Seyyı ne demek? | Seyyı anlamı nedir? | Seyyı

Seyyı anlamı nedir?

Seyyı ne demek?

Seyyı anlamı nedir?

Seyyı | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: seyyi

Türkçe Sözlük

(i. A.) (mü. seyyie) (c. seyyiât). Kötü, fena, hafif günah.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «şiyd» den if.) (mü. müşeyyide). Yükseltip sağlemlaştıran, sağlam surette yapan ve kuran.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ سيئات] günahlar. 2.kötülükler. 3.olumsuzluklar.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ثيب] dul kadın.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. seyyibât). Bâkire olmayan (kadın), dul.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ثيبات] dul kadınlar.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ثيبه] dul kadın.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (mü. seyyide) (c. sâdât). 1. Efendi, ağa, bey, molla, ileri gelen, baş, reis. Seyyidü’s-Sakaleyn = İki Alemin efendisi olan Peygamberi’miz «Seyyidü’l-Enbiyâ» da denir. 2. Hazret-i Hüseyn’in nesli. Hazret-i Hasan’dan inenlere «Şertf, şerife» denilir.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ سيد] Hz. Hasan’yn soyundan gelen. 2.efendi. 3.ağa. 4.başkan.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.Bir topluluğun ileri gelen kişisi, lid(Erkek İsmi) 2.Hz.Peygamber’in soyundan olan kimse. -Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A. tes.). İki Seyyid, Hz. Hasan ile Hüseyn.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - (bkz.Seyyid). - Muhterem (kadın).

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i.). Hz. Muhammed’in nesline mensûb olan: Zamanımızda seyyidlik iddia edenlerin hiçbirinin iddiası doğru değildir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. seyyiât). 1. Kötü iş, kötülük, fenalık. 2. Suç, kabahat, günah. 3. Bir kötü işin neticesi ve cezası olarak çekilen zahmet. Zıddı: hasene, hasenât.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ سيئه] günah. 2.kötülük.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by