şeyh ne demek? | şeyh anlamı nedir? | şeyh

şeyh anlamı nedir?

şeyh ne demek?

şeyh anlamı nedir?

şeyh | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: seyh

Türkçe Sözlük

(hı ile) (i. A. «şeyhûhe» den smüş) (c. şüyûh, eşyâh, meşâyîh). 1. Yaşlı adam, koca, ihtiyar: Ak sakallı bir şeyh. Şeyhu’l-vüzerâ = En kıdemli, en eski vezir (bu mânâ ile az kullanılıp cem’i şüyûh gelir) 2. Bir tarikat tekkesindeki dervişlerin başı: Mevlevi şeyhi. 3. Arabistan’da kabile ve aşiret reisi ve muhtar: Urbân şeyhi, kabilenin şeyhi ile görüştük (Bu iki mânâ ile cem’i «meşâyih» gelir). 4. Hadiste kendinden hadis nakledilen üstat ve hoca. Şeyhu’l-Harem = Harem-i Şerif reisi. Kürsü şeyhi = Büyük cami vâizi. Meclis-i Meşâyih = Osmanlı devrinde şeyhülislâmlıkta tarîkatlere bakan dâire.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

sheik.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

sheikh.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

head of a group of dervishes. sheik. sheikh.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ شيخ] yaşlı, ihtiyar. 2.tarikat şeyhi.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.Yaşlı adam, ihtiyar. 2.Kabile ve aşiret reisi. 3.Bir sahada üst seviyeye gelmiş, otorite. 4.Tekke ve zaviye reisi.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(hi. coğrafya). Anadolu’da Adana ovasını yararak İskenderun Körfezi’ne dökülen nehir ki, paralelinde olan Ceyhan ile beraber Türkler tarafından asit vatanları olan Türkistan’ın Seyhun ve Ceyhun’una benzetilerek bu ad verilmiştir.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) 1.Ürdün’ün ötesinde Hz.Musa’nın mezarının bulunduğu şehir. 2.Adana ovasını yararak İskenderun körfezine dökülen nehir. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A. tes). «iki ihtiyar» Hz. Ebû-Bekr ile Hz. Ömer.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A ). Kocalık, ihtiyarlık.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [شيخوخت] yaşlılık.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(ŞEYHU’L-İSLAM) (halk dilinde: ŞEHİSLAM) (i. A.). Osmanlı devletinde ulemanın başı. Diyanet işleri, eğitim ve adliyenin en büyük Amiri ve sadrâzam’dan sonra devletin ikinci görevlisi idi. (bk.) Meşihat.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(hi. coğrafya). Türkistan’da Ceyhun ile paralel akıp Aral’a dökülen büyük ırmak ki «Sır-Deryâ» da denir.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - (bkz.Seyhan).

İsimler ve Anlamları by