Sufeyra Kelime Anlamı | Sufeyra Kelime Anlamı ne demek? | Sufeyra Kelime Anlamı anlamı nedir?

Sufeyra Kelime Anlamı | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: sufeyra kelime

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. kelimât, kilem). 1. Mânâlı söz, bir dilde kullanılan sözlerin her biri. Gramerde kelime, isim ve fiil ve edat olarak üçe ayrılır. 2. Söz, lâkırdı, kelâm: Kelime-i tayyibe = Hatır alacak güzel söz. Kelime-be-kelime = Her sözü ayrıca ve hiçbirini atlamaksızın (tercüme etmek). Kelime-be-kelime tercüme = Meâlan (mânâ bakımından) tercümenin zıddı. Kelimetu’llah, Kelime-i Tevhîd = 1. «LAilâhe illallah Muhammed-en-resûl’ullah» cümlesi. Ilâ-yi kelimetu›llah = Hak dininin (İslâm dininin) yayılması ve şerefinin yükseltilmesi. 2. Allah›ın nefhi (üfürmesi) ile doğan Hazret-i Isâ. c. Mevsuk-ul-kilem = Sözüne inanılır, mutemet. Nâfizü’l-kilem = Sözü geçer, nüfuzlu.

Türkçe - İngilizce Sözlük

wordy. word. vocable.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [کلمه] sözcük.

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - (bkz.Kelim).