Sıkmak ne demek? | Sıkmak anlamı nedir? | Sıkmak

Sıkmak anlamı nedir?

Sıkmak ne demek?

Sıkmak anlamı nedir?

Sıkmak | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: sikmak

Türkçe Sözlük

(f.). 1. Darîatmak, daraltmak, tazyik etmek: Denkleri sıkmak. 2. El ile sıkıştırıp suyunu almak: Üzüm, limon, çamaşır sıkmak. 3. Kuvvet vermek, pekleştirmek, şiddetlendirmek: Elini sıkmak, sesi sıkmak. 4. Zorlamak, tazyik etmek: Çok sıkarsan doğrusunu mu itiraf eder? 5. Iztırap vermek, sıkıntı vermek: Böyle sözler adamı sıkar. 6. (bir ateşli silâhı) Boşaltmak: Bir tabanca, bir kurşun sıktı. İç, can sıkmak = Keder vermek. Diş sıkmak = Gayret veya tahammül etmek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

squeeze. tighten. make fast. hold tight. grip. bore. bother. give the willies. depress. ail. chevy. chivvy. chivy. clench. constipate. constrict. crush. cumber. distress. extrude. harass. hatchel. incommode. irk. jam. load. mope. oppress. pinch. pres.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

besiege. bite. bore. constrict. embarrass. oppress. pall. pester. plague. squeeze. tighten. trouble. try. wring.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to squeeze. to wring. to hold sb / sth tightly. to put pressure on sb. to annoy. to bother. to shoot. to fire. to press. to tighten. to restrict. to straiten. to spray. to try. to heave. to ahead. to mangle. to jam. to rack. to clasp. to gripe. t.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). (eski Türkçe). Acele etmek, davranmak. Aşıkdırmak: Tâcil etmek. (Çağatayca: Aşukmak, aşukturmak kullanılır).

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bore. bother. displease. exasperate. irk. perturb. vex.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

beleaguer. bother. depress. disappoint. displease. dissatisfy. exasperate. peeve. torment. trouble. vex.

Türkçe - İngilizce Sözlük by