Sermedi ne demek? | Sermedi anlamı nedir? | Sermedi

Sermedi anlamı nedir?

Sermedi ne demek?

Sermedi anlamı nedir?

Sermedi | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: sermedi

Türkçe Sözlük

(i. A.) (mü. sermediyye). Ebedî, dâimî, bâkî, ölümsüz.

Türkçe Sözlük by