Ruyade Gordum Erkek Bebek Doğriyordum Unu Kunuştum Emzirdim Ama Doğum Ağrasi Cekmedim Hatirlamadim | Ruyade Gordum Erkek Bebek Doğriyordum Unu Kunuştum Emzirdim Ama Doğum Ağrasi Cekmedim Hatirlamadim ne demek? | Ruyade Gordum Erkek Bebek Doğriyordum Unu Kunuştum Emzirdim Ama Doğum Ağrasi Cekmedim Hatirlamadim anlamı nedir?

Ruyade Gordum Erkek Bebek Doğriyordum Unu Kunuştum Emzirdim Ama Doğum Ağrasi Cekmedim Hatirlamadim | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: ruyade erkek bebek doariyordum unu kunutum emzirdim ama doaum aarasi cekmedim hatirlamadim

Türkçe Sözlük

(e. A.) (Türkçe’de hemze medle okunur). 1. Lâkin, ancak, şu kadar var ki: Bilir ama söylemez. 2. Kaldı ki, gelelim, gelince: Ama o râzı olmayacakmış, kendi bileceği iştir («ki» ilâvesiyle pek Acemâne bir şive alır). 3. Şaşkınlık ve büyüklük ifade eden edat: Amma yaptın, amma yazı, ama ne yazı, amma ses ha, amma da ses, amma baad Kitap ve nutukta duadan sonra maksada girişileceği vakit iradı mutad bir tâbir.

Türkçe Sözlük

(i. A. «amâ»dan) (mü. Amiyya) (c. Amâ, Amiyan). Kör, görmeyen, gözü görmez, darîr. (mec.) Cahil, nâdân, okumamış.

Türkçe - İngilizce Sözlük

but. only. however. if. yet.

Türkçe - İngilizce Sözlük

but. yet. still. above all. a blind man. sightless.

Türkçe - İngilizce Sözlük

American Medical Association.

Türkçe - İngilizce Sözlük

The American Medical Association.

Türkçe - İngilizce Sözlük

American Medical Association.

Türkçe - İngilizce Sözlük

American Management Association.

Türkçe - İngilizce Sözlük

Association of Metropolitan Authorities.

Türkçe - İngilizce Sözlük

American Motorcyclist Association.

Türkçe - İngilizce Sözlük

Against Medical Advice. abbr Automatic Messaging Account.

Türkçe - İngilizce Sözlük

Against medical advice, notation made in the record of a patient who leaves an inpatient setting against the physician's advice.

Türkçe - İngilizce Sözlük

Automatic Message Accounting.

Türkçe - İngilizce Sözlük

The Academy Of Model Aeronautics The official national body for model aviation in the United States AMA sanctions more than a thousand model competitions throughout the country each year, and certifies official model flying records on a national and inter

Türkçe - İngilizce Sözlük

Academy of Model Aeronautics This is the largest formal association of model aircraft builders in the U S The AMA promotes model aviation in a variety of ways.

Türkçe - İngilizce Sözlük

The Academy Of Model Aeronautics The official national body for model aviation in the United States AMA sanctions more than a thousand model competitions throughout the country each year, and certifies official model flying records on a national and inter

Türkçe - İngilizce Sözlük

Automatic Message Accounting. aquaculture management area.

Türkçe - İngilizce Sözlük

Automatic Message Accounting See Call Detail Record.

Türkçe - İngilizce Sözlük

Actuator Mechanism Assembly.

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Küçük çocuk ve mec. çocuk tabiatında olan. 2. Çocuk, oyuncağı kabilinden, yapma çocuk veya gelin vesaire. 3. Argoda çok güzel kız, kadın, sevgili, mec. Çok süslü: Sanki bebek. Bezden bebek = Bir işe yaramaz, hayırsız adam. Sakallı bebek = Yaşça büyük, akıl ve tedbirce çocuk halinde olan adam. Gözbebeği = (bk.) Gözbebeği. Kurret-tül-ayn. Fars. merdümek-i çeşm. mec. Pek aziz ve sevgili şahıs: A gözümün bebeği (dostluk tâbiridir).

Türkçe - İngilizce Sözlük

baby. infant. infantile. dolly. baby. infant. babe. doll. cookie. cooky.

Türkçe - İngilizce Sözlük

baby. infant. infantile. dolly. babe. doll. cookie. cooky. babunbaby.

Türkçe - İngilizce Sözlük

baby. doll. babe. child. dolly. infant.

Türkçe Sözlük

(i.). 1. İnsan ve hayvanın dişiyi dölleyecek cinste olanı, doğurtmak ve baba olmak hassa ve kuvvetini haiz olanı, dişi mukabili. Ar. zeker, Fars. ner: Erkek adam, erkek çocuk, erkek kedi. 2. Güçlü, kuvvetli, tüvânâ: Erkek bir adam. 3. Sert, kolay eğilip bükülmez. Fars. dürüşt: Erkek demir, erkek ifade. 4. Koca, zevç: Bu kadının erkeği yanında değil midir? 5. Bir çift teşkil eden iki şeyden eşine geçecek bir çıkıntısı olanı veya diğeri içine girecek surette bulunanı: Erkek kopça, anahtar. Erkek insan, recül, merd, kadın mukabili: Bekleme salonlarının biri erkeklere ve diğeri kadınlara mahsustur, erkek kadın hep birlikte.

Türkçe - İngilizce Sözlük

male. masculine. he. man. male. he. jack. gent. he-.

Türkçe - İngilizce Sözlük

he. male. man. manly. courageous. reliable. rigid. hard. husband.