Saik-i Sadi | Saik-i Sadi ne demek? | Saik-i Sadi anlamı nedir?

Saik-i Sadi | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: saik sadi

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. (-led, -ling) sürmek, itmek, tahrik etmek, sevketmek. impellent s., i. sevkeden; i. saik, tahrik edici unsur. impeller i. jet motor kompresörü; tulumba pervanesi.

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. hız,güç, zor, şiddet; bir teşebbüse hız kazandıran kuvvet, saik, güdü.

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. itici kuvvet, sevk, tahrik; tesir ani his, dürtü, saik; mak çok kısa zamanda tesirini gösteren büyük kuvvet. buy on impulse düşünmeden satın almak.

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. teşvik edici; harekete geçirici; i. dürtü, saik; mükâfat; meram. incentive pay fazla yapılan iş için ödenen para.

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. sebep, saik, vesile; ikna, teşvik, tahrik.

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. sevketmek, harekete getirmek. motiva,tion i. harekete getirme; saik, dürtü, güdü.

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., s., f. güdü, saik; müz. motif; s. hareket meydana getiren, itici; devindirici, muharrik; harekete ait; güdüsel; f. hareket ettirmek, harekete getirmek; edeb. başlıca konuya bağlamak.

Türkçe Sözlük

(i.). Yaprakları saikım ağacınınkine benzer ve çiçeği sarı bir cins ağaç. Yabanî sinâmeki.

Türkçe Sözlük

(i. Fr.). Yapıları yıldırımdan koruyan cihaz, yıldırımlık, Osm. siper-i sâika.

Türkçe Sözlük

(I. F. «bat» dan). Ördek, ördek gibi: Badi badi yürümek.

Türkçe Sözlük

(i. F.). Sevinç.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [شادی] sevinç.

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Mutlulukla, uğurla ilgili, uğurlu.

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Erkek İsmi) - Sevinç, mutluluk.

Türkçe Sözlük

(ka ile) (i. A. «sevk» den if.) (mü. sâika). Götüren, sevkeden.

Türkçe Sözlük

(ka ile) (ŞAİKA) (i. A.). Şevkli, hevesli, istekli.

Türkçe - İngilizce Sözlük

causa. cause. incentive. motive. impetus. impulse. inducement. spur. stimulus.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [سائق] sevk eden.

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Sevk eden, götüren. Süren sürücü.

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - İstekli, hevesli.

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. savâık). Yıldırım. Sâika isabet etmek = Yıldırım düşmek. Siper-i sâika, dâfi’s-ıâika = Yıldırım düşmesinin önünü alan Alet, paratoner.

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - (bkz.Saik).

Türkçe Sözlük

(I. A. c.) (m. sâika). bü. Sâik.

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. (-ed, -ing veya -led, -ling) işaret; belirten herhangi bir şey; işaretle verilen emir; parola; saik: f. işaret vermek; işaretlerle bildirmek. signal box d.y. içinde işaret cihazı bulunan kulübe. Signal Corps ask. işaret alayı. storm signal fır

Türkçe Sözlük

(SİPER-İ SAİKA) (i. F. A.). Yıldırımı çekip toprağa veren çelik çubuk, paratoner.

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. (-red, -ring) mahmuz; saik, tahrik vasıtası, kışkırtıcı herhangi bir şey; mahmuza benzer sivri odun parçası; bazı çiçeklerde bulunan boru şeklinde çıkıntı; horoz mahmuzu; duvarı destekleyen çıkıntılı kısım; payanda, destek; ovaya uzanan dağ

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. (çoğ.-i) dürtü, uyarıcı şey, saik.stimulus and response uyarım ve tepke.

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. (stung) i. arı gibi sokmak; iğne gibi acıtmak, batmak; canını yakmak; tahrik etmek; acımak, acı vermek, sızlamak; (argo) kazıklamak; i. arı iğnesi, zehirli iğne; ısırgan tüyü; sokma: diken yarası; batma; dürtu, saik; iğneli söz; acı, elem, sızı.

Türkçe Sözlük

(vesîka) (i. A.) (c. vesâık). İnanılacak, itimat olunacak şey, sağlam delil, senet. Ar. hüccet.

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Yağmur ve fırtına esnasında bulutlardaki elektriğin bir yere isabet etmesi, Ar. sâika (esasen aynı sey olduğu hâlde yere düşene yıldırım, düşmeyene veya pek uzakta olanına şimşek, sesine de gök gürlemesi denir). 2. mec. Yıldırım gibi sürat ve şiddetle hücum eden (bu mânâ ile I. Sultan BAyezid’e lakab olmuştur).

Türkçe Sözlük

(i.). Yıldırımın zararını önlemek için binaların tepesine yerleştirilen ve ucunda bakır veya platin bulunan demir çubuk ve bununla toprak arasına çekilen bakır telden ibaret Alet, Osm. siper-i sâika, paratoner.