Seyyid ne demek? | Seyyid anlamı nedir? | Seyyid

Seyyid anlamı nedir?

Seyyid ne demek?

Seyyid anlamı nedir?

Seyyid | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: seyyid

Türkçe Sözlük

(i. A.) (mü. seyyide) (c. sâdât). 1. Efendi, ağa, bey, molla, ileri gelen, baş, reis. Seyyidü’s-Sakaleyn = İki Alemin efendisi olan Peygamberi’miz «Seyyidü’l-Enbiyâ» da denir. 2. Hazret-i Hüseyn’in nesli. Hazret-i Hasan’dan inenlere «Şertf, şerife» denilir.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ سيد] Hz. Hasan’yn soyundan gelen. 2.efendi. 3.ağa. 4.başkan.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.Bir topluluğun ileri gelen kişisi, lid(Erkek İsmi) 2.Hz.Peygamber’in soyundan olan kimse. -Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A. «şiyd» den if.) (mü. müşeyyide). Yükseltip sağlemlaştıran, sağlam surette yapan ve kuran.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. tes.). İki Seyyid, Hz. Hasan ile Hüseyn.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - (bkz.Seyyid). - Muhterem (kadın).

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i.). Hz. Muhammed’in nesline mensûb olan: Zamanımızda seyyidlik iddia edenlerin hiçbirinin iddiası doğru değildir.

Türkçe Sözlük by