Rüyamda Annemin Evine Gitmişim Kafeste Bilmediğim çok Güzel Iki Kuş Vardi Biri Mavi Biri Yeşil Yemi | Rüyamda Annemin Evine Gitmişim Kafeste Bilmediğim çok Güzel Iki Kuş Vardi Biri Mavi Biri Yeşil Yemi ne demek? | Rüyamda Annemin Evine Gitmişim Kafeste Bilmediğim çok Güzel Iki Kuş Vardi Biri Mavi Biri Yeşil Yemi anlamı nedir?

Rüyamda Annemin Evine Gitmişim Kafeste Bilmediğim çok Güzel iki Kuş Vardi Biri Mavi Biri Yeşil Yemi | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: ryamda annemin evigitmiim kafeste bilmediaim ok gzel iki ku vardi biri mavi biri yeil yemi

Türkçe - İngilizce Sözlük

cookie. one. one. any. someone. somebody.

Türkçe - İngilizce Sözlük

cookie. one. any. someone. somebody.

Türkçe Sözlük

(i. si.). 1. Birden sonra gelen sayı, Ar. isneyn, Fars. dü. 2. İki kişi, iki saat, on iki, yirmi iki, yüz iki, iki yüz. bk. İki yüz. iki bin: Ar. elfeyn. İki ağızlı = İki tarafı keser (bıçak vesaire). İki çifte = Dört kürekli kayık. İkide bir = Yarım. İkide bir, ikide birde = Pek sık, her vakit. İki kat = Bir şeye bir mislinin katılmış hâli. İki günde bir = Gün aşırı. İki yüzlü = 1. İki tarafı yüz (kumaş). 2. mec. Mürâyi, nabza göre şerbet veren; özü, sözü bir olmayan.

Türkçe - İngilizce Sözlük

two. dual. dyad. twain. two. couple. brace. amphi-. two-. bi-. duo-. ambi-.

Türkçe - İngilizce Sözlük

both. double. either. two.

Türkçe - İngilizce Sözlük

two. dyad. double double. twin double.

Türkçe - İngilizce Sözlük

Breath Iki refers more to the physical act of respiration, while kokyu signifies the deeper cosmological aspects of breathing.

Türkçe - İngilizce Sözlük

Breath The physical act of respiration Also will power.

Türkçe Sözlük

(MAVİ), Mâİ (I. A. «mâ» dan iman.) (mü. mâiyye, maviyye). (bk.) MAl.

Türkçe Sözlük

(I.) (Arapça mâl). Su renginde, gök, Ar. ezrak, Fars. kebûd: Açık mavi, koyu mavi, masmavi. Boncuk mavisi = Parlak mavi. Mine mavisi = Havaî. Çlvlt mavisi = LAcivert (asıl Türkçe’si olan «gök» kelimesinin yerine geçmiştir).

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Yayla atılan mermi ki, ucu sivri, demirden ve arkası tüy şeklinde ince ve kısa bir değnektir: Ok atmak. 2. Ok gibi düz ve uzun ağaç: Araba oku, sapan oku, kirişleme oku. Tatar oku = Zenberekli ok. Tâlim oku, nişan oku = TAlim etmeye ve nişan vurmaya mahsus ok. Ok atımı = Okun vurabileceği mesafe, menzil. Okmeydanı = Okla nişan vurmaya mahsus tâlim meydanı (İstanbul’da bir semt) ve mec. Rüzgâra karşı yer. Ok yaydan çıkmak = iş işten geçmek. Okyılanı = Bir cins engerek yılanı. Ok yemek = Okla yaralanmak.

Türkçe - İngilizce Sözlük

arrow. barb. shaft.

Türkçe - İngilizce Sözlük

arrow. tongue. pale. shank. quill.

Türkçe - İngilizce Sözlük

A label given to a PushButton in some DialogBoxes that performs the action of answering 'OK' and closing the DialogBox without implementing any changes.

Türkçe - İngilizce Sözlük

CSA - Czech Airlines.

Türkçe - İngilizce Sözlük

LOGI The requested operation was successful.

Türkçe - İngilizce Sözlük

A choice that accepts the information in a window and closes it If the window contains changed information, those changes are applied before the window is closed. use the entered values and close the dialog.

Türkçe - İngilizce Sözlük

Office Kids,children of office employees.

Türkçe - İngilizce Sözlük

Old Orange Juice On the left On the right Ouakha Qadim Assir limoun Ala Shmal Ala Limen.

Türkçe - İngilizce Sözlük

A button with Ok means 'click on this if you want to go ahead and do this. a state in south central United States. an endorsement; 'they gave us the O K to go ahead'. sentence-initial expression of agreement. being satisfactory or in satisfactory conditio

İngilizce - Türkçe Sözlük

., OK ünlem,s.,i.,f. (OK'd, OK'ing) Peki! Doğru!; s. geçer; iyi, makbul; i. tasdik,rıza, uygun görme; f. peki demek, tasdik etmek.