Sağlam ne demek? | Sağlam anlamı nedir? | Sağlam

Sağlam anlamı nedir?

Sağlam ne demek?

Sağlam anlamı nedir?

Sağlam | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: saglam

Türkçe Sözlük

(I.). 1. Hastalığı ve sakatlığı olmayan: Sağlam adam. 2. Her tarafı doğru ve kusursuz, kırık ve bozuk olmayan, bütün, tam: Sağlam sandalya, sağlam saat. 3. Doğru, gerçek, sahih: Sağlam söz, sağlam haber. 4. Güvenilebilir, emin: Sağlam bir adamla göndermeli. 5. Metin, müstahkem, kuvvetli: Sağlam bina, sağlam kale. 6. Dayanıklı, metanetli, çürük ve gevşek olmayan: Sağlam vücut, sağlam toprak, sağlam ağaç, sağlam iş. 7. Sıhhata yarar, dokunmaz: Garantiye almak, sağlam hava. Sağlam kazığa bağlamak = Temin etmek, (denizcilik) Sağlam rüzgâr = Değişmeyen ve daima aynı şiddette esen rüzgâr.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

sound. safe. whole. hard. firm. fast. strong. healthy. able-bodied. good. secure. secured. valid. sure. gilt-edged. bankable. bouncing. calculable. cast-iron. consolidated. flat-footed. foolproof. foursquare. dyed in grain. granite. granitic. hale. h.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fast. firm. foolproof. good. hardwearing. immaculate. lasting. resolute. right. roadworthy. robust. rugged. safe. secure. solid. sound. stable. stalwart. staunch. steady. steely. stout. strong. sturdy. substantial. sure. unflinching. unshakeable. healthy.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

healthy. solid. strong. sound. secure. well-built. well-made. in good condition. undamaged. trustworthy. reliable. dependable. trustable. cover paper. established. everlasting. fit. four square. good. good health. hardy. hearty. hot and strong. hunky. rig

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) 1.Hasta veya sakat olmayan. Kolayca hasara uğramayan, bozulmayan, dayanıklı. 2.Doğru, gerçek, sahih. 3.Güvenilir, emin. 4.Mutlaka, muhakkak, herhalde.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe - İngilizce Sözlük

hard currency. sound money. hard / sound currency. sound / strong currency.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Sağlamak işi. 2. (matematik). Bir hesabın doğruluğunu kontrol için yapılan muamele, Ar. mîzân.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

providing. provision. supply. accommodation. proof. enlistment. obtainment. procuration. procuring.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

provision. verification.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

check. providing. procuring. securing. gaining. achieving. bringing sth about. proof (used to check a computation. proof. provision.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). 1. Kuvvet vermek: İşinizi sağlamalısınız. 2. Temin etmek, ilerisi için korku ve tehlike bırakmamak: Çocuklarının geçimini kendisi ölmeden sağlamak istiyor. 3. Tahkim etmek: istihkâmları bir kat daha sağlamak icap ediyor.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

provide. ensure. supply. find. accommodate. accommodate smb. with. maintain. make. arm. assure. carry. cater. cater for. come in. derive. extract. fend for. fix. fix up. furnish. get out of. implement. keep. lay in. lay on. obtain. procure. provide w.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

provide. ensure. supply. find. accommodate. accommodate smb. with. maintain. make. arm. assure. carry. cater. cater for. come in. derive. extract. fend for. fix. fix up. furnish. get out of. implement. keep. lay in. lay on. obtain. procure. provide w. adm

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to provide. to procure. to secure to get. to find. to gain. to obtain. to achieve. to win. to bring sth about. to ensure. to guarantee. buy. elicit. furnish. to procure labour. make. make for. purvey. rustle up. satisfy. secure. send. supply. tell. warran

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

over confidence.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

person who avoids risky ventures.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - (bkz.Sağlam).

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(bk.) Sağlamak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(bk.) Sağlanmak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Sağlam hâle gelmek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

entrenchment.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

consolidation. fortification. reinforcement.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Sağlam hâle getirmek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

consolidate. make firm. secure. solidify. cement. consolidation. make fast. fasten down. firm. harden. reinforce. stabilize. strengthen.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

assure. consolidate. secure. solidify. stabilize. strengthen. to strengthen. to reinforce. to consolidate. to fortify.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to strengthen. to reinforce. to put sth on a sound footing. to fortify. to tighten. to secure. to consolidate. brace. entrench. firm. lanyard.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Sağlam olma hâli.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

lustiness.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fastness. solidity. stability. soundness. health. firmness.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

solidity. soundness. strength. fastness. maintainability. staying power. stability. substance. validity.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

safe and sound. in perfect health. as sound as bell. sound. copper-bottomed. iron. knockabout. as large as life. rude. fit as a fiddle.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

well and sound. very strong.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

cast iron constitution. as hard as nails. in the best / pink of health. sound health. sound as a bell / dollar. sound in wind and limb.

Türkçe - İngilizce Sözlük by