Saymak ne demek? | Saymak anlamı nedir? | Saymak

Saymak anlamı nedir?

Saymak ne demek?

Saymak anlamı nedir?

Saymak | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: saymak

Türkçe Sözlük

(f.). 1. Saymak, tâdâd etmek: Para saymak. 2. Mahsup etmek, hesaba katmak: Sonradan verdiğimi saymıyor musunuz? 3. Kabûl, itibar etmek, o gözle bakmak. 4. Makbûl ve muteber tutmak. 5. Hürmet ve riayet etmek. 6. Ehemmiyet vermek, mühimsemek: O, kimseyi saymaz. 7. Sakınmak, kaçınmak. Önünü, ardını saymak = İhtiyatlı hareket etmek. Hatır saymak = Hürmet etmek. Sövüp saymak = Küfretmek. Hiçe saymak = Mühimsememek, ehemmiyet vermemek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

count. enumerate. number. consider. regard as. deem. assume. suppose. respect. honor. honour. account. calculate. class. count down. count in. count off. count up. number off. rank. rate. reckon. reckon as. reckon for. regard. repute. tally. think. t.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

consider. count. deem. describe. esteem. figure. hold. number. presume. rank. rate. reckon. regard. revere. treat. to count. to number. to enumerate. to include. to consider. to regard. to rate. to respect. to esteem. to regard as. to suppose. enumerate.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

count.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

numerate.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.) (uyd. k.). Bir hâdisenin neticelerinden faydalanmak için onu olmuş gibi saymak, farzetmek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

conjecture. count. deem. hypothesize. posit. presume. reckon as. reckon for. say. suppose.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

assume. believe. call. grant. presume. say. suppose. to suppose. to assume. to presume.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

assume. to suppose. to assume. to hypothesize. posit. postulate.

Türkçe - İngilizce Sözlük by