Riva ne demek? | Riva anlamı nedir? | Riva

Riva anlamı nedir?

Riva ne demek?

Riva anlamı nedir?

Riva | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: riva

İsimler ve Anlamları

(Ar.) - Suya kanmışlar. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(A.). Rivâyet edildiğine, söylenenlere göre.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. I.). Armaya çıkma kumandası.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). düğünden sonra kap kacak ile yapılan gürültü, teneke çalma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). tertip, tertibat, icat; mekanizma; gizli plan, entrika.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). yoksunluk, mahrumiyet, mahrum olma, ihtiyaç; kayıp.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). asıl, memba, köken, menşe; türetme, iştikak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (i). türemiş, iştikak etmiş, müştak; (i). türev.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fait accompli.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fait accompli. accomplished fact.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fiat accompli. accomplished fact. fait accompli.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) Erivan, Revan şehri.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. özellik; gizlilik; kişisel dokunulmazlık. in absolute privacy tamamen mahrem olarak, sır olarak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. özel, hususi, kişisel; gizli, mahrem; gayri resmi; i., ask. nefer, er, asker; çoğ. edep yerleri. in private mahrem olarak, özel bir şekilde. privateness i. mahremlik, özellik, gizlilik. private car özel araba. private detective özel detektif.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. hükümet izniyle savaşan korsan gemisi. privateering i. hükümet izniyle korsanlık yapma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. yoksunluk, mahrumiyet, ihtiyaç, sıkıntı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. mahrum edici, yok eden; olumsuz, menfi; i. olumsuzluk belirten ek veya kelime.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., kim. dört değerli.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(bk.) Revak.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., s., f. rakip; s. rekabet eden; f. rakip olmak, rekabet etmek, geçmek için rekabet etmek. rivalry i. rekabet.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [روایات] rivayetler, söylentiler.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. A.) (c. rivâyât). 1. Bir haber, söz anlatma, hikâye: Birtakım haberler rivâyet etti. 2. Nakil ve rivayet olunan hikâye ve haber, halk ağzına düşen söz: Bir rivâyet işittim.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

rumor. rumour. tale. narrative. story. fame. grapevine.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

grapevine. report. rumour. hearsay söylenti. rumor.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

hearsay. relating. passing on sth heard from sb else. account. on the cry. report. rumbling. scuttlebut. story.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ روایت] nakletme, hikaye etme. 2.söylenti.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. yarı özel. semiprivate room hastanede iki, üç veya dört yataklı oda.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., kim. üç değerli.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. rakipsiz; eşsiz.

İngilizce - Türkçe Sözlük by