tedavi için gerekli malzeme : Tarçın, su.

Hazırlanışı : Bir çay bardağı sıcak suya, 1 kahve kaşığı tarçın konur. 5 dakika bekletildikten sonra süzülüp içilir.


Sağlık Bilgisi by

Türkçe Sözlük

(i. L. Fr.). Bir gramın binde biri.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

milligram.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

milligram.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. miligram.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. bir ismin birkaç harfinden veya baş harflerinden meydana gelen desen, monogram.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

syllabus.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Teknolojik Terim

Bir TV program kılavuzu.

Teknolojik Terim by

Teknolojik Terim

NightFraming, karanlıkta fotoğraf çekebilmek için üç işlevi (NightShot, Hologram AF ve Flaş öncesi pozlama kontrol) birlikte kullanır. NightShot ile çerçevenin belirlenmesi: Kızılötesi teknolojisini kullanarak, tamamen karanlıkta bile çekilecek nesneyi görüntüler. Hologram AF ile odaklama: Deklanşöre yarım bastığınızda, fotoğraf makinesi Hologram AF ile çerçevedeki görüntüye odaklanır. Bir lazer, nesnenin kenarlarını algılar ve fotoğraf makinesinin buna düzgün biçimde odaklanabilmesini sağlar. Ön Flaş ile Kayıt: Deklanşör düğmesine tam basıldığında ön flaş yanar. Pozlama belirlenir ve ana flaş yanar; böylece mükemmel biçimde odaklanılmış, çerçeve içine alınmış ve pozlanmış görüntü çekilir.

Teknolojik Terim by

Türkçe - İngilizce Sözlük

curriculum.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

curriculum.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(bk.) Dram.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.) (eski Türkçe’de). 1. Topraktan hendek ve tabya yapmak. 2. Ölçüp biçmek. 3. Orakla biçmek, hasat etmek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. T. A.). Deniz kuvvetlerinde, orgeneralin dengi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

vice admiral.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

admiral. vice admiral.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

a rank higher than vice-admiral and lower than the fleet admiral. vice admiral.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

vice admiral.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

admiral. vice admiral.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

a rank higher than vice-admiral and lower than the fleet admiral. vice admiral.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Y ). Ufkun, bir uçtan bir uca olan geniş manzarası.

Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. panorama

genel görünüm

Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

panorama.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A complete view in every direction.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A picture presenting a view of objects in every direction, as from a central point.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A picture representing scenes too extended to be beheld at once, and so exhibited a part at a time, by being unrolled, and made to pass continuously before the spectator. a picture representing a continuous scene.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

panorama.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

the visual percept of a region; 'the most desirable feature of the park are the beautiful views'. a picture representing a continuous scene.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A photograph with much wider horizontal coverage that a normal photograph, up to 360-degrees and more.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A broad view, usually scenic Photographer: Don Cochran Film: KODAK FUN SAVER Panoramic Film Size: 35 mm.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A broad view, usually scenic. 1) Predecessor to the diorama developed in the late 18th century 2) A bar running up and down stage to hold masking, scenery, or lighting.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A panorama shot is an extremely wide-view image created by capturing a series of images.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A wide, unobstructed view of an entire surrounding area A picture or series of pictures representing a continuous scene, either exhibited all at once, or exhibited one at a time by being unrolled and passed before the audience Originally, it was a buildin

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. panorama, umumi manzara, genel görünüş; bir şehrin veya tabii bir manzaranın uzaktan görünüşünü canlandıran resim; durmadan değişen sahne veya olaylar; bir konunun etraflı olarak incelenmesi. panoramic s. panoramik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(1) Bir doğal ya da kentsel manzarayı ufka kadar uzanan ve çok geniş bir bakış açısıyla betimleyen resim. (2) Büyük boyutlu panoramaları sergilemek amacıyla inşa edilmiş yapı türü. Silindir biçiminde olan ve ışığı üstten alan bu yapılarda, resim tüm düşey yüzeyleri kesiksiz olarak kaplar ve silindirin tabanında bulunan yükseltilmiş bir platformdan seyredilirdi.

Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. panoramique

genel görünümlü

Dıştan görünüşlü.


Yabancı Kelime by

Teknolojik Terim

İki yerine dört hoparlör kullanılarak elde edilen ses.

Teknolojik Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., geom. paralelkenar, paralelogram.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. R.). İki kürekli yani bir çifteli ağır kayık.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. mıknatıs tarafından çekilme hassası olan, mıknatısla çekilebilen, paramagnetik. paramag'netism i. paramagnetizm.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. Paramaribo, Surinam'ın başkenti.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. pamuk ve yünden yapılmış ince elbiselik kumaş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. (çoğ. -cia) zool. paramisyum.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., mat. parametre.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Y. Fr. matematik). Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken kemiyet.

Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. paramètre

mat. değişken

Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken nicelik.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

parameter.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

parameter.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

parameter.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

parameter.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. askeri niteliği olan fakat orduya bağlı olmayan (kuruluş, örgüt).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. tıb. paramnezi; psik. görmüşlük duygusu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. âlâ, fevkalade, üstün, faik: rütbece üstün olan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. aşık, sevgili, metres, gayri meşru karı ve koca.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Parça parça olmuş, pek çok parçalara ayrılmış.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

all in pieces.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

smashed to bits. in tatters.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

all in pieces.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

smashed to bits. in tatters.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. sığır pastırması.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. beş köşeli yıldız.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. şurasını burasını gezmek, dolaşmak; etrafını gezmek; gözden geçirmek, teftiş etmek. perambu la'tion i. gezme, dolaşma. perambulator i., ing. çocuk arabası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. fonogram, bir hece veya sesi gösteren işaret.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). (bk.) Pİrâmûn.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Y. Fr.). 1. Piramit biçiminde. 2. Piramitle alâkalı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Y. Fr. matematik). Tabanları herhagi bir çokgenin birer kenarından ibaret olan, tepeleri ortak bir noktada birleşen kenarları üçgenlerden meydana gelmiş cisim, yapı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

pyramid.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

pyramid. pyramid ehram.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

pyramid.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Genel Bilgi

* Pramitlerin her biri 20 ton olan taşlardan inşa edilmiştir. Bu taşlar temin etmek için en yakın mesafe yüzlerce kilometre uzaklıktadır. Bu taşların nasıl getirildiği bilinmemektedir.

* Pramit kimin adına yapıldıysa, onun bulunduğu odaya, yılda sadece 2 kez güneş girmektedir.(Doğdugu ve tahta tahta çıktığı günler)

* Mumyalarda radyoaktif madde bulunuyor. Bu yüzden mumyaları ilk kez bulan 12 bilim adamı kanserden ölmüştür.

* Pramitlerin içerisinde ultra sound, radar, sonar gibi cihazlar çalışmamaktadır.

* Kirletilmiş suyu, birkaç gün pramit’in içine bırakırsanız suyu arıtılmış olarak bulursunuz.

* Pramit’in içerisinde süt birkaç gün süreyle taze kalır ve sonunda bozulmadan yoğurt haline gelir.

* Bitkiler pramit’in içinde daha hızlı büyürler.

* Pramit’in içine bırakılmış su 5 hafta süreyle bekletildikten sonra yüz losyonu olarak kullanılabilir.

* Çöp bidonu içindeki yemek artıkları hiç koku yapmadan pramit içinde mumyalaşır.

* Kesik, yanık, sıyrık gibi yaralar büyükçe bir pramit’in içinde daha cabuk iyileşme eğilimi gösterir.

*Pramitlerin bazı odalarının içinde ne olduğu hakkında bir bilgi yoktur araştırmacıların çoğu ya içinde kayboldu ya da aynı yerde birkaç tur attılar. Ancak içlerini göremediler.

*Pramitlerin içi yazın soğuk, kışın sıcak olur.


Genel Bilgi by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Etraf, yan, çevre.

Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Flaş bellekten 30 kat daha hızlı veri transferi yapabilen yeni bit çip türü.

Teknolojik Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., İng., k.dili, bak. perambulator.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., den. düz tabanlı bir çeşit sandal.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Y.). Yapılacak bir işin kısımlarını ve zamanını gösteren maddelerin bütünü.

Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. programme

1. izlence, 2. eğt. yetişek

1. Belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü. 2. Yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

format. programme. schedule.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Same as Programme. a performance at a public presentation; 'the program lasted more than two hours' a system of projects or services intended to meet a public need; 'he proposed an elaborate program of public works'; 'working mothers rely on the day care

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

program. program (me. card. lead in. order paper. schedule. software. programme.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

a system of projects or services intended to meet a public need; 'he proposed an elaborate program of public works'; 'working mothers rely on the day care program'. a series of steps to be carried out or goals to be accomplished; 'they drew up a six-step

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A set of instructions that tells a computer how to perform a specific task.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A program is a series of instructions for a computer, telling it what to do or how to behave The terms 'application' and 'app' mean pretty much the same thing It is however different from an applet Program is also the verb that means to create a program,

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A sequence of instructions that a computer can execute Synonymous with software.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A coherent assembly of plans, project activities, and supporting resources contained within an administrative framework, whose purpose is to implement an organization's mission or some specific program-related aspect of that mission For purposes of this p

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

List of instructions for the computer to follow to process data See also Software.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A sequence of instructions for the computer that implements an algorithm, especially when stored in a file in the form of either directly-executable object code, or source code for an interpreter or compiler When loaded into memory and executed, the objec

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A collection of instructions that tell the computer what to do.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A magic spell cast over a computer allowing it to turn one's input into error messages More seriously: A program is a combination of computer instructions and data definitions that enable computer hardware to perform computational and control functions A

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A set of instructions in code that, when executed, causes a computer to perform a task.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A set of instructions for a computer that lets the computer perform a specific task Programs that perform tasks directly relating to what a person would want to do are called application software, to distinguish them from system software.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A complete sequence of computer software instructions necessary to provide an application, solve a specific problem, perform an action, or respond to external stimuli in a prescribed manner As a verb, it means to develop a program.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A set of instructions to a computer to turn user input into error messages Any complete set of related instructions to a computer at any level of abstraction.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A thing that tells the calculator to do stuff More specifically, a program is a list of instructions for the processor to execute.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A set of instructions for the computer; operating systems are related sets of programs that take care of most of the 'housekeeping' chores, while applications are programs which allow the computer to perform useful tasks.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A set of instructions to be executed by a computer Same as software. programs often refers to computer programs, but can refer to such things as advertising campaigns as in 'a banner ad program.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Set of actions or instructions that a machine is capable of interpreting and executing or the act of creating a program.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Computer instructions to perform a related set of tasks The Linux kernel and WordPerfect application are examples of programs.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Series of coded Instructions that performs specific tasks when executed by a computer A program can be written in a processor-specific language or a high-level language that can be implemented on a number of different processors. this is simply a list of

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A coordinated set of USAID-financed activities directed toward specific goals For example, maternal and child health, nutrition, education and family planning activities designed to promote the spacing of children may comprise a program to reduce infant d

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Used as a noun - a series of instructions which tell a computer what to do Used as a verb - the act of writing or revising a program.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

İng. programme i., f. (-med, -ming) program; (elektronik hesap makinaları) çalışma yönergesi, düzen; f. programlamak, program yapmak; düzenle- mek. program music olaylar sırasına veya bir sahne serisine göre düzenlenmiş müzik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Program AE (Otomatik Pozlama), çeşitli koşullar altında çekim yapmanızı sağlar. Enstantane ve diyafram açıklığı, duruma göre uyarlanır.

Teknolojik Terim by

Teknolojik Terim

Aynı pozlama seviyesinde farklı enstantane ve diyafram açıklığı değerleri kullanmanızı sağlar.

Teknolojik Terim by

Teknolojik Terim

TV alıcısının her bellek konumuna, kendi programlanabilir kodu (örn. BBC, Sky) atanabilir. İstasyon kodu, kanala her geçtiğiniz otomatik olarak kısa bir süre ekranda gösterilir.

Teknolojik Terim by

Türkçe - İngilizce Sözlük

programmer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

programmer. programer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

person in charge of preparing a program (me. programmer. computer programmer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

software engineering.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

programming.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

programming. program m ing.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

programme. to programme. to program.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

program. to program (me. timetable.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

programmed.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

programmed. systematical.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

done according to a program (me. sb whose day-to-day life is tied to a program (me.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

planless.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. tedavi için hastanın sıkıntılarını canlı piyes şeklinde temsil etmesi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Radyo istasyonunu aramanızı ve ayarladığınız istasyonun türünü görmenizi sağlar. NEWS (haber) ve SPORT (Spor) gibi PTY veri isimleri, kafa biriminin ekranında görüntülenir.

Teknolojik Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

,-graph i. belirli bir mahlulü şırınga ettikten sonra böbrek ve idrar kanalının röntgenle alınan resmi. pyelography i. böyle resim alma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. ehram, piramit; piramit şeklinde şey veya yığın;geom piramit, pyramidal s. piramit şeklinde. pyramidally z. piramit şeklinde olarak; son derece.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

, -ical s. piramit şeklinde, piramit gibi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. radvoqram.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. radyotelgraf, telsiz telgraf.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. L. Y.). Telsiz telgrafla gönderilen haber, bu haberin yazılı olduğu kâğıt.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Başı eğen, tâbî: Baş eğme, boyun eğme. Râm etmek = Baş eğdirmek, itaat ettirmek, kendine tâbî kılmak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ram.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The male of the sheep and allied animals.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

In some parts of England a ram is called a tup.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Aries, the sign of the zodiac which the sun enters about the 21st of March.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The constellation Aries, which does not now, as formerly, occupy the sign of the same name.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An engine of war used for butting or battering.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

In ancient warfare, a long beam suspended by slings in a framework, and used for battering the walls of cities; a battering-ram.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A heavy steel or iron beak attached to the prow of a steam war vessel for piercing or cutting down the vessel of an enemy; also, a vessel carrying such a beak.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A hydraulic ram.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

See under Hydraulic.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The weight which strikes the blow, in a pile driver, steam hammer, stamp mill, or the like.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The plunger of a hydraulic press.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To butt or strike against; to drive a ram against or through; to thrust or drive with violence; to force in; to drive together; to cram; as, to ram an enemy's vessel; to ram piles, cartridges, etc.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Random Access Memory The place in a computer where the operating system, application programs, and data in current use are kept temporarily so that they can be quickly reached by the computer's processor.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Random Access Memory The physical semiconductor-based memory in a computer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Random Access Memory; the amount of memory available for use by programs on a computer Also referred to as 'main memory' Example: A computer with 8 MB RAM has approximately 8 million bytes of memory available Contrast to ROM that is used to store programs

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Random Access Memory The main system memory in a computer, used for the OS, application programs, and data.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Random Access Memory RAM is commonly considered synonymous with main memory , but this is a simplification of the actual meaning Physically, RAM consists of memory chips or chip modules which attach to the computer's logic board Memory modules can continu

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Random Access Memory is the temporary memory a computer uses to store data and process information The more RAM a computer has, the more data a computer can manipulate The contents of RAM are cleared when you turn off the computer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Random Access Memory Any data stored in this memory disappears when the computer is turned off.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Random Access Memory is temporary memory that your computer uses to store information Text copied to the 'clipboard' is stored in RAM until it is replaced by new information or the computer is turned off.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Random Access Memory Fast, short-term storageused by a computer RAM loses its contents when the computer is either switched off or when it is flushed by third party RAM management software. The most common type of computer memory, which is used by the CPU

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Random Access Memory, also called Read/Write memory Information in RAM is said to be 'volatile'; it is present only as long as the chips have power supplied to them When the power is cut off, all information disappears.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Random Access Memory The most common type of computer memory; where the CPU stores software, programs, and data currently being used RAM is usually volatile memory, meaning that when the computer is turned off, crashes, or loses power, the contents of the

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Random Access Memory; a type of read/write memory.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Random Access Memory: The memory a computer needs to store the information it is processing at any given time It is short-term memory and is lost when the power is shut off See also: ROM.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Random access memory A data storage device for which the order of access to different locations does not affect the speed of access, except for bursts Data is typically stored in RAM temporarily for use by the process or while the computer is operating FP

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Random Access Memory The art of a computer's memo to which the user has access.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An acronym for Random Access Memory, same as memory The user can retrieve and alter contents of RAM.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Random Access Memory.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The system memory of a computer that is used for running an application and processing information, and for temporary storage.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Acronym for random access memory, which is semiconductor-based memory that can be read and written by the central processing unit or other hardware devices.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Random Access Memory RAM is synonymous with the main memory in a computer It is the memory available to run programs For example, a computer with 8M of RAM has approximately 8 million bytes of memory that programs can use. The part of a computer's memory

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Random-access memory Memory that a microprocessor can either read or write.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Random Access Memory A memory that may be written to or read from any address location in any sequence Random access in the sense of providing access to any storage location in the memory See DRAM and SRAM.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [رام] itaat eden, boyun eğen.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. (-med, -ming) koç; şahmerdan; den. zırhlı mahmuzu, toz sereni; mak. yükseğe su çıkarmaya mahsus su mengenesi; astr. Koç takımyıldızı; f., çok kuvvetle vurmak, mahmuz ile vurmak (gemi); şahmerdan ile vurarak yerleştirmek. ram down one's throat is

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Erkek İsmi) - İtaat eden, boyun eğen, kendisini başkasının emrine bırakan. -İki isimlerde kullanılır. Ramcan, Ramcanan gibi.

İsimler ve Anlamları by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

boyun eğmek, itaat etmek.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

, Ramazan i. Ramazan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). 1. Hayat kalıntısı, ancak nefes alacak derecede hayat: Ben gittiğim zaman bedeninde bir ramak kalmıştı. 2. mec. Pek az, kıl payı: İşin bozulmasına ramak kaldı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

used in.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ رمق] çok az. 2.son nefeslik hayat.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

çok az bir şey kalmak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Hicrî ayların dokuzuncusu ki, dinimizde oruç ayıdır.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ramadan.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ramadan. ramadhan. ramazan.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fasting month.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Hicri (kameri) ayların dokuzuncusu, oruç ayı. Kur’an’da Bakara suresi 185.ayette ismi geçen ay ismi.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Eid-al-Fitr.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Eid Al Fitr the Celebration of Breaking the Fast, marks the end of Ramadan.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [رمضانيه] ramazan kasidesi.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. edebiyat). Ramazândan bahseden veya ramazân dolayısıyle sunulan kasîde veya musiki parçası.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f., i. enine boyuna dolaşıp gezmek, avare dolaşmak; konuyu dağıtmak; enine boyuna yayılıp büyümek (bitki); i. gezinme, gezinti; dolambaçlı yol. rambler i., dolaşıp gezen kimse; bot. sarmaşık gülü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. avare dolaşan; çeşitli yönlerde düzensizce yayılan; konudan konuya atlayan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., k.dili neşeli, gürültülü; deliduman, delişmen.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. remboursement

tic. geri ödeme

Alınan bir borcun ödenmesi.


Yabancı Kelime by

İngilizce - Türkçe Sözlük

, ramequin i. ekmek kırıntılarına yumurta ile peynir katılarak fırında pişirilen bir börek çeşidi: kalıp.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. A. «remy»den if.). Atan, atıcı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Dividing of a nevus or blood vessel.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Throwing seven pebbles or small stones at Jamarat on Eid day, the 11th and the 12th of Thil Hijjah.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The title of the project comprising of FCM and SAM.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Atan, atıcı.

İsimler ve Anlamları by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., bot. dallanma; bot. ufak dal; kol, şube, dal; sonuç; çapanoğlu, çaparız.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. dal şeklindeki, dal gibi; dallı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. dal dal olmak, çatallaşmak, kollara ayrılmak; dallanıp budaklanmak; kollara ayırmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Çalgıcı, Fars. sâzende, Ar. mutrib.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - (bkz.Rami).

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.Akıllı, zeki. 2.İşaretlerle simgelerle gösteren.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - (bkz.Ramiz).

İsimler ve Anlamları by

İngilizce - Türkçe Sözlük

dinamik tazyikli jet motoru.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. dallı, dallanmış.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. dal gibi, dala ait; dallanmış.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To spring; to leap; to bound; to rear; to prance; to become rampant; hence, to frolic; to romp.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To move by leaps, or as by leaps; hence, to move swiftly or with violence.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To climb, as a plant; to creep up.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A leap; a spring; a hostile advance.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A highwayman; a robber.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A romping woman; a prostitute.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Any sloping member, other than a purely constructional one, such as a continuous parapet to a staircase.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A short bend, slope, or curve, where a hand rail or cap changes its direction.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An inclined plane serving as a communication between different interior levels. an inclined surface or roadway that moves traffic from one level to another a movable staircase that passengers use to board or leave an aircraft North American perennial havi

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

proscenium. forestage. apron.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Ramps, also known as wild leeks, are wild onions, which resemble scallions with broader leaves They can be found in specialty produce markets from March to June and grow from Canada to the Carolinas Although the garlicky-onion flavor of ramps is a bit str

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A connecting roadway providing access in one direction from one road to another Some actual ramps may serve two-way traffic, but this practice is generally not used in newer designs We can conceptually consider such roads as two parallel ramps in opposite

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Remote Access Management Program A project carried out by Information and Educational Technology to provide remote access services to faculty See the RAMP Project Report. means an inclined walking or working surface that is used to gain access to one poin

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An oblique or sloping interior road to mount the terreplein of the rampart.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A wild onion that resembles a scallion with a strong garlic-onion flavor Found in specialty produce markets from March to June.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Ramps, also known as wild leeks, are wild onions which resemble scallions with broader leaves They can be found in specialty produce markets from March to June and grow from Canada to the Carolinas Although the garlicky-onion flavor of ramps is a bit stro

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Lifting of intermodal containers or trailers unto intermodal flatcars by special lift machines Slang word for an intermodal terminal where trailers and containers are lifted unto departing railcars or lifted off arriving railcars.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The apron or open 'tarmac' in form of an FBO or terminal facility This space is busy, used for deplanement, parking of aircraft, etc Some facilities will permit automobiles to drive to the aircraft on the ramp, a feature of real benefit to the traveler wi

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The slow rise to full pressure after first turning on the machine, available from some manufacturers.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To climb, to slope from one level to another, an inclined plane.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Rapid Acquisition and Manufacture of Parts.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A concept often used with HELs and manufactured-housing transactions to describe a series of increasing monthly prepayment speeds, prior to a plateau, on which the expected average life of a security is based.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The aircraft parking area at an airport, usually adjacent to a terminal.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An inclined plane.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A vertical curved easing in a handrail; an incline plane for passage of traffic. the output current of a power supply as a function of time over a given cycle See also power supply program.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A wild onion which resembles the leek, the ramp has a strong onion-garlic flavor It may be used as a substitute for leeks, scallions, or onions.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Inclined plane connecting separate levels. Risk Assessment Management Process. an inclined traffic way leading from one elevation to another. an inclined surface or roadway that moves traffic from one level to another.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

North American perennial having a slender bulb and whitish flowers. a movable staircase that passengers use to board or leave an aircraft. behave violently, as if in state of a great anger. furnish with a ramp; 'The ramped auditorium'. be rampant; 'the li

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. meyilli yüzey veya yol, rampa.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f., i. şahlanmak, şaha kalkmak; saldırmak; i. şahlanma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. I. denizcilik). İki geminin yahut bir gemi ile diğer bir şeyin temas edecek surette yanyana yanaşması, karınkarna gelmeleri. Rampa etmek = Yanaşıp dokunmak: Vapur rıhtıma rampa etti.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ramp.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ramp. access ramp. gradient. upgrade. loading ramp. loading platform.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

platform. ramp. rising ground. slope. incline. grade. loading ramp. sidling up to. handgrapnel. boarding. landing. ascent. railway grade. upgrade. gradient. bank. ascending gradient. rise. haulage incline. elevated approach.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Vaktiyle muharebede rampa edilince düşman gemisine giren t ker.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f., i. öfkelenmek, köpürmek; saldırmak; i. saldırı; şiddetli öfke.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. saldırgan, öfkeli, kızgın.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. şaha kalkma, şahlanma; ifrat, haddi aşma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. sınır tanımayan, başıboş; yaygın; şahlanmış, şaha kalkmış.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. kale duvarı, sur, siper, istihkâm; f. sur ile çevirmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. bir tür ;çançiçeği, bot. Campanula rapunculus.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. tüfek harbisi; top tomarı; çubuk.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) pek viran, harap, yıkık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.), (bot.) birçok ufak dalları olan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) (çoğ. mi) dal, dalsı kısım; çıkıntı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Kullanıcıların CD’deki parçaların çalınma sırasını özelleştirmelerini sağlar.

Teknolojik Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. Hazreti isa tarafından tesis edilen dini ayinlerden biri. sacramental s. bu ayinlerle ilgili. sacramentally z. kutsal ayin kabilinden. sacramentary i. Katolik kilisesi ayinleri kitabı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-F.) [صاحب کرامت] keramet sahibi.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Belki A. «şerha» dan). Ağzı açık yarık, Ar. şerha: şahram şahram çatlamış, yarılmış, açılmış.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. Fr. Y.). «Gram» ın yüzde biri.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Yiğitlik.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe - İngilizce Sözlük

stockade. shoulder.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

shoulder. palisade.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. eski italyan komedisinde soytarı; korkak soytarı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. (-med, -ming) A.B.D., (argo) sıvışmak, tüymek. Scram ! Defol !

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f., i. tırmalamak; kapışmak; (çırpılmış yumurtayı) yağda pişirmek; karıştırmak; itişip kakışmak; ask.düşman uçaklannın yolunu kesmek için acele havalanmak; radyo. konuşmayı gizli tutmak için sinyali değiştirmek; i. kapış, kapma; tırmanarak gitme; çar

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Senkronize Dinamik Rasgele Erişim Belleği, geleneksel belleklere kıyasla daha yüksek işlem hızlarında çalışabilen bir DRAM türüdür. SDRAM aslında kendisini işlemcinin veri yolu ile senkronize eder.

Teknolojik Terim by

Teknolojik Terim

SDRAM, veri yolu saat frekansıyla aynı hızda (örneğin 33 ya da 66 MHz) çalışan bir DRAM’dir.

Teknolojik Terim by

İsimler ve Anlamları

(İbr.) (Kadın İsmi) - Doğu mitolojisinde adı geçen, dünyanın 7 harikasından biri olan Babil’in asma bahçelerini kurduran Asur kraliçesi.

İsimler ve Anlamları by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [سرآمد] ileri gelen, önde gelen.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [سر آمدان] ileri gelenler, önde gelenler.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Y. Fr.) 1. Çömlek, çömlekçilik. 2. Çömlek çeşidinden olan.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ceramic.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ceramic. made of ceramic. ceramic objects. tile.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ceramicist. ceramist. seller of ceramic object.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Nazlı, sallanan selvi. 2. Nazlı nazlı, salınarak yürüyen sevgili.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [سرو خرامان] salınarak yürüyen sevgili.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

spring. jumping. bouncing. springing. skipping. splash. leap. start. bounce. jump. vaulting. bound. caper. capriole. gambol. hop. rush. saltation. skip. spring. take-off. vault.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bounce. bound. hop. jump. leap. spring. jumping.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bounce. bound. caper. dash. frisk. gambol. hop. jump. jumping. start.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

springboard.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Havaya kalkıp öteye fırlamak, oynamak: Çocuklar sıçrayıp oynuyorlardı; çamur üstüme sıçradı. Can, akıl başa sıçramak = Dehşet gelmek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

jump. bounce. leap. skip. start up. vault. splash. splatter. splutter. bound. buck. capriole. cavort. gambol. hop. jerk. jink. leap up. skitter. spatter. spring. sputter. squirt. take off.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bounce. bound. caper. gambol. hop. jig. jump. leap. prance. spring. start. to leap. to start. to spurt out. to splash. to pounce on. to jump. to spring. to bounce. to bound. to skip. to strat. to hop. to gambol. to spread.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to jump. to spring. to leap. to start. to be startled. to fly out. to be thrown out. to spatter. to splatter. to splash. to spread. to hop. to jerk. to spill. to pulsate. to arch. to ramp. to hitch. to whisk. to jolt. to vault. bounce. buck. cavort. gambo

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-F.) [سحر آميز] büyüleyici.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

cinerama.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. röntgen ışınları ile çekilen fotoğraf.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., fiz. spektrogram.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. çivi yazısının harflerini teşkil eden çivi şeklindeki işaretlerden her biri.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Statik Rasgele Erişim Belleği sıradan DRAM (dinamik RAM) belleklere kıyasla daha hızlı ve daha güvenilir bir bellek türüdür. Statik ifadesi bu bellek türünün, dinamik RAM belleklerin aksine yenilenmesi gerekmediği gerçeğinden yola çıkarak türetilmiştir. Maalesef aynı zamanda üretilmesi DRAM belleklere göre çok daha pahallıdır. Yüksek maliyeti nedeniyle, SRAM genellikle sadece bellek önbelleği olarak kullanılır.

Teknolojik Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. saman gibi, samana benzer, saman renkli.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. tatula, bot. Datura stramonium; tatula. yapraklarından yapılan müsekkin ilaç.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., anat. üst çeneye ait.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. çok moleküllü; molekülden daha karmaşık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. dünyadan üstün, semavi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-F.) [تحقير آميز] aşağılayıcı.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Fr.) (musiki). Batı musikisinde bir sekizliyi 12 eşit parçaya bölen sistem.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. bir kare teşkil etmek üzere kesilmiş yedi parçadan ibaret bir Çin bulmacası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Taramak işi. 2. Topografyada, haritalarda yükseklikleri çizgiyle gösterme usûlü: Tarama öğrenmek; taramayı güzel yapmak. Tarama havyar — Diş diş duran bir cins havyar. Tarama = Sahte ve değersiz havyar taklidi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

sweep. combing. carding. line drawing. hatch. crosshatching. scanning. screening. hachure. hachures.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

hatch. combing. hatching. cross-hatching. hachure. a spread made with fish return. carding. rabbing. dredging. raking. sweep. sweeping. lining. lineated. scoop. scarification. grating. ruling. trawling. rippling. gilling. comb. cross hatchin.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Teknolojik Terim

En sevdiğiniz istasyonların hafıza alınması ve ayarlanmasını sağlayan bir özellik.

Teknolojik Terim by

Türkçe Sözlük

(f.). t. Saç, sakal vesaireyi tarakla ayırıp temizlemek: Başını, sakalını, çocuğunu taramak. 2. Yün ve keteni tarak denilen Aletle açmak: Şiltenin yününü taramak. 3. Taşı, dişli çelik kalemle tesviye etmek: Bu mermeri iyi taramamışlar. 4. Her tarafını açıp bakmak, karıştırmak: Bütün eşyayı arayıp taradılar. 5. mec. Hırsızlık maksadiyle karıştırmak: Yankesiciler adamcağızını cebini taramışlar. 6. (denizcilik) Tarak dubasıyle deniz dibini temizleyip derinleştirmek. Arayıp taramak = Etraflıca sorup anlamak, araştırma yapmak, (denizcilik). Demir taramak = Gemi rüzgâr veya akıntıya uyarak demiri sürüklemek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

comb. groom. drag. sweep. scan.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

comb. drag. dredge. rake. sift. to comb. to rake. to harrow. to tease. to card. to heckle. to rove. to drag. to scan. to rake. to rake about/around. to hackle. to search.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

scan. to comb. to rake. to harrow. to card. to hackle. to dredge. to rake strafe. to search thoroughly. to scan. to hachure. to rabble. to hatch. to rule. to sweep. to scoop. to skim. to survey. to break. to trawl. to ripple. to garnett. comb out. drag. d

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Teknolojik Terim

Telefon araması yaparken ya da bir telefon geldiğinde sesi otomatik olarak azaltır.

Teknolojik Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. telgraf, telgrafla gönderilen haber .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

television program.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

television program / schedule.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i .tabiat, yaratılış, mizaç, meşrep, huy; ölçülülük, muvazene, kıvam; müz. akort.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. mizaca veya tabiata ait; değişen mizaçlı; huysuz, sinirli; azimsiz. temperamentally z. azimsizce.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) dört harfli kelime.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) dört kısımlı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) birer hecesi vurgulu olan dört hece grubundan meydana gelen mısra.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. i. denizcilik). Halat çekme: Tiramola etmek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

tacking. putting a sailing ship about.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Mübadele, bir malın diğer bir mal ile değiştirilmesi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). İri, cahil, serkeş genç, terbiye ve zarafetten mahrum, kaba genç irisi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

sturdy young man / child.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Güçlü kuvvetli.

İsimler ve Anlamları by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., İng., f. (-med, -ming) tramvay; maden ocaklarında raylar üzerinde işleyen sandık şeklinde araba; f. böyle arabada taşımak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. ibrişim, bükme ipek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. (-med, -ming) mak. başka şeylere nispetle doğru ayarlanmış olma (in tram, out of tram olarak kullanılır); f. doğru ayarlamak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., İng. tramvay.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., İng. tramvay hattı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. (-ed, -ing veya -led, -ling) gen. çoğ. mânia, engel; balık tutmak için ağ; ata rahvan yürümesini öğretmek için kullanılan bukağı; ocakta tencere askısı; mak. kollu pergel, elipsograf; f. engel olmak; tuzağa düşürmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. dağların ötesindeki: (İtalya'ya göre) Alplerin ötesindeki; yabancı; i. dağların ve bilhassa Alplerin ötesinde oturan kimse; yabancı kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f., i. serserice dolaşmak; ağır adımlarla yürümek; yaya olarak yolculuk etmek, taban tepmek; çiğnemek, ayak altında çiğnemek; i. derbeder ve serseri kimse; avare gezme; ağır adım ve sesi; uzun yaya gezintisi; den. tarifesiz işleyen yük vapuru. tramp o

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. i.). Değiş tokuş.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

trade-in. barter. bartering. change of goods. swap. trade. traffic.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Fr.). Çifte çomakla çalınan küçük davul ki, askere kumanda için kullanılır.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

side drum. snare drum.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

snare drum. tambour.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

drummer (who plays a snare drum.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f., i. ayak altında çiğnemek, ayak altına almak; i. ayakla çiğneme; ayakla çiğneme sesi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

springboard. trampoline. diving board.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

springboard. divingboard. tranpolin.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. tramplen.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. maden ocaklarında oluklu veya raylı hat.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. ing.). Ray üstünde İşleyen şehir içi taşıtı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

tram. tramcar. streetcar. street car. cable railway.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

streetcar. tram. tramcar. trolley.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

streetcar. tram. tramcar. electric car. street car. street railway. trolley.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

tramline.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., İng. tramvay, tramvay hattı; maden ocaklannda hat.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Diskin, en yüksek giriş seviyesine sahip bölümünü bulur. Bu durum, aşırı sinyal yüklemesini önler ve doğru kayıt seviyesi ayarı için kullanılır.

Teknolojik Terim by

Türkçe - İngilizce Sözlük

look-in.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

call. look- in. stopover.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f. «ok» tan). ı. Geçerken bir yere ilişmek, geçici olarak durmak: Geçerken bize uğrayın. 2. Düşmek, tutulmak, Osm. Dûçâr ve giriftâr olmak: Bir baş ağrısına uğradım; belâya uğradım; iftiraya uğradı. 3. Geçmek: Konya yolu Kütahya’ya uğruyor mu? 4. Fırlamak, çıkmak: Gözleri dışarıya uğramış.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

stop by. visit. call on. call upon. come by. drop in. drop in on. put in an appearance. experience. fall into. meet. receive. undergo. call at. come over. come round. drop around. incur. look up. run against. run in. stop in. sustain.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

call. to stop by in passing. to meet with. sufer. to call by/on. to drop in on. to drop by. to stop by. to stop round. to call. to pop in. to come over. to come round. to stop off. to experience. to suffer. to undergo.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

call. call in. call on. come by. encounter. to pay a flying visit. incur. pop in. receive. run against. stop off. take. touch at. undergo. to pay a visit.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., s. lâcivert, lâcivert boya; s. denizaşırı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. çok hassas bir mikrometre.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. çok ufak cisimleri yandan verilen ışık vasıtasıyle görülür hale getiren mikroskop, ültramikroskop. ultramicroscopic s. mikroskopla görülemeyen; ültramikroskopa ait.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

extremely modern; 'Dadism and ultramodern art'.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. fazla modern, ültramodern.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. dağların ötesinde; Alp dağlarının güneyinde bulunan; i. Papanın mutlak yetkisi olmasına taraftar kimse. Ultramontanism i. Papanın mutlak hakimiyetini fazlasıyle isteyen zümrenin sistemi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kâinatın veya şimdiki hayatın ötesinde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. dilbilgisi kurallarına uygun olmayan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f., k.dili. karmakarışık halden çıkarmak, düzene sokmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Büyük, geniş yol.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(I ince) (i. Al.). W senbolüyle gösterilen, ancak 3.000 derecede eriyen, tungten diye de anılan bir eleman.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

miss.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., kim. tungsten, volfram.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., kim. volframit.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). 1. işe gelmek, iş görebilmek, kullanılabilir hâlde olmak: Bu bana yaramaz. 2. Faydalı olmak, kendisinden faydalanılmak: O adam bize çok yaradı. 3. Uygun ve muvafık gelmek, sıhhate faydalı olmak: Buranın havası bana yaradı, bu yemek, bu su bana yaramıyor. 4. Lâyık olmak, gerekmek: Ona iyilik yaramaz.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

agree. agree with. avail. benefit. correspond. do for. lend itself to. profit. serve. be of service to. suit.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

benefit. to be serviceable. to be of use. to be useful. to do good. to benefit. to be suitable. to work.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to be of use to. to serve sb's purpose. to serve. to avail.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. işe gelmez, hayırsız, faydasız. 2. Kötü, Ar. şerîr, muzır, habîs. 3. Zorba. 4. Gürültücü, patırtıcı, rahat durmaz: Yaramaz çocuk.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

non-effective. good-for-nothing. elfin. elvish. impish. mischievous. naughty. obstreperous. prankish. rompy. skittish. undisciplined. unmanageable. wicked. little perisher. pickle. rogue. scalawag. scamp. scapegrace.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

elfin. bad. handful. impish. naughty. rascal. rogue. scallywag. wicked.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

mischievous. naughty. useless. good-for-nothing. unlicked cub. impish. no- good. puchish. wicked.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Yaramaz olanın hâli.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

escapade.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

mischief. uselessness. naughtiness. rudeness. unsuitability. misbehaviour.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

naughtiness. mischievousness. devilment. devilry. escapade. misbehaviour. mischief.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fidget.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). 1. Par par veya aralık aralık parlamak, 2. Şimşek çakmak.

Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Resim araması ve yavaş oynatım gibi tüm oynatma hızlarında yumuşak görüntü sağlayan geliştirilmiş bir işlev. Saniyede gösterilen resim sayısı %50 artırılır.

Teknolojik Terim by