Slav ne demek? | Slav anlamı nedir? | Slav

Slav anlamı nedir?

Slav ne demek?

Slav anlamı nedir?

Slav | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: slav

Türkçe - İngilizce Sözlük

slav.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

One of a race of people occupying a large part of Eastern and Northern Europe, including the Russians, Bulgarians, Roumanians, Servo-Croats, Slovenes, Poles, Czechs, Wends or Sorbs, Slovaks, etc. any member of the people of eastern Europe or Asian Russia

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Slav.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

any member of the people of eastern Europe or Asian Russia who speak a Slavonic language. speaking a Slavic language; 'the Slav population of Georgia'.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. islav ırkından kimse. Slav'ic s., i. islavlara ait; i. islav dili. Slav'ism i. islavlık. Slavophile i. islav taraftan olan ve onlan benimseyen kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). köleliğe karşı, kölelik aleyhtarı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. köle yapmak, esir etmek. enslavement i. esir etme ve edilme, esaret, kölelik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(Fr. Slave) (hi.). Rus, Ukran, Beyaz Rus, Çek, Slovak, Leh, Sloven, Sırp, Hırvat ve Bulgar gibi milletlere, dillerindeki yakınlık dolayısiyle verilen ortak ad: İslav dilleri, İslav kavimleri.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. köle, esir, kul, bende, cariye, halayık; köle gibi çalışan kimse; f. köle gibi çalışmak; esir etmek, köle yapmak. slave away at dinlenmeden çalışmak. slave driver köle gibi adam çalıştıran kimse. slave labor esir işi; zoraki yaptırılan iş. sla

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. köleleri olan kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. esir gemisi; esir taciri.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f., i. salya akltmak; salva bulaştırmak; i. salya.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kölelik, esirlik, esaret, bendelik, halayıklık; çok ağır iş; kölelik sistemi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., ing., k.dili. orta hizmetçisi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

bak. Slav.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. köle gibi, köleye yakışır; esir huylu. slavish imitation körü körüne taklit etme. slavishly z. kölece.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. islav memleketlerine veya halkına ait; islav dillerine ait.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. islavlardan korkan adam.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. Yugoslavya. Yugoslav i., s. Yugoslav.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

jugoslavia. yugoslavia.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

yugoslavia. jugoslavia.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Yugoslavia.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Ülke

Coğrafi Verileri

Konum: Güneydoğu Avrupa’da, Adriyatik Denizi kıyısında, Arnavutluk ile Bosna - Hersek arasında yer alır. Coğrafi konumu: 44 00 Kuzey enlemi, 21 00 Doğu boylamı.

Haritadaki konumu: Avrupa.

Yüzölçümü: 102,350 km².

Sınırları: toplam: 2,246 km.

sınır komşuları: Arnavutluk 287 km, Bosna - Hersek 527 km, Bulgaristan 318 km, Hırvatistan (kuzey) 241 km, Hırvatistan (güney) 25 km, Macaristan 151 km, Makedonya 221 km, Romanya 476 km.

Sahil şeridi: 199 km.

İklimi: Kuzeyde kıtasal iklim, orta kısımda kıtasal ve Akdeniz iklimi, güneyde kıyı boyunca Adriyatik iklimi görülür.

Arazi yapısı: Verimli ovalar, kireçtaşı havzaları, dağlar ve tepelikler.

Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Adriyatik Denizi 0 m.

en yüksek noktası: Daravica 2,656 m.

Doğal kaynakları: Petrol, gaz, kömür, antimon, bakır, kurşun, çinko, nikel, altın, krom, hidro enerji, işlenebilir topraklar.

Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %40.

daimi ekinler: %0.

Otlaklar: %20.7.

Ormanlık arazi: %17.3.

Diğer: %22 (1993 verileri).

Doğal afetler: Yıkıcı depremler.

Nüfus Bilgileri

Nüfus: 10,677,290 (Temmuz 2001 verileri).

Nüfus artış oranı: %-0.27 (2001 verileri).

Mülteci oranı: -4.71 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini).

Bebek ölüm oranı: 17.42 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini).

Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 73.5 yıl.

Erkeklerde: 70.57 yıl.

Kadınlarda: 76.67 yıl (2001 verileri).

Ortalama çocuk sayısı: 1.75 çocuk/1 kadın (2001 tahmini).

Ulus: Sırp.

Nüfusun etnik dağılımı: Sırp %62.6, Arnavutluk %16.5, Montenegrin %5, Macar %3.3, diğer %12.6 (1991).

Din: Ortodoks %65, Müslüman %19, Roma Katolikleri %4, Protestan %1, diğer %11.

Diller: Sırp %95, Arnavut %5.

Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler.

Toplam nüfusta: %93.

erkekler: %97.2.

kadınlar: %88.9 (1991).

Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Yugoslavya Federal Cumhuriyeti.

kısa şekli : Yugoslavya.

Yerel tam adı: Savezna Republika Jugoslavija.

yerel kısa şekli: Jugoslavija.

Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet.

Başkent: Belgrad.

Bağımsızlık günü: 27 Nisan 1992.

Milli bayram: Cumhuriyet Günü, 29 Kasım.

Anayasa: 27 Nisan 1992.

Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: BIS (Uluslararası İmar Bankası), CE (Avrupa Konseyi), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G- 9, G-15, G-24, G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Ulusl


Ülke by