Sinmek ne demek? | Sinmek anlamı nedir? | Sinmek

Sinmek anlamı nedir?

Sinmek ne demek?

Sinmek anlamı nedir?

Sinmek | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: sinmek

Türkçe Sözlük

(f.). 1. Çukura, deliğe sokulmak, batmak, gizlenmek. 2. Hazmolunmak: Sizsiz yediğim içime sinmedi. 3. Geçmek, nüfûz etmek: Bu kumaşa bir ağır koku sinmiş. 4. Toprağın içine girmek. Yağmur sine sine yağdı. 5. Korkup büzülmek: Bir köşeye sindi. 6. (şiş) inmek, dağılmak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

cower. crouch. shrink. to crouch down. to be hidden. to be humiliated. to pervade. to permeate. to cower. to cringe.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to crouch down (in order not to be seen. to be cowed. cower. cringe. quail.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.) (hayvan). Ayağıyle yeri kazımak, def’i-hâcet veya kaşınmak veya yem aramak için tozu, toprağı karıştırmak: Kedi, tavuk eşinmek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to consider necessary. to feel the necessity of. to need.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). 1. Kendine elbise yaptırmak: Bir kat elbise kesinmiş. 2. mec. Eğlenmek, alay etmek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.) (argo). Kabarıp yüksekten bakar gibi bir hâl göstermek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Giderilmek, teskin olunmak: Yangın tepsindi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Tiksinme işi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

abhor. abominate. loathe. revolt. to be disgusted. to detest. to loathe. to abhor. to abominate.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to be revolted by. to feel sick at the thought or sight of. to find sb / sth repugnant. abhor. to hold in abhorrence. abominate. detest. disrelish. hate. loathe. nauseate.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(bk.) Tiksinmek.

Türkçe Sözlük by