Stay ne demek? | Stay anlamı nedir? | Stay

Stay anlamı nedir?

Stay ne demek?

Stay anlamı nedir?

Stay | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: stay

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. durmak; kalmak; geçici olarak ikamet etmek; beklemek; durdurmak, alıkoymak, bırakmamak, salıvermemek; yaptırmamak, menetmek, önlemek; doyurmak; ertelemek, tehir etmek; k.dili. dayanmak, yarışta direnmek .stay one's hand engellemek, durdurmak .stay o

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f., den. istralya; f. istralya ile takviye etmek; tiramola etmek, dönmek, orsa alabanda edip dönmek. in stays tiramola.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f., i. dayamak, tutmak; desteklemek, teselli etmek; i. dayanak, destek, payanda; balina stays i, çoğ., (İng.) korsa.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kalma; durma; ziyaret muddeti; ikamet, oturma; durdurma, tehir, infazı tehir; dayanma, sebat. stay bolt germe cıvatası, payanda cıvata, makinanın iki demir parçasını birbirinden ayrı tutan cıvata.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (den). patrise; (mak). bir mekanizmada destek veya kontrol vazifesi gören parça.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. mıstaço.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

workshop.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.) (y. k.). Devlet şûrası, şûrây-ı devlet.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (den). pruva ana istralyası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., den. grandi çanaklarını pruva direğinin alt tarafına bağlayan payanda; başlıca dayanak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. haddinden fazla kalmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Köye ve kıra ait, Fr. rustique.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.) (uyd. k.). Devletçe harcanan paraların hesaplarını kontrol eden yüksek heyet, dîvân-ı muhâsebât.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

den. direk kulumbirleri arasındaki ıstralya, karanfil.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Ay gibi yüksek yüce.

İsimler ve Anlamları by