Resmiyete Dökmek ne demek? | Resmiyete Dökmek anlamı nedir? | Resmiyete Dökmek

Resmiyete Dökmek anlamı nedir?

Resmiyete Dökmek ne demek?

Resmiyete Dökmek anlamı nedir?

Resmiyete Dökmek | Dream Meanings


Osmanlıca - Türkçe Sözlük

resmîleştirmek, resmîlik kazandırmak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.).

1.Bir sıvıyı yahut tahıl gibi bir şeyi bulunduğu kap veya yerden dışarıya veya diğer bir kaba boşaltmak. Osm. sabbetmek: Su dökmek; şarabı fıçıya dökmek.

2.Düşürmek, Osm. ıskat etmek: Ağaçların bir kısmı yapraklarını döker, bir kısmı dökmez; hastalık bütün saçımı döktü.

3.Saçmak, sepmek, ekmek: Tavuklara yem döktüm.

4.Akıtmak, Osm. isâle ve irâka etmek: Göz yaşı dökmek.

5.Vücutta sivilce gibi şeyler çıkarmak: Vücudunun her tarafında çıbanlar dökmüş

6.Gemi veya demiryolu vesaire ile çıkarmak.Osm. sevk ve tahşîd etmek: İngilizler, Hin298 distan’a birçok mühendis döktüler; filan devlet hududuna asker döküyor.Erimiş maden vesaireyi kalıba boşaltmak: Hurufat dökmek; top dökmek.Sulu hamuru kaynar yağın içine veya sıcak saçın üzerine akıtıp bazı yenecek şeyler hazırlamak: Lokma, kadayıf dökmek.Tüy ve hav gibi şeyi kaybetmek: Bu kadife çabuk havını döker; hayvanlar bu mevsimde tüylerini dökerler.Dışarı atmak: Şu suyu, şu süprüntüyü dökün. Ayağına sıcak su dökmek = İyi karşılamak. Ter dökmek = Terlemek. Su dökmek = İşemek, Osm. tebevvül etmek. Kan dökmek = Muharebeye gitmek; canını feda etmek. Göz yaşı dökmek = Ağlamak. Yüz suyu (Osm. Ab-ı rû) dökmek = Haysiyetini ayaklar altına alıp yalvarmak.


Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

pour. pour out. pour out of. pour from. empty. diffuse. spill. shed. unbosom. deplenish. deplete. dump. effuse. shower. slop. slosh on. teem. tip over.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

cast. empty. pour. shed. slop. spill. tip.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

dump. to pour to shed. to cast. to have break out on one's skin. effuse. empty. pour. run. slop.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

resmîleştirmek, resmîlik kazandırmak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by