Reflect ne demek? | Reflect anlamı nedir? | Reflect

Reflect anlamı nedir?

Reflect ne demek?

Reflect anlamı nedir?

Reflect | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

(f.) aksetmek, yansımak; ayna gibi hayalini göstermek; netice olarak vermek; düşünmek, tefekkür etmek. reflect on kusurunu göstermek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.), (fiz.) bir yüzeye çarpan ışıkla yansıyan ışık arasındaki oran.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) akseden; derin düşünen. reflecting circle (astr.) oktant cinsinden tam daire bir alet. reflecting telescope aynalı teleskop.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) çarpıp geriye veya başka yöne sekme; aksetme, yansıma, refleksiyon; aksettirilen şey, akis; üstüne atma, iftira, ayıplama, kınama; düşünme, tefekkür; fikir, düşünce.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) aksettiren, aksedici; aksettirilmiş; düşünceli, mütefekkir; düşünce mahsulü. reflectively (z.) aksederek; derin düşünerek. reflectiveness (i.) derin düşünme; aksetme niteliği.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(bak.) reflectance.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) ayna, yansıtaç, reflektör; aynalı teleskop; ses aksettiren cihaz.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. yansımasız aksetmeyen; derin düşünmeyen. unreflectingly z. derin duşünmeyerek; akset meyerek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kendini düşünceye vermeyen; düşünce mahsulu olmayan. unreflectively z. düşunmeden .

İngilizce - Türkçe Sözlük by