şabb ne demek? | şabb anlamı nedir? | şabb

şabb anlamı nedir?

şabb ne demek?

şabb anlamı nedir?

şabb | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: sabb

Türkçe Sözlük

(i. A. «şeâb» dan if.) (c. Şubbân). Genç, delikanlı, civan, yiğit; şâbb-ı emred = daha sakalı bıyığı gelmemiş delikanlı. Seyyid-i şubbân-ı Cennet = Hz. Hüseyn.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.). 1.Çok sabırlı. 2.Atlas çiçeği. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. cumartesi veya pazar gününü kutsal kabul eden kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. sebt günü; Musevilerce cumartesileri, Hıristiyanlarca pazarları uygulanan kutsal dinlenme günü; dinlenmegünü veya zamanı. Sabbathday's journey on beş dakikalık yol; kısa yolculuk.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. sebt gününe ait; tatile ait sabbatical i., sabbatical year üniversite öğretim üyelerinin çoğunlukla yedi senede bir yaptıkları ücretli izin yılı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by