şiddet ne demek? | şiddet anlamı nedir? | şiddet

şiddet anlamı nedir?

şiddet ne demek?

şiddet anlamı nedir?

şiddet | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: siddet

Türkçe Sözlük

(i. A.). 1. Peklik, fazlalık, mübalağa: Şiddet-i harâret, şiddet-i zekâ. 2. Sertlik, sert muamele, cezada aşırılık: Şiddet göstermek. 3. Müsaadesiziik, sıkılık. 4. (musiki) Sesin kuvvet derecesi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

harshness. violence. severity. vehemence. intensity. intenseness. rigor. rigour. acuteness. stringency. edge. fierceness. force. forcefulness. heaviness. impetuosity. impetus. intension. keenness. lustiness. rough stuff. sharpness. smartness. sting.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

force. fury. impetus. rigour. strength. vehemence. violence. volume.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

intensity. severity. violence. vehemence. harshness. stringency. rigorousness. emphasis. force. heaviness. impetus. physical violence. rigour. steam. strength. stress. stronghand.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ شدت] sertlik. 2.aşırılık, fazlalık.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

Ses dalgalarının neden olduğu hava basıncına göre değerlendirilen ve dB(A) birimine göre belirtilen gürültü değerlendirmesidir. Örneğin sakin bir konuşmanın şiddeti 50 dB(A), tren geçişinin çıkarttığı gürültünün şiddeti ise 100 dB(A)dır. ( Lärmstärke/loudness )

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-T.) kesin olarak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Şiddetini arttırmak, sıklaştırmak, daha sert ve güç etmek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to increase the intensity. to aggravate.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

aggravation. exacerbation.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Şiddet kazanmak, daha sert ve aşırı olmak: Soğuk şiddetlendi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Sert, pek fazla: Şiddetli soğuk, şiddetli sıtma. 2. Sıkı, müsaadesiz: Şiddetli muamele.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

strong. heavy. harsh. sharp. acute. severe. violent. vehement. drastic. stern. astringent. bitter. brutal. burning. cast-iron. consuming. deep. exquisite. extreme. ferocious. flaming. flash. forceful. frenetic. frenzied. fucking. fulminant. furious.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

acute. bad. bitter. drastic. excruciating. ferocious. furious. heavy. intense. passionate. rigid. rigorous. rude. severe. smart. splitting. stern. stiff. stormy. strong. vehement. violent. virulent. intensive.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

intense. severe. vehement. violent. passionate. violently. severely. vehemently. passionately. flaming.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

anguish.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

appetency.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

craving. itch.

Türkçe - İngilizce Sözlük by