Semm ne demek? | Semm anlamı nedir? | Semm

Semm anlamı nedir?

Semm ne demek?

Semm anlamı nedir?

Semm | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: semm

Türkçe Sözlük

(i. A.). Zehir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. A. «ism, semv, sümüvv» den imef.) (mü. müsemmât). Bir ismi olan, adlandırılmış: Ahmed ismiyle müsemmâ bir adam. İsmiyle müsemmâ = Kendisine yaraşır ve hâline uygun bir isimle isimlendirilen. Müsemmâ b’ln-nakiz = Hareket ve tutumunun tam tersi mânâda ismi olan: Kötü bir adamın adının «Hayri» olması gibi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(MUŞAMMA) (i. A. «şem » den imef.) (mü. müşemmaa). Muşamba (bk.) Muşamba.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «semân» dan imef.) (mü. müsemmene). 1. Sekiz kat, sekizli, sekizlik, sekiz parçadan yapılmış. 2. (matematik) Sekiz açılı, sekiz köşeli, sekizgen: Şekl-i müsemmen. 3. (edebiyat) 8 er mısralık kıtalarla yazılmış manzume. Müsemmen şarkı == 8 mısrâlı şarkı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. A.) (musiki). Türk musikisinde 8 zamanlı bir usul.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «şemsiden imef.) (mü. müşemmese). Güneşe gösterilmiş, güneş görmüş, güneş gören, güneşli: Müşemmes oda.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «şemer.den if.). Hazırlanmış.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مسمی] adlandırılmış.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Küçük kavun şeklinde yenmez lâkin güzel kokulu bir meyve. 2. mec. Cılız ve biçimsiz yamrıyumru adam.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). I. Bir kere koklama. 2. Pek az miktar.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [شمه] çok az.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. A.) (mü. semmiyye). Zehirle ilgili, zehire ait.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (mü. şemmiyye). Koklama duygusuna ait.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [سمور] samur.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «ism»den). Adlanma, isimlenme.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «semm»den). Zehirlenme. (bk.) Tesmîm.

Türkçe Sözlük by