Ruhban ne demek? | Ruhban anlamı nedir? | Ruhban

Ruhban anlamı nedir?

Ruhban ne demek?

Ruhban anlamı nedir?

Ruhban | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: ruhban

Türkçe Sözlük

(i. A. c.) (mü. râhib). Rahipler. (bk.) Rahip.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.) (m. râhlb). Râhipler, papazlar, (bk.) Rahib, ruhban.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

clergy.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

clerics. clergy. priests. monks.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [رهبان] papazlar.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

body of clergy. priesthood.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. A.). Rahiplik, keşişlik.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [رهبانيت] ruhbanlık.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by