Rasıd ne demek? | Rasıd anlamı nedir? | Rasıd

Rasıd anlamı nedir?

Rasıd ne demek?

Rasıd anlamı nedir?

Raşid | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: rasid

Türkçe Sözlük

(i. A. «rasad» dan İf.). 1. Dikkatle bakıp bekleyen, gözeten. 2. Astronomik rasad yapan. 3. Gözcü, askerî gözcü.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «rüşd» den) (c. râşidîn). Ergin, olgun, doğru yoldan giden. Hulefây-i RAşidîn = ilk dört halîfe: Hz. Ebû-Bekr, Ömer, Osman ve Alî.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.Olgun, ergin, akıllı. 2.Doğru yolda olan. 3.Hak din olan İslam’ı kabul eden. Kur’an’da Hucurat suresi ayet 7’de geçmektedir. Ayrıca 4 halife için Raşid halifeler denmiştir. - Türk dil kuralına göre «d/t» olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. F.). 1. Yonulmamış. 2. mec. Terbiye görmemiş, ham, kaba.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - (bkz.Raşid).

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.) (m. râşid). 1. Akıllılar. 2. Doğru yolu bulanlar, hak yolunu kabOl edenler.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). 1. Traş olmuş. 2. Yontulmuş, üstü düzeltilmiş. Nâ-trâşîde = Yontulmamış, terbiyesiz, kaba.

Türkçe Sözlük by