Sansüalizm ne demek? | Sansüalizm anlamı nedir? | Sansüalizm

Sansüalizm anlamı nedir?

Sansüalizm ne demek?

Sansüalizm anlamı nedir?

Sansüalizm | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: sansualizm

Yabancı Kelime

Fr. sensualisme

ruh b. duyumculuk

Her bilginin temelinde duyumların bulunduğu ileri sürülen öğretilerin genel adı.


Yabancı Kelime by