Sıkıntılı ne demek? | Sıkıntılı anlamı nedir? | Sıkıntılı

Sıkıntılı anlamı nedir?

Sıkıntılı ne demek?

Sıkıntılı anlamı nedir?

Sıkıntılı | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: sikintili

Türkçe - İngilizce Sözlük

troubled. distressed. annoying. troublesome. uneasy. troublous. unrestful. gruelling. grueling. constrained. cornered. dismal. dreary. gray. grey. weighty.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

dreary. fretful. lugubrious. pained. sombre. uneasy. troublesome. trying. close. muggy.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

troubled. distressed. worried. depressed. bored. distressing. boring.

Türkçe - İngilizce Sözlük by