Rüşd ne demek? | Rüşd anlamı nedir? | Rüşd

Rüşd anlamı nedir?

Rüşd ne demek?

Rüşd anlamı nedir?

Rüşd | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: rusd

Türkçe Sözlük

(i. A.). 1. Doğru yolda gitme, doğru yolu bulma. 2. Doğru düşünme, akıl, kavrayış, anlayış sahibi olma. 3. Bâllğ olma.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (mü. rüşdiyye). Rüşde ait. Mekteb-i rüşdi, mekâtib-i rüşdiyye ve kısaca rüşdiyye = Tanzimat’tan sonra ortaokullara verilen ad.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(bk.) Rüşdî.

Türkçe Sözlük by