Sinkretizm (syncrethism) ne demek? | Sinkretizm (syncrethism) anlamı nedir? | Sinkretizm (syncrethism)

Sinkretizm (syncrethism) anlamı nedir?

Sinkretizm (syncrethism) ne demek?

Sinkretizm (syncrethism) anlamı nedir?

Sinkretizm (syncrethism) | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: sinkretizm syncrethism

Türkçe Sözlük

(1) Aynı sanat yapıtı üzerinde farklı anlayış, üslup ya da akımların sentezleşmemiş nitelikte bir bütün olarak yer almaları durumu. (2) Bir ülkede sanatsal yaratımın henüz sentezine ulaşamamış, dolayısıyla farklı odakların etkilerini seçilebilir biçimde yansıtması durumu.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(1) Aynı sanat yapıtı üzerinde farklı anlayış, üslup ya da akımların sentezleşmemiş nitelikte bir bütün olarak yer almaları durumu. (2) Bir ülkede sanatsal yaratımın henüz sentezine ulaşamamış, dolayısıyla farklı odakların etkilerini seçilebilir biçimde yansıtması durumu.

Türkçe Sözlük by