Rave Party ne demek? | Rave Party anlamı nedir? | Rave Party

Rave Party anlamı nedir?

Rave Party ne demek?

Rave Party anlamı nedir?

Rave Party | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: rave party

Teknolojik Terim

Kullanılmayan hangar, tren istasyonu ve fabrika gibi yerlerde düzenlenen müzikli partiler.

Teknolojik Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., mim sütunlar üzerine konulan ve üst kiriş makamında olan taban, taban.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. herkesin kendi içkisini getirdiği içkili toplantı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i., f. cesur, yürekli, yiğit; yağız, yakışıklı; i. yiğit kimse, kahraman; Kızılderili savaşçı; f. cesaretle karşı koymak, göğüs germek, karşı gelmek. bravely z. yiğitçe.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. cesaret, kahramanhk, yiğitlik; gösteriş, ihtişam.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., (Alman) tar. hisar muhafızı; bir kale veya şehrin babadan oğula geçen valilik makamı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). karavela.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). karşı gelmek, muhalefet etmek; itiraz etmek; bozmak, ihlâl etmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). kanuna ve nizama karşı koyma ihlâl; mâni olma. in contravention of hilâfında, ragmen.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). şiddetle arzu etmek, hasret çekmek; rica etmek, yalvarmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (i). korkak, namert, alçak (kimse).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). baştan çıkarmak, bozmak, ayartmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. hakketmek, kazmak, kalemle işlemek, kabartma işi yapmak. engraved on the mind hafızaya yer etmiş, zihne nakşolunmuş. engraver i. hakkak, oymacı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Erkek İsmi) 1.Şevk, arzu, istek. 2.Şan, şeref.

İsimler ve Anlamları by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f.) (graved, graven) oymak, hakketmek. graven image oyma put .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f.), (den.) kalafat etmek, geminin altını temizleyip zift sürmek. graving dock kalafat yeri .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) ciddi, ağır, vahim, tehlikeli; ağırbaşlı, vakarlı, temkinli .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.), (i.), (müz.) ağır, yavaş; (i.) ağır ve yavaş parça.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) mezar, kabir. one foot in the grave bir ayağı çukurda. make one turn in his grave mezarında kemiklerini sızlatmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) kefen .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) mezarcı .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.), (f.) (ed, ing veya led, ling) çakıl; (tıb.) kum, kum hastalığı, idrar taşı; (f.) çakıl doşemek; şaşırtmak; (k.dili) kızdırmak. gravelly s. çahılı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f.), (bak.) grave.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) hakkâk; hakkâk kalemi .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) mezar taşı .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) mezarlık, kabristan. graveyard shift gece vardiyası (fab- rikalarda).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., tıb. şiddeti yavaş yavaş artan, ağırlaşan (hastalık).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) damarın içinde bulunan veya damarın içine tesir eden.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.) (İtalyanca: caravella). Eski bir çeşit büyük harb gemisi (aşağıya bk.).

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. denizcilik). Osmanlı deniz kuvvetlerinde gayet büyük gemilere verilen isimdir. Sonradan nizamsız gemilere denmiştir. Karavele hâlinde = Yolsuz, nizamsız bir halde (yukarıya bk.).

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) eskiden bazı Alman prenslerinin unvanı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «revd»den masdar). Arzu, talep, meyil, istek, sevme.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. parti, ziyafet, toplantı, eğlence; siyasal parti; kurum, cemiyet; ask. birlik; huk. taraf; kontratı akdeden taraflardan her biri; iştirakçi; k.dili şahıs. party line birkaç abonenin birden. bağlandığı telefon hattı; komşu mülkleri birbirinden ayıra

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f.), (i.), (s.) çıldırmak, çılgınca bağırıp çağırmak, hezeyan etmek; (i.) çıIgınca bağırma; çıIgınlık; (s.) şevklendirici.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) fazla yük kaldırabilmesi için at arabasının yanlarına ilave edilen parmaklık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Kullanılmayan hangar, tren istasyonu ve fabrika gibi yerlerde düzenlenen müzikli partiler.

Teknolojik Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f.) (ed, ing veya led, ling) (i.) bükülmüş şeyi açmak; ipliklerini ayırmak; gen out ile halletmek, çözmek; (i.) kaçmış ilmik, atmış iplik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) sökülmüş iplik, kaçık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) kaçmış ilmik, kaçık; dolaşıklık, karışıklık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.), (s.) kuzgun, (zool.) Corvus corax; (s.) kuzguni, simsiyah.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f.) aç kurt gibi yemek; yağma etmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Kökü tıbda kullanılan bir bitki ki, en iyi cinsi Çin’de çıkar: Çin râvendi; râvend kökü.

Türkçe Sözlük by

Şifalı Bitki

(ışgın): Karabuğdaygiller familyasından; büyük yapraklı, çok yıllık bir bitki cinsidir. Sebze veya süs bitkisi olarak da yetiştirilen türleri vardır. Doğu Anadolu bölgesindeki yüksek yerlerde ışgın denilen türü yetişir. Boyu 150 cm kadardır. Mayıs - Haziran aylarında çiçek açar. Yaprakları dairemsi, kenarları ince dişli, yüzeyi pürüzlü ve serttir. Kökleri ilaç yapımında kullanılır. Taze sürgünleri ve genç yapraklarından da sebze olarak faydalanılır. İçeriğinde Tanen vardır. Kokusu kendine hastır. Tadı acıdır. Kullanıldığı yerler: İştah açar, vücudu kuvvetlendirir. İshali keser. Mide ve bağırsak gazlarını giderir. İdrarın rengini sarıya boyar. Çok miktarda kullanılırsa ishal yapar.

Şifalı Bitki by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Erkek İsmi) - Kökleri ve sapları ilaç olarak kullanılan karabuğdaygillerden bir bitki.

İsimler ve Anlamları by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.), (i.) açgözlü; yırtıcı, canavarca; çıldırmış, kudurmuş; (i.) açgözIülük; av.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) çok aç; yırtıcı hale gelmiş. ravenously (z.) aç kurt gibi. ravenousness (i.) canavarca iştah.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

rhubarb.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

rhabarber.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-F.) [سکر آور] sarhoşluk veren.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Körpe, taze olma, tazelik: Çehrenin tarâveti.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [طراوت] tazelik.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - Güzellik, tazelik, genç.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i.). Taze; yüzü pek tarâvetlidir.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. (-ed, -ing veya -led -ling) i. yolculuk etmek, seyahat etmek, gezip dolaşmak, yol gitmek; geçmek; mak. hareket etmek, gidip gelmek (mil); A.B.D., k.dili hızlı gitmek; i. seyahat etme; çoğ. yolculuk; çoğ. seyahatname; hareket; mak. muntazam hareket

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. çok seyahat etmiş; seyahati dolayısıyle tecrübe edinmiş; işlek (yol).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. yolcu, seyyah, gezmen; İng. satış elemanı; den. halat üzerinde hareket eden demir halka; üzerinde halkaların hareket ettiği halat veya çubuk. traveler's check seyahat çeki. commercial traveller İng. satış elemanı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. bir seyahat hakkında konferans veya filim.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Fr ). Demiryolu raylarının, altına enlemesine konulan ağaç veya demir taban.

Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. traverse

tabanlık

Üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

transom.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

sleeper. tie. cross arm. sleeper.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Across; athwart.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

sleeper. crosstie. horizontal beam. railroad / railway tie. travers. transon. cross arm. header. insulator support. cross beam.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i., f. aykırı, çapraz; i. kat eden kısım; çapraz kısım; travers; mim. galeri; bölen şey, engel; çapraz çizgi; karşıdan karşıya geçme; geçiş yolu; makina kısmının yana doğru hareket sahası; huk. resmi red; geminin volta seyri; kestirme mesafe; kay

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

travertine.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. travertin, ırmaklardaki kireçli su birikintisinden hasıl olan açık sarı renkli sünger gibi kaya, bir çeşit kireç taşı, pamuktaş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

transvestite. travesty.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

in drag. drag party. drag queen.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f., i. gülünç etmek maksadı ile taklit etmek; hicvetmek; i. gülünç surette taklit veya tebdil, alay, hiciv, karikatür. travesty of justice adaleti küçültücü olay, adli haksızlık, adaletsizlik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. (-ed,- ing veya -led, -ling) çözmek, açmak, sökmek; sökülmek, çözülmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kullanllmayan(yol); dünyayı görmemiş; dar görüşlü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. eski bir Alman asalet unvanı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Tıpta kullanılan bir bitki, Fr. aristolocche.

Türkçe Sözlük by