Surre ne demek? | Surre anlamı nedir? | Surre

Surre anlamı nedir?

Surre ne demek?

Surre anlamı nedir?

Şurre | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: surre

Türkçe Sözlük

(i. A.). Osmanlı devrinde hac münasebetiyle KAbe’ye hacılar ve hediyeler gönderilerek yapılan tören.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. Sürrât). 1. (anatomi) Göbek. 2. (botanik) Bitkilerde göbeğe benzeyen yer ki asıl tohum mayasını içine alır.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ صره] para kesesi. 2.hükümdar tarafından Mekke’ye gönderilen paralar ve armağanlar.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) 1.Para kesesi. 2.Hediye. 3.Osmanlı devletinde halifelik makamınca Mekke ve Medine fakirleri ile alimlerine gönderilen para.

İsimler ve Anlamları by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. isyan, ayaklanma, ihtilâl. insurrectional, insurrectionary s. isyan kabilinden. insurrectionist i. isyan taraftan, asi, baş kaldıran kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. yeniden diriltmek; yeniden canlandırmak: mezardan çıkarmak; unutulmuş veya kaybolmuş şeyi yeniden meydana çıkarmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kıyamet, yeniden dirilme veya diriltme; yeni hayat bulma, canlanma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. T. A.). Surreyi götürmekle vazifelendirilen kimse.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

Hac münasebetiyle İstanbul’dan Haremeyn’e gönderilen para ve hediyeler.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., fels. sürrealizm, gerçeküstücülük. sürrealist i., s. sürrealist, gerçeküstücü (kimse).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. surréaliste

gerçeküstücü

1. Gerçeküstücülükten yana olan. 2. Gerçeküstücülükle ilgili olan (görüş, eser vb.).


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

surrealist. surrealistic. surrealist.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

surrealist.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. surréalité

gerçeküstü

Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek.


Yabancı Kelime by

Yabancı Kelime

Fr. surréalisme

gerçeküstücülük

Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

surrealism. surrealism gerçeküstücülük.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

surrealism.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., huk. davacının iddiasını ispatlayan delil.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., huk. davalının ikinci cevabına karşı davacının cevabı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f., i. teslim etmek veya olmak, haklarından feragat etmek; kendini bırakmak, ümidini kesmek; herhangi bir duygu ve fikrin esiri olmak; i. teslim, feragat. surrender value sigorta poliçesi iptal edildiği takdirde poliçe sahibine verilecek para miktarı

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. gizli, el altından, hile kabilinden; sahtekarca; gizlice yapılmış. surreptitiously z. gizlice, al altından, hileli olarak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., A.B.D, (eski) dört tekerlekli ve iki sıralı hafif gezinti arabası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by