Selçuk ne demek? | Selçuk anlamı nedir? | Selçuk

Selçuk anlamı nedir?

Selçuk ne demek?

Selçuk anlamı nedir?

Selçuk | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: selcuk

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) 1.Güzel konuşma yeteneği olan. 2.XI. Anadolu, Kafkaslar ve Orta Doğu’da imparatorluk kuran Türk topluluğunun hükümdarı.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(ka ile) (hi. A.) (mü. Selçûkıyye). Selçuklular’a ait, Selçuklular’la alâkalı.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [سلجوقی] Selçuklu.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(hi.). Selçukoğulları (devlet ve hânedânı) na ait.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Selçuklu soyundan.

İsimler ve Anlamları by