Saru ne demek? | Saru anlamı nedir? | Saru

Saru anlamı nedir?

Saru ne demek?

Saru anlamı nedir?

Saru | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: saru

Türkçe Sözlük

(bk.) Sarı.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Sarı benizli, tenli insan.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Allah yolunda Rasûlullah (s.a.s)’a yardım edenl(Erkek İsmi)

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (mü. müşârün-ileyhâ) (tes. müşârün-ileyhümâ) (c. müşârün-ileyhim). 1. Kendisine işaret olunan, işaretle gösterilen. 2. Yukarıda anılan, mezkûr (Osmanlı yazı dilinde büyük rütbe taşıyanlar hakkında kullanılır, mûmâ-ileyh, daha aşağı rütbede bulunanlar, merkum da büsbütün rütbesiz olanlar hakkında kullanılırdı): Paşa-yı müşârün-ileyh, hanım-ı müşârün-ileyhâ.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مشار اليه] anılan, adı geçen.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Ekine zararlı bir nevi sığırcık kuşu.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Osman Beyin kardeşi.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - (bkz.Sarıca).

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Harizm’den gelip Anadolu’ya yerleşen Saruhanoğulları beyliğinin kurucusu.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A. «şirk» ten). Ortak olma, ortaklık.

Türkçe Sözlük by