Ring Seferi ne demek? | Ring Seferi anlamı nedir? | Ring Seferi

Ring Seferi anlamı nedir?

Ring Seferi ne demek?

Ring Seferi anlamı nedir?

Ring Seferi | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: ring seferi

Türkçe - İngilizce Sözlük

ring tour. circuit.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). havaya gösterme, hava alma, gezinti; açığa vurma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). gözü ilerde olan, bir gayesi olan aspiringly (z). yüksek emeller peşinde koşarak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). sıkmak, sıkıştırmak, teksif etmek. astrin'gency (i). sıkıştırıcılık, sıkıcılık,kabız, kasılma astringent (i)., (s). Iokal olarak doku ve damarlan büzen ilaç; (s)sıkıştırıcı büzücü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

edat maada, -den gayri, olmadığı takdirde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). eskiden kale duvarlarını ve kapılarını yıkmak için kullanılan kalın kütük.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). hal, tavır, davranış; mahsul, ürün; verme, hasıl etme; taşıma, tahammül etme; ilgi, irtibat, alâka; kiriş ve eşik gibi şeylerin dayandığı destek; mak yatak, mil yatağı; ayak; den. kerteriz .bearing body yatak gövdesi. lose ones bearings şaşırmak, pus

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. saçmalayan, zırvalayan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Genel Bilgi

Bilindiği gibi, ‘ring’ kelimesi, İngilizce’de daire, halka anlamındadır. Parmağa takılan yüzüğe bile bu nedenle ‘ring’ denilir. Aslında geçmişte profesyonel boksta, boksörler grup halinde, kasabadan, kasabaya dolaşır, oradaki yerli boksörlerle maç yaparlardı.

Boks yapılacak alana seyirciler daire şeklinde yerleştirilir, en önde oturanlara alanı çevreleyen ip tutturularak, başkalarının boks yapılacak yere girmeleri önlenirdi. Ayrıca sahnedeki boksöre meydan okuyan biri kafasını bu ipe çarparak dövüşmek isteğini belirtirdi.

Seyirci miktarı artınca bu usulü uygulamak zorlaştı. Yere dikilen kazıklara ip bağlanarak boks yeri belirlenmeye başlandı. Tabii ki bu iş için en uygun şekil kare idi.

Boks yapılan yerlerin dünyanın her yanında kare olmasına rağmen “ring” diye adlandırılmasının hikayesi işte bu!


Genel Bilgi by

Genel Bilgi

Bilindiği gibi, “ring” kelimesi, İnglizce’de daire, halka anlamındadır. Parmağa takılan yüzüğe bile bu nedenle “ring” denilir.

Aslında geçmişte profesyonel boksta, boksörler grup halinde, kasabadan, kasabaya dolaşır, oradaki yerli boksörlerle maç yaparlardı.

Boks yapılacak alana seyirciler daire şeklinde yerleştirilir, en önde oturanlara alanı çevreleyen ip tutturularak, başkalarının boks yapılacak yere girmeleri önerilirdi. Ayrıca sahnedekiboksöre meydan okuyan biri kafasını bu ipe çarparak dövüşmek istediğini belirtirdi.

Seyirci miktarı artınca bu usulü ugulamak zorlaştı. Yere dikilen kazıklara ip bağlanarak boks yeri belirlenmeye başlandı. Tabii ki bu iş için en uygun şekil kare idi.

Boks yapılan yerlerin dünyanın her yanında kare olmasına rağmen “ring” diye adlandırılmasının hikayesi işte bu!


Genel Bilgi by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., s. sondaj, delme; delik; çoğ. delik açılırken cıkan moloz; s. can sıkıcı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. kiriş; f. iple boğarak öldürmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. getirmek; hâsıl etmek; sevketmek; icbar etmek, mecbur tutmak. bring about sebep olmak, hâs etmek; beraberinde getirmek. bring an action, bring suit dava etmek. bring around, bring round kandırmak, ikna etmek; ayıltmak, kendine getirmek. bring down the

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. çocuk bakımı ve terbiyesi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. boğa güreşlerine mahsus yuvarlak yer.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

İng. catering

yemek hizmeti

Bir kuruluş tarafından yemeğin hazırlanması ve dağıtılması işi.


Yabancı Kelime by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (s). alkış, taraf tutma; (s). memnun edici, neşelendirici.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (i)., (argo). cimri; (i). peynir kabuğu; önemsiz bir şey; hasisçe bir davranış.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

İng. clearing

tic. takas

İki ülke arasında yapılan alışverişin karşılıklı olarak malla ödenmesi.


Yabancı Kelime by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). temizleme işi; açığa çıkarma; aydınlatma; açıklık, meydan; takas, kliring. clearinghouse (i). kliring odası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). renk; boya; boyama, boyayış tarzı; görünüş; sahte görünüş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

edat hasebiyle, göre, nazaran, göz önünde tutulursa.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). kaplama, muhafaza; kat, tabaka; perde, örtü. covering letter evrak ile gönderilen ve evrakın mahiyetini anlatan mektup.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). korkuyla çömelmek, sinmek; yaltaklanmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (den). halat matafyon.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). maceraperestlik; cüretkârlık, gözüpek oluş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). kısa namlulu eski tip cep tabancası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). bir torbanın ağzını büzerek kapamakta kullanılan ip.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

edat esnasında, zarfında, müddetince, de .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). küpe.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. dayanıklı, sabırlı, tahammüllü; ebedi, devamlı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) yoldan sapmış, dalâlete düşmüş, hata yapmış; günahkâr . erron (kıs.) erroneous, erroneously

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

İng. factoring

ekon. alacaklandırma

Alacaklandırmak işi.


Yabancı Kelime by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (müh.) karenaj; (hav.) kaplama.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i) Frenk, Hintlilerin AvrupaIılara verdikleri isim.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). parmakla dokunma, yoklama; (müz). parmakları kullanma usulü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). ateş etme; yakma. firing line (ask). ateş hattı. firing squad idam mahkumunu kurşuna dizen asker bölüğü; ölü kimsenin mezarı başında saygı gösterisi olarak ateş eden asker bölüğü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (f). saçak, püsküllü saçak; saçak gibi şey, perçem, kakül; kenar; (fiz). ışın kırılmasından meydana gelen koyu çizgilerden biri; (f). saçak veya kenar takmak. fringe benefit işçiye ücreti dışında sağlanan her hangi bir şey (sosyal sigorta, emekl

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i kürk; dil üzerindeki kir; mim döşeme tahtasını düz tutmak için kirişin girintili yerlerine konulan tahta parçasl

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. toplantı, toplanma; topluluk; şiş, cerahat, apse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. dik ve düşmanca bakışlı; çok parlak, göz kamaştırıcı; apaçık, hemen göze çarpan. glaringly z. dik dik bakarak; göz kamaştıracak surette.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) dindar .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.), (İsp.), (asağ.) ana lisanı İngilizce olan yabancı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) striptiz artistlerinin mahrem yerlerini örtmek için taktıkları bant; (müz.) sol notası teli.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

crusade.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

crusade.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) saatin içindeki kıl gibi yay .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.), (f.) (strung) (anat.) diz arkasmda bulunan iki büyük kirişten biri; (f.) bu kirişleri kesmek; sakatlamak, topal etmek; çalışamaz hale getirmek .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) perende atma .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). işitme duyusu, işitim; işitme; (huk). celse, duruşma, oturum; ses erimi. hearing aid kulaklık, işitme cihazı. hard of hearing ağır işiten.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). kalbin en kuvvetli hisleri.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). ringa, (zool). Clupea harengus. herringbone stitch (terz). ringa kemiğine benzer dikiş, çapraz dikiş, hıristo teyeli, iğne ardı dikiş. Pontic herring karagöz tirsi, (zool). Clupea pontica.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. bozmak, ihlâl etmek; tecavüz etmek, karşı gelmek. infringement i. tecavüz; sakatlama, bozma; bir hakkın ihlâli.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. hasadı toplama, devşirme.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.) (Arnavutça: ştronga). Çitten yapma mandra kapısı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. İng.). İki ülke arasındaki alışverişte karşılıklı olarak mal ödenmesi.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) kapı mandalını açan ip. The latchstring is always out. Kapımız daima açıktır. İstediğiniz zaman buyurun.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. harflerle işaret etme; tabela üzerine yazılan harfler.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. hayat için gerekli olan esaslı şeyler.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. tahammüllü, sabırlı, azap çeken.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kereste için ağaç kesimi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. hantal, kaba; gürültülü. lumberingly z .hantalca

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. bir çeşit parlak ipekli kumaş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. büyük zemberek, ana yay; asıl sebep, baş sebep.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. pasta üzerine konan bir çeşit krema; beze.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. geminin bağlanmasına mahsus lenger, palamar veya şamandıra, geminin bağlanacağı yer.ç

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) şartsız.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) teklif; sunulan şey; kilisede toplanan para.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. süprüntü, çerçöp, kir.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. ürün; döl, evlât.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

İng. orienteering

yönbul

Her türlü arazide harita ve pusula yardımıyla katılımcıların denetim noktalarını bulmaya çalıştıkları bir doğa sporu.


Yabancı Kelime by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. zorba tavırlı; küstah.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. yıkıcı, kahredici; çok kuvvetli (sebep, koku, his).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kabuğunu soyma; soyulmuş kabuk parçası. paring knife patates soyacak bıçak paring machine kabuk soyma makinası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. çorba veya lapa kasesi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., den. kıç omuzluğuna doğru esen, kıçlık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. seri ateşli (top).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. utangaç, sıkılgan, çekingen.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. İng.). Daha çok boks. güreş müsabakalarının yapıldığı kenarı halatla çevrili, zeminden yüksekçe platform.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ring. circle. prize ring.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To cause to sound, especially by striking, as a metallic body; as, to ring a bell.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To make , as by ringing a bell; to sound.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To repeat often, loudly, or earnestly.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To sound, as a bell or other sonorous body, particularly a metallic one.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To practice making music with bells.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To sound loud; to resound; to be filled with a ringing or reverberating sound.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To continue to sound or vibrate; to resound.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To be filled with report or talk; as, the whole town rings with his fame.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A sound; especially, the sound of vibrating metals; as, the ring of a bell.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Any loud sound; the sound of numerous voices; a sound continued, repeated, or reverberated.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A chime, or set of bells harmonically tuned.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A circle, or a circular line, or anything in the form of a circular line or hoop.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Specifically, a circular ornament of gold or other precious material worn on the finger, or attached to the ear, the nose, or some other part of the person; as, a wedding ring.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A circular area in which races are or run or other sports are performed; an arena.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An inclosed space in which pugilists fight; hence, figuratively, prize fighting.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A circular group of persons.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The plane figure included between the circumferences of two concentric circles.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The solid generated by the revolution of a circle, or other figure, about an exterior straight line lying in the same plane as the circle or other figure.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An instrument, formerly used for taking the sun's altitude, consisting of a brass ring suspended by a swivel, with a hole at one side through which a solar ray entering indicated the altitude on the graduated inner surface opposite.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An elastic band partly or wholly encircling the spore cases of ferns.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

See Illust. of Sporangium.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A clique; an exclusive combination of persons for a selfish purpose, as to control the market, distribute offices, obtain contracts, etc.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To surround with a ring, or as with a ring; to encircle.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To make a ring around by cutting away the bark; to girdle; as, to ring branches or roots.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To fit with a ring or with rings, as the fingers, or a swine's snout.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To rise in the air spirally. jewelry consisting of a circlet of precious metal worn on the finger; 'she had rings on every finger'; 'he noted that she wore a wedding band' a square platform marked off by ropes in which contestants box or wrestle a charact

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Poe a toroidal shape; 'a ring of ships in the harbor'; 'a halo of smoke' attach a ring to the foot of, in order to identify; 'ring birds'; 'band the geese to observe their migratory patterns' sound loudly and sonorously; 'the bells rang' make ring, often

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

boxing ring. circular route followed by a ship. circle. prize ring.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

a characteristic sound; 'it has the ring of sincerity'. a toroidal shape; 'a ring of ships in the harbor'; 'a halo of smoke'. a rigid circular band of metal or wood or other material used for holding or fastening or hanging or pulling; 'there was still a

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A classification of network technology exemplified by Token Ring and FDDI The interconnected devices are connected one-to-another in the shape of a ring and data flows around it in one direction See also 'Counterrotating Ring'.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A network configuration in which all computers and devices are connected to a circular pathway See star and bus.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A connected set of edges that composes the face border Any single ring is only referenced to and by a single face If the same set of edges is shared by two different faces, two rings that correspond to the two faces are created from the single edge set Ri

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A classification of network technology exemplified by Token Ring and FDDI The interconnected devices are connected one-to-another in the shape of a ring and data flows around it in one direction See also Counterrotating Ring. 1 A polarity designation of o

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A circular area on the trading floor of an exchange where traders and brokers stand while executing futures trades Some exchanges use pits rather than rings See Pit.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The set of files currently being edited are arranged in a ring formation.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A network topology that connects network devices in a continuous loop.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

One of the wires that make up the local loop, Ring is the connected ring on the jack that was used when operators use to switch the calls Also the term for the energy on a POTS line that allows the telephone to ring.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A set of nodes wherein information is passed sequentially between nodes, each node in turn examining or copying the information, finally returning it to the originating node.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A set of stations wherein information is passed sequentially between stations, each station in turn examining or copying the information, and finally returning it to the originating station.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A network topology in which the nodes are connected in a closed loop Data is transmitted from node to node around the loop, always in the same direction.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A mathematical system that has two operations, usually called addition and multiplication A ring is an abelian group with respect to addition Multiplication is associative and distributive with respect to addition.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

In networking, a topology in which the physical medium is distributed to form a closed loop Often used to assure high availability of the transport medium.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A network configuration in which devices are connected via a closed path, single-direction transmission link.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A circular area on the trading floor of an exchange where floor traders and floor brokers stand while executing futures trades. 1 A network topology in which each node is connected to form a circular configuration 2 A unidirectional cycle that is created

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A set of bells, numbering 3, 4, 5, 6, 8, 10, or 12, hung for change ringing Mounted to each headstock is a wheel from whose grooved rim a rope extends to the floor below When the rope is pulled, the bell is made to swing in an arc of slightly more than 36

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

As in Tip and Ring One of the two wires needed to set up a telephone connection See Tip.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

In land-use and transit planning, the approximate area between 1/4-mile radius and 1/2-mile radius from a rail transit station, representing about a 10 to15-minute walk to the station Also refered to as the 'neighborhood '.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

In the Church a ring is worn as part of the insignia of bishops, abbots, et al ; by sisters to denote their consecration to God and the Church The wedding ring symbolizes the love and union of husband and wife. sequence of nonintersecting chains or string

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

This is a spell Duration Spells with a Ring duration last for as long as a ring drawn by the caster remains intact and the Target of the spell remains inside it This is often used for spells with a Circle target This has the same difficulty as casting at

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An area on a trading floor where futures or equities are traded.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A type of network topology where the devices are connected to a continuous conductor.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

circlet , curl , cycle , ring , torus.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f.(rang, rung) i.çalınmak, ses vermek; çınlak; zili çalmak; çalkanmak (şöhret ile); tesir etmek (söz); çalmak; çılatmak; çan ile ilân etmek; ses çıarmak; i.çan sesi; çınama sesi; ahenk; akis.ring down tiyatro perdeyi indir işareti vermek; bir şeye son

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. i.etrafına halka çekmek, etrafını kuşatmak, çember içine almak; halka veya yüzük takmak; halka şeklinde soymak (ağaç kabuğu); halka meydana getirmek; helezonlar halinde yükselmek; halka şekline girmek; i.halka, daire; yüzük; çember; güreş meydanı;

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ring tour. circuit.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Bir cins yassı balık ki, kurutulmuşu meşhurdur.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

herring.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. gagasında renkli hal kası olan (kuş) .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. halkalı civata, mapa.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. atta topuk nasırı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. boynu halkalı güvercin, tahtalı güvercin, zool. Streptopelia risoria.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. ağzı açık; bot. iç yaprakları ayrık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. çan çalan kimse veya cihaz; ( argo) hakkı olmadan hile ile yarış veya oyuna giren kimse veya at; argo tam benzer.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. halka oyununda kazığa geçen halka; bir şeyin etrafını halka gibi saran şey.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. idareci, tertipçi, ele başı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. saç lülesi; ufak halka.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. sirkte gösteriyi sunan kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. boynu renkli halkalı bir yılan veya ördek türü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. ringe veya sirk sahnesine yakın (yer).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. tüyleri renk renk halkalı olan, çizgili.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. karışık renkli kuyruklu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., tıb. mantar hastalığı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s.,( A.B.D.),( argo) neşeli, canlı; gürültülü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., s. gürleme; kükreme; kişneme; hırıltlll soluma meydana getiren at hastalığl; s. gürleyen, kükreyen. roaring applause ortalığı çınlatıcı alkış.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., s. az miktar; serpinti; dağılış, saçılma; s. serpilmiş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

çıkarılan kir.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. denizcilikle uğraşan; deniz yoluyle seyahat eden; i. deniz yolculuğu; denizcilik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., (A.B.D.), k.dili ikinci sınıf (oyuncu).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (mü. seferiyye). 1. Yolculukla alâkalı. 2. Seferle alâkalı, sefere ait. 3. Oruç ve namazın hafifletilmesini gerektiren; yolculuk hâliyle alâkalı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

expeditionary.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

expeditionary.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ سفری] yolcu. 2.savaş ile ilgili.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) Brezilya'da yetişen kauçuk ağacı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) kırkım. sheepshearer (i.) koyun kırkıcısı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(I). ayakkabı bağı. on a shoestring az parayla.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. İtalyanca: siringa). 1. Tenkıye Aleti. 2. Doktor iğnesi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

clyster.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

hypodermic. jab. syringe. hypodermic syringe.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

syringe. hypodermic needle. hypo. injection syringe. shot. spike. squirt.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. idareli, tedbirli; merhametli, vicdanlı. sparingly z. tedbirli olarak sparingness i. tedbir, ihtiyat, idare.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. yay, zemberek; yaylanma; atlama, fırlama veya sıçrama gücü veya yeteneği; geri tepme; atılış fırlayış, sıçrayış, hamle; ilkbahar bahar; başlangıç; kaynak, menşe; memba, kaynak pınar; den. seren veya kerestenin çatlağı veya eğrilmesi. spring bala

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. (sprang veya sprung; sprung) yay gibi fırlamak; ileri atılmak, sıçramak; eğilmek, bükülmek, çarpılmak; çıkmak, sürmek; gelmek; neşet etmek, hâsıl olmak, zuhur etmek; sürpriz yapmak, birden yapmak; (şiir) şafak sökmek, başlamak (gün); yükselmek;

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. tramplen; başlangıç noktası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. Güney Afrika'da bulunan bir cins ceylan zool. Antidorcas marsupialis.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. ilmekli tuzak, kuş kapancası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. sıçrayan şey veya kimse; mim. kemer kıvrıntısının başladığı yer ve burada bulunan taş; bir çeşit av köpeği; bir çeşit geyik; piliç.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. pınar başı, memba, kaynak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. pınar üzerine yapılan ve buzdolabı niyetine kullanılan ufak bina.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. ilkbahar, bahar mevsimi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. yaylı, yay gibi; pınarları çok. springiness i. yaylılık; pınar çokluğu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. heyecanlandırıcı, harekete geçirici, canlandırıcı; kımıldayan. stirring times heyecanlı günler. stirringly z. heyecan uyandırarak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. ip sicim, kaytan, kordon, şerit; şart; tahdit; boncuk dizisi; dizi, seri; A.B.D., k.dili. yarış atı grubu; kiriş tel, saz teli; lif; çoğ. yaylı sazlar. string bag file string band yaylı sazlar orkestrası. string bean çalı fasulyesi; k.dili. uzun v

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f., (strung) tel takmak; akort etmek; germek; ipliğe dizmek, ipe geçirmek; kılçıklarını çıkarmak (taze fasulye); iple bağlamak veya asmak; tel tel olmak; sıra veya dizi halinde gitmek. string along aldatmak; ayak uydurmak. string along with k.dili.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. zorlu, yeğin; zor şartlarda engellenmiş; sıkı, dar; paraselik çeken; ikna edici kandırıcı. stringency i. sıkılık; para darlığı. stringently z. para darlığıyla; sıkıca.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kirişçi; yatay kiriş; kadir belirli bir takımdan olan kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. tel gibi; tel tel olan; lifli, iplik iplik; kılçıklı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. (ev yapımında) tabanın alt ve kaba tahta döşemesi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., s. ıstırap, elem, acı, keder; s. ıstırap çeken; mazlum.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. ful, ağaç fulü, bot. Philadelphus cotonarius.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. şırınga; f. şırınga etmek, şırınga ile yıkamak. fountain syringe lastik torba veya şişesi olan şırınga. hypodermic syringe ineli şırınga, enjeksiyon şırıngası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., k.dili. çılgınca; (İng.) korkunç, kocaman .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. gürleyen; uğultulu; k.dili. çok büyük, daniska. thunderingly z. gürleyerek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. yüksek, kule gibi; çok şiddetli, şiddeti artan towering rage dehşetli öfke.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. yanılmaz, emin; kesin, doğru, tam isabetli. unerringly z. emin olarak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. esirgemeyen; bol, çok; affetmeyen, aclmasız, merhametsiz. unsparingly z. esirgemeden.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. (strung) tellerini çıkarmak; gevşetmek; zayıflatmak, (sinir) bozmak. unstrung s. gevşetilmiş, gevşek; sinirleri bozuk sinirli.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. yorulmak bilmez.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. değişmez.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. terbiye, yetişme.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. cakalı, övüngen i. caka satma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. dolaşan, gezen, gezginci.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

telgrafçiçeği, bot. Tradescantia fluminensis.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., s. sulama; suvarma; hareleme; s. sulayan, sulayıcı; sahildeki; kaplıcaya yakın. watering place içmeler, maden suları bulunan yer; plaj; kaplıca. watering pot bahçe sulama kovası, süzgeçli kova. watering trough yalak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. yolculuk eden; i. yolculuk.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. yıpratıcı; yorucu; giyilmeye elverişli.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kaynak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. batıya doğru yönelen.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., s. fısıltı; fısıldama; s. fısıldayan. whispering campaign bir kişi veya grup aleyhine dedikodu veya iftira yayma. whispering sallery fısıltı sesini bir uçtan öbür uca nakleden koridor veya salon.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. aklı başka yerde olma, hayal kurma, dalgınlık, dalgacılık. woolgatherer i. dalgın kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. (wrung) i. burup sıkmak; burmak, bükmek; ellerini oğuşturmak; zorla söküp çıkarmak veya almak; çarpıtmak; çok üzmek, incitmek, canını acıtmak; zora getirmek, sıkıştırmak; i. buruş, sıkmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. büken kimse veya şey; çamaşır mengenesi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. sırılsıklam, çok yaş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., İskoç.,uğuldayan, uğultulu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by