Romp ne demek? | Romp anlamı nedir? | Romp

Romp anlamı nedir?

Romp ne demek?

Romp anlamı nedir?

Romp | Dream Meanings


İngilizce - Türkçe Sözlük

f., i. sıçrayıp oynamak; kolayca kazanmak; i. sıçrayıp oynayan kız çocuk; hoyratça ve gürültülü oyun; k.dili kolayca kazanılan şey.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., z., i. hazırlıksız; z. hazırlıksız olarak, irticalen; i. irtical, hazırlıksız söylenmiş veya yapılmış şey; müz. empromptü, küçük parça.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. çabuk, acele, hemen olan, hazır; i., tic. vade; sahnede oyuncuya hatırlatılan söz. prompt note vadeli senet. promp'titude, prompt'ness i. çabukluk; tam vaktinde gelme veya yapma; dakikası da- kikasına yapma. prompt'ly z. derhal, çabucak, bir an

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. harekete getirmek, teşvik etmek, kışkırtmak; hatırlatmak, suflörlük etmek. prompt'book i. suflörün defteri. promp'ter i. suflör.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. çocuk tulumu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A blowing apparatus, in which air, drawn into the upper part of a vertical tube through side holes by a stream of water within, is carried down with the water into a box or chamber below which it is led to a furnace.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A trumpet; a trump.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., mad. demirci ocağına hava cereyanı veren bir cihaz.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

Bir düzlem üzerinde, sanat içeriği olan resimsel bir etki amaçlamaksızın gerçeklik izlenimi vermeye çalışan her tür çizim, boyama vs. En basit trompe-l` oeil örneği olarak, bir duvar üzerine yapılmış gerçek boyutlarında bir kapı resmi verilebilir. Böyle bir durumda, resim yapma etkinliği tümüyle bir yanılsama yaratma işine indirgenmiş olmaktadır.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

Fr., güz. san. göz aldatıcı olduğu kadar hakikate uyan yağlı boya resim.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(|. Fr.) (musiki). Mâdeni nefesli ve düğmeli bir çalgı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

trumpet.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

trumpet.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

trumpet player.

Türkçe - İngilizce Sözlük by